Vakblad Euclides

Jaargang 31 (1955-1956)

Cover 31 1

Euclides, jaargang 31 (1955-1956), nummer 1

De projectie-methode van Monge toegepast bij de stereometrie
1-15
Over het ontwerp van de leerplancommissie van Wimecos
16-20
Opmerkingen naar aanleiding van het ontwerp-eindexamen-programma van de Wimecos leerplan-commissie 1954
21-28
Onderschrift bij de articleen van de Heren Korff en Dr. Streefkerk
29-31
Gewoonten, verrassingen en vreugden in het Wiskunde-onderonderwijs
32-40
Didactische revue
41-51
Cover 31 2

Euclides, jaargang 31 (1955-1956), nummer 2

Notulen van de ledenvergadering van L.i.w.e.n.a.g.e.l.
53-55
Kort verslag van de algemene vergadering van Wimecos
56
Het aanvangsonderwijs in de meetkunde
57-69
Ervaringen van een deskundige bij de eindexamens van het V.H.M.O.
70-83
Het integraalbegrip
84-87
The function of mathematics in modern society and its consequence for the teaching of mathematics
88-102
Portretten van wiskundigen
103-105
Didactische revue
106-114
Mededeling
115
Korrel CXVI
116
Cover 31 3

Euclides, jaargang 31 (1955-1956), nummer 3

Kort verslag van de algemene vergadering van Wimecos op 29 december 1955
117
dr. L. Crijns, Wat is waarheid? 118-119
Antwoord [aan Dr. Crijns]
120-121
Identiteit en gelijkheid in de algebra
122-126
De motivering in het rapport van de Leerplancommissie-1954 van Wimecos
126-131
Twee lijnen, die door een derde lijn worden gesneden
132-133
Enige opmerkingen over het rapport van de Leerplancommissie 1954
134-143
Ingekomen boeken 143
Didactische revue
144-169
La Mécanique au XVIIe siècle. (Des antécédents scolastiques à la pensée classique)
161-162
Elfde congres van leraren in de wiskunde en natuurwetenschappen
163-164
Cover 31 4

Euclides, jaargang 31 (1955-1956), nummer 4

De ruimteopvatting in de exacte wetenschappen van Kant tot heden
165-182
Een labiliteitsgeval uit de praktijk
183
Didactische revue
188-204
Terra incognita
205-209
Korrel CXVII en CXVIII 210-212
Cover 31 5/6

Euclides, jaargang 31 (1955-1956), nummer 5/6

Het ontwerp-leerplan voor wiskunde van de Wimecos-commissie
213-232
Wat is en waarvoor dient de statistiek
233-244
De betekenis van het leerplan voor de toekomstige student
245-256
Statistiek bij het V.H.M.O.
257-268
Samenvattende slotbeschouwing
269-279
La géométrie et le problème de l'espace. V: Les géométries non euclidiennes
280-281
Vernieuwing van de didactiek der wiskunde [na.v. J. Piaget, e.a.: L'enseignement des mathématiques]
282-292
Xme Rencontre Internationale des Professeurs de Mathématiques
293
Korrel CXIX 294-295
Avondcolleges in de natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, voor afgestudeerden 296
Wimecos-contributie 296
Notulen van de ledenvergadering van L.i.w.e.n.a.g.e.l.
297-298
Vakantiecursus 1956 299