Vakblad Euclides

Jaargang 26 (1950-1951)

Cover 26 1

Euclides, jaargang 26 (1950-1951), nummer 1

Wijdenes nummer

Na 25 jaren 1-2
Uit de levensloop van P. Wijdenes 2
De betekenis van P. Wijdenes voor de didactiek van de wiskunde
3-8
Portret van P. Wijdenes [bijlage na pag. 8]
Over het onderwijs in rekenen in de eerste klas van de H.B.S.
9-23
Voor het laatst twee vraagstukken
24-34
De vergelijking \( a \cos{\varphi} + b \sin{\varphi} \) = c
35-38
Korrels I en II
39
De klinografische projectie
40-48
Cover 26 2

Euclides, jaargang 26 (1950-1951), nummer 2

Rapport van de commissie ter bestudering van een reorganisatie van het wiskundeonderwijs in de A-afdelingen van de Gymnasia en de Gymnasiale afdelingen der Lycea
49-55
Rapport van de commissie ter bestudering van het onderwijs in infinitesimaalrekening in de B-afdelingen der Gymnasia en der Gymnasiale afdelingen der Lycea
55-60
Evenredigheden en de schoolvakken, waarin ze toepassing vinden
61-68
Het samenstellen van een vlak krachtenstelsel
69-76
Korrels CI, CII, CIII 77-81
Examens in de Wiskunde 81
Enige aspecten van het onderwijs in de wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken op de Amerikaanse High School
82-95
Boldriehoeksmeting
96-97
Cover 26 3

Euclides, jaargang 26 (1950-1951), nummer 3

De Zomerconferentie in Baarn 97-98
Mathematical teaching in Dutch secondary schools
99-114
Het Wiskunde-onderwijs in België
115-142
Die dezentralisierte Organisation des Mathematikunterrichtes in der Schweiz
143-145
Outline of the address
146-151
The teaching of mathematics in the Danish senior secondary school
152-157
Mathematiques et cinéma d'enseignement
158-165
Wimecos: Algemene vergadering
165
Leesportefeuille
166
De Mathematical Association, haar geschiedenis en haar beteekenis voor het Engelsche Wiskunde-onderwijs
167-176
Cover 26 4

Euclides, jaargang 26 (1950-1951), nummer 4

Notulen van de vergadering van de Groep L.i.w.e.n.a.g.e.l. in het Eykman-huis te Driebergen op 1 September 1950
177-178
Beknopt verslag van de Algemene Vergadering van Wimecos op 3 Januari 1951
178-180
Herdenking van het 25-jarig bestaan van Wimecos op de Jaarvergadering van 3 Januari 1951 door de Voorzitter
181-185
In memoriam Dr. Erwin Voellmy
185
Wiskunde en techniek
186-201
Aanmelding van candidaten voor de akte-examens in de wis- en natuurkundige wetenschappen (KI t/m KVI) 201
Over momenten
202-206
Over de ruimte
207-219
De algemene momentenstelling
220-223
Verzoek 224
Cover 26 5/6

Euclides, jaargang 26 (1950-1951), nummer 5/6

The place of Mathematics in the Norwegian Secondary Schools
225-241
Norway, Mathematics problems "Examen Artium" (matriculation) 1950 "Reallinjen" (science-branch) 242-244
De dwarskijker
245-251
Verscheidenheden XXIX: De som van de hoeken van een driehoek; XXX: De ladder tegen de muur; XXXI: De hoogtelijnen van een viervlak
252-260
Het limietbegrip I
281-296
Over een misleidend algebra vraagstuk
297-300
Zeven voordrachten over topologie
301-304
Inleiding tot de differentiaal- en integraalrekening
301-304
Inleiding tot het praktisch rekenen
301-304
Mededelingen 304