Vakblad Euclides

Jaargang 78 (2002-2003)

Cover 78 1

Euclides, jaargang 78 (2002-2003), nummer 1

Van de redactietafel
1
In memoriam Prof.dr. H.J.A. Duparc, Prof.dr. A.K. van der Vegt, Prof.dr. E.W. Dijkstra 2
De redactie stelt zich voor 3
Wiskunde-eindexamens 2002, 1e tijdvak
4-18
Reactie / Het eindexamen vwo B12
20
Reactie / Het eindexamen havo A12
21
't Denken bevorderen: Floortje en het vmbo-examen
22-24
40 jaar geleden: Boekbesprekingen in Euclides, jaargang 38 (1962-1963)
25
Verslag NVvW-examenbesprekingen 2002
26-31
Examenbespreking vwo A1
32-34
Geactualiseerd overzicht niet-CE-stof havo en vwo
35
Mededeling: Olympisch brons 35
Van de bestuurstafel
36
Jaarvergadering/Studiedag 2002 37-40
Recreatie
42-43
Servicepagina 44
Cover 78 2

Euclides, jaargang 78 (2002-2003), nummer 2

Van de redactietafel
45
Interview met Albert Koldijk
46-50
Elke leerling een computer
51-55
Brouwer tegen de wi(skun)d(e)molens. Boekbespreking
56-59
Sinus en cosinus, één functionaalvergelijking?
60-62
Wiskunde in vazen: Vaas met genummerde balletjes
63
Interview met Daniëlle Peereboom
64-66
40 jaar geleden: Vraagstukken
67
Van ruimtelijk inzicht naar ruimtemeetkunde
68-71
De interessantste bewijzen voor de stelling van Pythagoras
68-71
Over sneeuwkristallen en zebrastrepen
68-71
Feitenvel Soedan 1999-2000
72
Feitenvel Kenia 2000-2001
73
WisKids: Vierkant wiskundeclubs
74-75
Notulen van de ledenvergadering van 17 november 2001
76
Verslag van het associationsjaar 2001-2002
77-78
Inhoud van de 77e jaargang 2001/2002 79-81
Recreatie
82-83
Servicepagina 84
Cover 78 3

Euclides, jaargang 78 (2002-2003), nummer 3

Van de redactietafel
85
De Tweede fase en het zebrablok
86-89
Fractals, meetkundige figuren in eindeloze herhaling (Zebra 10)
90-92
Schuiven met auto's, munten en bollen (Zebra 11)
90-92
Spelen met gehelen (Zebra 12)
90-92
40 jaar geleden: P. Wijdenes 90 jaar
93
Kangoeroe: een kijkje achter de schermen
94-97
Kangoeroe 2003
97
'De leraar had het wel heel erg druk ...'
98-104
't Denken bevorderen: Bij de Gamma
106-107
Hoe Karin de les verstoorde
108-110
Wiskunde in vazen: Witte ballen, zwarte ballen
111
Wiskunde in mbo en hbo verzwakt?
112-113
Een gemiste kans?
114
Klassiek? 115
Verschenen 115
L.E.J. Brouwer en de grondslagen van de wiskunde
116-117
Aankondigingen: Wintersymposium van het Wiskundig Genootschap; Studiedag RuG; Wiskunde Scholen Prijs; Wiskunde Olympiade 17 januari 2003 118-120
Recreatie
122-123
Servicepagina 124
Cover 78 4

Euclides, jaargang 78 (2002-2003), nummer 4

Themanummer Onderzoeksvaardigheden en geïntegreerd wiskundeonderwijs

Van de redactietafel
125
40 jaar geleden: Vraagstukken
126
Leeswijzer
127
Mededeling: Nieuwe ronde WereldWiskundeWeb
128
't Denken bevorderen: Een stuiterend balletje en bètabrede onderzoeksvaardigheden
128-129
Krantenknipsels en interviews
130-131
De lat te hoog gelegd?
132-137
Onderzoeksopdrachten onmisbaar in modern wiskundeonderwijs
138-139
Het draait om de rechte van Euler
140-143
Praktische opdrachten met Studyworks
144-145
Lange lijn in de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden
146-149
Praktische opdrachten, profielwerkstuk en het web
150-152
Wiskunde in vazen: Flippo's
153
Op weg naar het profielwerkstuk
154-157
Een plak- en knipopdracht voor 4-havo A12
158-160
Aankondigingen: 39e Nederlands Mathematisch Congres; HKRWO symposium 2003 161
Modelleren van de Tour de France
162-166
Verschenen 167
Praktisch werken: haal er alles uit!
168-173
Wiskunde: integreren of differentiëren?
174-177
'Just in time'-ondersteuning statistiek in projectonderwijs toegepaste natuurwetenschappen
178-183
Is wiskunde integreerbaar?
184-189
Schoolwiskunde, de restauratie van een leergebied
190-194
Breuken in het denken over geïntegreerd rekenwiskundeonderwijs
195-197
Ontwerpgericht onderwijs aan de TuE
198-201
Wiskunde in casegeoriënteerd onderwijs
202-204
Jaarrede 2002
206-208
Recreatie
210-211
Servicepagina 212
Cover 78 5

Euclides, jaargang 78 (2002-2003), nummer 5

Van de redactietafel
213
Voorstellen herinrichting Tweede fase
214-216
40 jaar geleden: Het beroep van wiskundige
217
Omzien in verwondering
218-225
't Denken bevorderen: Veertig jaar onderwijsverandering?
226-227
Het mondeling herleeft
228-230
Wiskunde in vazen: Een paradoxale keuze
231
Wiskundeboeken voor een pabo in Zambia
232-235
Energizers
236-239
Vier stompe hoeken om een punt, gaat dat?
240-242
De Nederlandse Wiskunde Olympiade 100 opgaven met hints, oplossingen en achtergronden
243
Een didactische keuze of een blunder?
244-247
Een reis naar Polen
248-253
De vierde dimensie
254-255
Eerste Reehorstconferentie wiskunde
256
Aankondigingen: Nederlands Mathematisch Congres 2003; Conferentie 'ICT bij wiskunde in de les en erbuiten' 257
Van de bestuurstafel
258-260
Rectificatie 260
Recreatie
262-263
Servicepagina 264
Cover 78 6

Euclides, jaargang 78 (2002-2003), nummer 6

Van de redactietafel
265
Oud en nieuw
266-268
40 jaar geleden: Vraagstukken
269
Creatief wiskundeonderwijs en onderwijs aan begaafde leerlingen. Verslag van een conferentie
270-274
Werken aan academische vorming; ideeën voor actief leren in de onderwijspraktijk
275
Wiskunde in vazen: Randomized response
276-277
Correcties Euclides 78-5
277
't Denken bevorderen: Veertig jaar onderwijsverandering?
278-281
Basisberoepsgerichte leerweg: mag het wat anders zijn?
282-283
WisFaq: digitale vraagbaak voor wiskunde
284-285
Wiskit
286-288
Aankondiging: Veelvlakkenprijsvraag 289
Vliegende veelvlakken
290-291
Leve de wiskunde! Niet alleen via websites
292-293
Van de bestuurstafel [Reactie op Ruimte en Keuzes] 294-299
Examenbesprekingen 2003
300-301
Nieuws van het WereldwiskundeFonds
301
Recreatie
302-303
Servicepagina 304
Cover 78 7

Euclides, jaargang 78 (2002-2003), nummer 7

Van de redactietafel
305
Lesgeven samen met leerlingen
306-309
Leraar in onderzoek. Een interview met Barbara van Amerom
310-313
Ratio: computer én leraar
314-316
De laptopklas
317-321
Postpakket
322-324
Veertig jaar geleden: Pool en poollijn door B.L. van der Waerden
325
Vakantiecursus 2002: Wiskunde en gezondheid
326-327
Verschenen: KöMaL-Mathematical and Physical Journal for Secondary Schools (Vol. 1, Nr. 1)
328-329
Operationele Analyse, een inleiding in modellen en methoden
329
Samenwerking vwoscholen en technische universiteiten moet structureel. Interview met Lia van Asselt
330-334
Wiskunde in vazen: Verdeling van Fermi-Dirac
335
Financiële rekenkunde voor wiskundigen
336-339
Van de bestuurstafel
340
Recreatie
342-343
Servicepagina 344
Cover 78 8

Euclides, jaargang 78 (2002-2003), nummer 8

Van de redactietafel
345
Geschiedenis van de niet-Euclidische meetkunde intrigeert leerlingen
346-351
Maak er geen punt van maar een komma
352-356
Veertig jaar geleden: Vraagstukken
357
Verwondering en verbeelding
358-361
Ter inspiratie: Harrie Broekman en zíjn inspiratiebronnen
362-364
Wiskunde en IKEA
365-367
Keuzeonderwerp computeralgebra
368-372
Wiskunde in vazen: De vazen van Daniel Bernoulli
373
Uitslag Wiskunde Scholen Prijs 2003
374
And the winner is ... The golden section!
375-377
NWO 2003: uitreiking scholenprijs eerste ronde
378-380
Aankondiging: Nationale Wiskunde Dagen 380
Jaarvergadering/Studiedag 2003
381
Recreatie
382-383
Servicepagina 384