Vakblad Euclides

Jaargang 30 (1954-1955)

Cover {"id":30,"volume":30,"year_start":1954,"year_end":1955,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 30 (1954-1955), nummer 1

Het semantisch waarheidsbegrip en de grondslagen der semantiek
1-43
De werkzaamheid der Nederlandse association voor logica en wijsbegeerte der exacte wetenschappen van 1947 tot 1953
44-49
Errata in Korrel CXII jg. 29, blz. 253-256 50
Ingekomen boeken 51-52
Cover {"id":30,"volume":30,"year_start":1954,"year_end":1955,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 30 (1954-1955), nummer 2

Wiskundige consultatie in de practijk
53-67
Didactische Revue 68-80
Enkele opmerkingen over het begrip massa
81-87
De invoering van de logarithme
88-96
Leçons de logique algébrique
97-100
Méthodologie. Notions géometriques
97-100
Les systèmes axiomatiques de la théorie des ensembles
97-100
Cover {"id":30,"volume":30,"year_start":1954,"year_end":1955,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 30 (1954-1955), nummer 3

Didactische Revue 101-113
Verscheidenheden
114-115
Eenhedenstelsels
117-129
Kennismaking met het getal e in de schoolwiskunde
130-133
Uit de practijk
134-140
Nederlandse association voor logica en wijsbegeerte der exacte wetenschappen 141
Geschiedenis van de Wiskunde als onderwerp voor het Gymnasium A. Verslag van een proefneming
142-144
Van Ahmes tot Euclides. Hoofdstukken uit de geschiedenis der Wiskunde
142-144
Ingekomen boeken 144-146
Korrel CXIV en CXV 147-148
Cover {"id":30,"volume":30,"year_start":1954,"year_end":1955,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 30 (1954-1955), nummer 4

Rapport van de leerplan-commissie-1954 van Wimecos inzake het opstellen van een ontwerp-leerplan en een ontwerp-eindexamenprogramma voor wiskunde voor de H.B.S-B
149-176
Verslag van de Buitengewone Vergadering van Wimecos
177-194
Notulen van de ledenvergadering van L.i.w.e.n.a.g.e.l.
195-201
Adres van de Wiskunde-Werkgroep van de W.V.O. inzake het ontwerp-leerplan van Wimecos
202-203
Cover {"id":30,"volume":30,"year_start":1954,"year_end":1955,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5/6

Euclides, jaargang 30 (1954-1955), nummer 5/6

In memoriam Dr P.G. Tiddens
205
Ons weekend
206-207
Mededeling. Vacantiecursus 1955. Officiele announcement van Wimecos
208
Naar een dynamisch middelbaar Meetkunde-onderwijs
209-223
De psychologie van het denken en het meetkunde-onderwijs
224-236
Welke eisen mogen we bij het meetkunde-onderwijs aan de leerlingen stellen?
237-247
Pakkend materiaal ter inleiding van meetkundige grondbegrippen
248-262
Mémoire sur la dérivation et son calcul inverse
263-264
Jules Henri Poincaré (Nancy 1854-Parijs 1912)
265-275
Gauss als meetkundige
276-281
Enkele facetten van Gauss' oeuvre
282-292
Sommen van Gauss
293-298
Inzicht in de Vierde Dimensie
299-300