Vakblad Euclides

Jaargang 80 (2004-2005)

Cover {"id":80,"volume":80,"year_start":2004,"year_end":2005,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 80 (2004-2005), nummer 1

Van de redactietafel
1
Examenconstructie: een langdurig en zorgvuldig proces
2-5
Aankondiging: Studiedag 'Uitwiskeling Live' 5
Wiskunde-examens 2004, 1e tijdvak
6-20
40 jaar geleden: Gedeelte uit een uitvoerige beschouwing door dr. Joh.H. Wansink over de opleiding tot leraar anno 1963, in Euclides 40 (1964-1965), blz. 1-21
21
Havo-A12, 2004
22-25
Verslag NVvW-Examenbesprekingen 2004
26-31
Feitenvel Filippijnen
32
Optimaal / Maximaliseren zonder differentiëren
33
Jaarvergadering/Studiedag 2004
34-37
Oproep Advertentiebeheerder voor Euclides 37
Recreatie
38-39
Servicepagina 40
Cover {"id":80,"volume":80,"year_start":2004,"year_end":2005,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 80 (2004-2005), nummer 2

Van de redactietafel
41
Algebra, verloren zaak of uitdaging? Deel 2
42-47
Gelijkvormigheid (I)
48-51
Van experimenteren naar implementeren, deel 1
52-58
Optimaal / 80ste jaargang
59
Slash21 – anders leren (interview)
60-66
Veertig jaar geleden: Gedeelten uit 'Sprokkel LX', opgenomen in het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde 52 (1964-1965), blz. 98-100
67
NIOC: evenement én ontmoetingsplaats
68-69
Klassikaal
70-71
Jaarverslag Euclides, jaargang 79
72-73
Omdat ik het zeg!
74
Inhoud van de 79e jaargang 2003-2004 75-77
Notulen van de Algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op 15 november 2003
78-79
Verslag van het associationsjaar 1 augustus 2003-31 juli 2004
79-81
Recreatie
82-83
Servicepagina 84
Cover {"id":80,"volume":80,"year_start":2004,"year_end":2005,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 80 (2004-2005), nummer 3

Van de redactietafel
85
Gelijkvormigheid. Jonge inzichten bij een oud concept (II)
86-89
Aansluiting VWO-WO: drama of hype?
90-93
Van experimenteren naar implementeren, deel 2. Ontwikkelingen van ICT in het wiskundeonderwijs
94-97
Beeldtaal. Geschikte representaties verkennen aan de hand van uitdagende situaties
98-101
Interview met Wim Kleine. Tien vragen aan een voormalig vakinspecteur
102-105
40 jaar geleden: De sterrenkunde door Marcel Minnaert
106-107
De stelling van Sperner
108-109
Jan Modaal en ik
110
Aankondiging: Wintersymposium KWG 111
Mededeling: prijsverhoging Zebraboekjes 111
Programmeer het zelf. TIBasic in de wiskundeles
112-114
Melanie Steentjes, Aankondiging: Eerste ronde Nederlandse Wiskunde Olympiade 2005 115
Tien vragen aan een 10e-jaars NWD-er. Een interview
116-117
Data: getallen met een context [Boekbespreking]
118-121
Recreatie
122-123
Servicepagina 124
Cover {"id":80,"volume":80,"year_start":2004,"year_end":2005,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 80 (2004-2005), nummer 4

Themanummer Rekenen en rekenonderwijs

Van de redactietafel
125
Leeswijzer
127
Realistisch rekenwiskundeonderwijs op de basisschool
128-131
RekenWeb
132-135
Rekenen-wiskunde en didactiek op de Pabo
136-139
Opstap, overstap en instap
140-145
'Uit zucht om in de Wiskunst bedreven te worden'
146-151
'Volgens Bartjens' en de NVORWO
152
Negatief gedrag
153
Aankondiging: Masterclass UT 153
Groot Zwolsch Bartjens Rekendictee
154-155
Grafische rekenmachines in het vmbo
156-158
40 jaar geleden: Rekenopgaven, voorkomend onder de 'Denkertjes' in de vierde jaargang van Pythagoras, wiskundetijdschrift voor jongeren (1964-1965)
159
Weltmeisterschaft Kopfrechnen 2004
160-165
Mededeling: Wiskunde Scholen Prijs 2005 165
Kinderen die niet leren rekenen
166-171
Rekeninstrumenten in maatschappij en school
172-178
Mededeling: Kring Historische Rekeninstrumenten 178
Werken met kommagetallen
180-185
Gecijferd
186-189
Door onghehoorde lichticheyt
190-193
Rekenen en algebraïsche vaardigheden
194-196
CWI-onderzoeker Van Raalte laat computers slimmer rekenen
197
Chris van der Heijden, Boekbespreking / Willem Bartjens: De Cijfferinghe / Rekenmeesters, deel 2 198-199
Lof-zangh toe-ge-eygent Mr. Willem Bartjens
199
Rekenaarsters, rekenwerk en rekentuig
200-205
Rekenliedjes in groep 3
206-209
N.L.W.A. Gravelaar (1851-1913)
210-215
Verrijken door vermijden; de rekenmachine op de basisschool
216-219
De wiskundedocent als goochelaar
220-221
Herinneringen aan Wiskobas
222-225
Geprogrammeerd rekenen, of met Socrates in het studiehuis
226-230
Rekenen met breuken, leren met of zonder trucjes?
231-233
Babylonisch rekenen
234-237
Rekenen aan stromingen
238-241
Uit de doos van mijn vader: een mulo-examen
242-243
Boekbespreking / G.J.C. Nipper: 18 eeuwen Meten en wegen in de Lage Landen
244-245
Rekenen aan de mens
246-248
Grid computing
249-253
Recreatie
254-255
Rectificatie Puzzel 803 en Oplossing 801 254
Jaarrede 2004
256-259
Op zoek naar ... 'Wiskundedidactiek anno 2005'
260-263
Servicepagina 264
Cover {"id":80,"volume":80,"year_start":2004,"year_end":2005,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 80 (2004-2005), nummer 5

Van de redactietafel
265
Helpen met leren helpt!
266-270
40 jaar geleden: Boekbespreking door J.T. Groenman in Euclides 40 (1964-1965)
271
Huygens bij de les
272-275
Boekbespreking / Rienk Vermij, Hanne van Dijk, Carolien Reus: Christiaan Huygens (Zebra 17)
276
In memoriam Prof.Dr. A.W. Grootendorst
277
Voortgangstoetsing in 3 vmbo-TL
278-282
Over wiskundeonderwijs: innovatie en consolidatie, 1
283
Niet terug naar af
284-286
Aankondiging: Symposium XI van de Historische Kring Reken- en WiskundeOnderwijs (HKRWO) 286
De boze stiefmoeder van het paard
287
Optimaal / De stelling van Markov
288-289
Laat je leerlingen zelf lesgeven
290-293
Zwoegen door de modder en zweven langs de hemel
294-296
Machtig gerommel
297-298
Mededeling: Vrouwen en wiskundeonderwijs 299
Rectificaties Euclides 80(4) 299
De Nederlandse Wiskunde-Olympiade
300-301
Zoek de driehoek
302-303
Een oloïde
304-306
Van de bestuurstafel
307
Forumdiscussie website
307
Beeldverslag studiedag / jaarvergadering 2004
308-309
Recreatie
310-311
Servicepagina 312
Cover {"id":80,"volume":80,"year_start":2004,"year_end":2005,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 80 (2004-2005), nummer 6

Van de redactietafel
313
De examens komen er weer aan
314-315
PISA en TIMSS
316-320
40 jaar geleden: Prof.Dr. Fred. Schuh negentig jaar
321
Zwoegen door de modder en zweven langs de hemel, deel 2
322-325
Optimaal / Twee tentamenopgaven
326-327
En hoe nu verder ...
328-329
Inspiratie uit Oudemolen
330-333
Zoek de driehoek, een vervolg
334-338
Thomasse, the rhinoceros slayer
339
Wiskundewandelingen ontwerpen
340-344
Over wiskundeonderwijs: innovatie en consolidatie, 2
345
Van de bestuurstafel
346-348
Examenbesprekingen 2005
348-349
Aankondiging / Hbo-conferentie 349
Recreatie
350-351
Servicepagina 352
Cover {"id":80,"volume":80,"year_start":2004,"year_end":2005,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 80 (2004-2005), nummer 7

Van de redactietafel
353
Samenhang? Moeilijk!
354-358
Isaac Newton
359
40 jaar geleden: In memoriam Prof. Dr. E.J. Dijksterhuis
360-361
Reflectie in de klas (II)
362-363
Wiskundeonderwijs in Frankrijk
364-366
Doe mij maar het Meterspel
367-369
Nieuwe trends in het vmbo
370-372
Een schoolonderzoek met TI Interactive!
373-375
Optimaal / Meetkunde en economie
376-377
Feitenvel Kenia
378
De voldoende voorbij
379
Van vierkant naar gelijkzijdige driehoek
380-381
Meer grafische rekenmachine
382-383
Een bijzonder gemiddelde
384-385
Van vierkant naar gelijkzijdige driehoek (2)
386
De wiskundedocent als goochelaar
387
Over wiskundeonderwijs: innovatie en consolidatie, 3
388-389
Van de bestuurstafel
389
Nieuws van het Wereldwiskunde Fonds
389
Recreatie
390-391
Servicepagina 392
Cover {"id":80,"volume":80,"year_start":2004,"year_end":2005,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 80 (2004-2005), nummer 8

Van de redactietafel
393
Van experimenteren naar implementeren, deel 3
394-399
Van vectoren naar lineaire ruimtes
400-405
De wiskundedocent als goochelaar
405
Combi-uren wiskunde-natuurkunde
406-410
Het verhaal van Floor
411-413
Drie komma veertienvijftien tweeënnegentig
414-415
Optimaal / Kolonel Blotto
416-417
Er gaat niets boven Math Enrichment Courses
418-422
40 jaar geleden: Vraagstukken
423
Eerste ronde Wiskunde Olympiade
424-425
Parallel
426-427
Klassikaal. Minimaliseren
428-429
Over wiskundeonderwijs: innovatie en consolidatie, 4
430-431
Boekbespreking / John Allen Paulos: Een wiskundige op de beurs. Verplicht voor iedereen die wil gaan beleggen
431-432
Modelling motion: From trace graphs to instantaneous change [Boekbespreking]
433-436
Van de bestuurstafel
437
Jaarvergadering / Studiedag 2005
437
Recreatie
438-439
Servicepagina 440