Vakblad Euclides

Jaargang 46 (1970-1971)

Cover 46 1

Euclides, jaargang 46 (1970-1971), nummer 1

Naar een nieuw onderwijsprogramma voor de wiskunde
1-7
Didactiekcommissie van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
8-11
Richtlijnen betreffende onderwijsresearch
12-17
Mathematica & Paedagogia17
Schoolonderzoek (ter overdenking)
18
Differentialen en kettingregel
19-26
Gedachten rondom discrete wiskunde
27-30
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren30
Korrel CLXII: Volledige inductie31-32
Staatsexamen Gymnasium A en B 1969. Uit het examenverslag33
Kardinaalgetallen
34-37
Fundamentals of College Geometry
34-37
Algebra voor de derde klas
34-37
Denken met computers
34-37
Mathematics, deel I en II
34-37
Logarithmenrechnen, ein Lehrprogramm
34-37
Einführung in die mathematische Logik
34-37
Computers en algoritmen
34-37
Moderne algebra voor v.w.o., deel 2v
34-37
Boeken-aanwinsten38
Recreatie39-40
Cover 46 2

Euclides, jaargang 46 (1970-1971), nummer 2

Evenredigheden
41-46
Werken met groepen. De methode Philips \( 6 \times 6 \)
47-52
Gelijkvormige matrices
53-63
De herexamens 197064-69
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren69
Liwenagel69
Korrel CLXIII: Is 0 een natuurlijk getal?70-71
Staatsexamen H.B.S. - 1969. Uit het examenverslag71-75
Toepassing van de Laplace-transformatie
76-77
Advanced Calculus, an introduction to analysis
76-77
Modern intermediate Algebra
76-77
Toepassing van de complexe reken wijze
76-77
Introduction to Geometry
76-77
Boeken-aanwinsten78
Recreatie79-80
Cover 46 3

Euclides, jaargang 46 (1970-1971), nummer 3

Computerkunde bij het Algemeen Voortgezet Onderwijs
81-91
G. Krooshof: Spel met een alfabet van vier letters92-93
Kalender93
Leonhard Euler's Vollständige Anleitung zur Algebra
94-96
Verscheidenheden LXXVIII: Euler geometer
97-101
Korrel CLXIV: Middelpunt van een derdegraadskromme101-102
Korrel CLXV: Nog eens, de cirkelbundel (Een bijzonder geval)103-105
Herexamens HAVO-1970106
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren107-110
De leesportefeuille
111
Van A tot Z, Werkboek der wiskunde voor de tweede klas Havo-V.w.o., deel HV-2b
112-115
Van A tot Z, Werkboek der wiskunde voor mavo, twee katerntjes
112-115
Van A tot Z, Werkboek der wiskunde voor Mavo-Havo, deel MH-2a
112-115
Bulletin van A tot Z, nr. 1, februari 1970
112-115
A collection of Matrices for Testing Computational Algorithms
112-115
Calculus and Linear algebra
112-115
Brugklastoets Wiskunde behorende bij het leerboek Van A tot Z, Opgavenboekje A en Opgavenboekje B
112-115
Linear algebra and Matrix theory
112-115
112-115
Moderne algebra voor vwo en havo, deel 3 voor havo
112-115
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften116-117
Mathematica & Paedagogia117
Boeken-aanwinsten118
Recreatie119-120
Cover 46 4

Euclides, jaargang 46 (1970-1971), nummer 4

Naar een nieuw onderwijsprogramma voor wiskunde (vervolg)
121-129
Kalender129
Commissie modernisering leerplan wiskunde130
Soroban contra minicomputer
131-140
De implicatie
141-150
Korrel CLXVI: Implicatie151
Korrel CLXVII: Cartesius - cartesisch - cartesiaans (Een puristisch korreltje, uiting van schoolmeestersergernis)152
Liwenagel152
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren153-154
Naar een Constructieve onderwijspolitiek
154-157
Ordinary differential equations
154-157
Paedagogia Mathematica
154-157
Analytic theory of elliptic functions over local fields
154-157
Moderne Wiskunde
154-157
Didactische literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften158
Recreatie159-160
Cover 46 5

Euclides, jaargang 46 (1970-1971), nummer 5

Afscheid van redacteur Dr. D.N. van der Neut
161
\( \int_a^x f \) is op \( [a , b] \) een primitieve van \( f \) als \( f \) continu is op \( [a , b] \)
162-166
Principe en ontwikkeling van de digitale computer
167-176
Samen jarig
177-180
Magische kwadraten
181-189
Korrel CLXVIII: Hoek van twee cirkels190
Korrel CLXIX: Grafieken in gonio- en algebrales191-192
Didactische literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften192
Van A tot Z, werkboek der Wiskunde voor mavo en havo, deel M 4H-2b
193-198
Gemoderniseerde Algebra 1, voor brugklas, mavo, havo en vwo
193-198
Moderne Algebra, voor mavo, deel 3M
193-198
Les enfants et la Mathématique 1
193-198
Linea Recta, Meetkunde voor mavo-scholen, deel M2
193-198
Wis en Zeker, Algebra voor mavo-scholen, deel M2
193-198
Moderne algebracursus dl. III vwo
193-198
Meetkunde met vectoren, dl. II
193-198
Gemoderniseerde Meetkunde op basis van afbeeldingen, deel 3M
193-198
Moderne Wiskunde voor mavo, havo en vwo, deel A3
193-198
Introduction to potential theory
193-198
Colleges Sterrekunde voor afgestudeerden198-199
Teleac199
Recreatie200
Cover 46 6

Euclides, jaargang 46 (1970-1971), nummer 6

Vrije variabelen en open beweringen
201-206
Meetkunde en vectorruimte
207-214
Aktie koppeling. Een voorbeeld van computergebruik in een havo-klas
215-222
Openingsrede van de voorzitter van de NVWL op de vergadering van 19 december 1970 [in de inhoud staat: ... NWVL...]
224-227
Programma's van de Eindexamens vwo-havo-mavo228-233
De M.O.-examens234
W.V.O.235-236
Wiskunde voor H.A.V.O., 3H
237-238
Computerkunde I over [voor] A.V.O. en V.W.O.
237-238
Goniometrische functies
237-238
Foundations of differential geometry, Volume II
237-238
Recreatie239-240
Didactische literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften240
Cover 46 7

Euclides, jaargang 46 (1970-1971), nummer 7

Eerste interimrapport van de nomenclatuurcommissie241-255
Statistische examens255
Didactische oriëntatie voor Wiskundeleraren
256-262
Huiswerk263-264
Genootschap voor Geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen264
Probleme der Forschung in der Didaktik der Mathematik264
Verscheidenheden LXXIX: De voetpuntscirkels van een driehoek
265-270
Korrel CLXX: Cartesius - cartesisch - cartesiaans (Een kanttekening bij Korrel CLXVII, door een schoolmeester - nietpurist)270-271
Zo doe ik het. Nogmaals: Differentialen
272-275
Unterrichtshefte zur Mathematik von heute; Heft 05: Analysis II
275-278
Simon Stevin. Science in the Netherlands around 1600
275-278
Gruppen mit abzählbaren Automorphismengruppen
275-278
Einführung in die Mathematik
275-278
Wiskunde voor vwo, 3V
275-278
Nieuwe wiskunde voor havo
275-278
Wiskunde Havo 2
275-278
Recreatie278-279
Didactische literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften280
Cover 46 8

Euclides, jaargang 46 (1970-1971), nummer 8

Differentiatie in het Onderwijs
281-291
Functie en structuur van de meetkunde in de methode292
Monoïden en groepen I
293-300
A. M. [analytische meetkunde]
300
De ossehuidformule
301-305
Twee vectorstellingen
306-308
Wiskunde op de basisschool (I)
309-314
Korrel CLXXI: Moderne wiskunde?315-316
Le passage du Secondaire à l'Université et les Etudes Mathématiques
317-320
Gemoderniseerde meetkunde op basis van afbeeldingen, deel 3H
317-320
Moderne wiskunde 5
317-320
Weten en geweten van de Wetenschap [verslag]
317-320
Schaltalgebra und digitale Grundschaltungen
317-320
De leraar en zijn klas
317-320
Algebra, een geprogrammeerde cursus, deel F
317-320
Didactische Literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften320-321
Recreatie322
Cover 46 9

Euclides, jaargang 46 (1970-1971), nummer 9

Gelijkwaardigheid
323-328
Verscheidenheden LXXX: Op dezelfde dag jarig
329-330
Verscheidenheden LXXXI: Hoe schommelt een weegschaal?
331-336
Flat
336
Een niet-aanschouwelijke introductie van de begrippen limiet en continuïteit
337-343
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren343
Pythagoras met matrices
344-348
Zo doe ik het. Met uitzondering van punt B
349-350
Korrel CLXXII: Opmerking naar aanleiding van het begrip functie351-352
Korrel CLXXIII: De Stelling van Pythagoras352-353
Op de korrel
354-356
Linear Algebra
357-359
Kinematica
357-359
Theoretische mechanica
357-359
Opbouw 3, Wiskunde voor het secundair onderwijs
357-359
Elementare Zahlen- und Gröszenbereiche
357-359
Sterregids 1971
357-359
Schakelalgebra
357-359
12e Internationale post-universitaire cursussen360
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften361
Recreatie361-362
Cover 46 10

Euclides, jaargang 46 (1970-1971), nummer 10

Grootheden
363-368
Economie en Wiskunde
369-374
Vakantiecursus 1971374
Practica bij meetkunde met vectoren
375-379
Korrel CLXXIV: 100 000 per seconde380
Restklassen modulo p
381-395
I.O.W.O. (Instituut voor Ontwikkeling van het Wiskunde Onderwijs)
396-398
Deelname aan het experiment computerkunde
398-399
Rectificatie400
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren400
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften401
Recreatie402