Vakblad Euclides

Jaargang 28 (1952-1953)

Cover 28 1

Euclides, jaargang 28 (1952-1953), nummer 1

De wiskunde voor de niet-mathematische richtingen
1-11
Moeilijkheden in de meetkunde, progressie en regressie
12-36
Val- en worpbeweging
37-39
De vliegende schotel
40-41
Een nieuw examen in de statistiek 41-44
Les machines à penser
45-48
Cover 28 2

Euclides, jaargang 28 (1952-1953), nummer 2

De definitie van het begrip "Meetkundige plaats"
49-57
De dwarskijker II
58-62
Korrel CVI, CVII 63-66
De plaats van de Mechanica in ons V.H.M.O.
67-85
De opleiding tot leraar in de wiskunde. Referaat gehouden door dr D. N. van der Neut
86-87
Verzoek in verband met proefwerken-enquête
88
Nederlandse Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte der exacte wetenschappen 89-90
Strengheid en inzicht
91-92
Inleiding tot het denken van A. Einstein
92-96
Grondslagen van de aanschouwelijke meetkunde
92-96
Cover 28 3/4

Euclides, jaargang 28 (1952-1953), nummer 3/4

Prof. Dr E.J. Dijksterhuis
97-99
L.i.w.e.n.a.g.e.l.
100
Verslag van de vergadering van de groep L.i.w.e.n.a.g.e.l. in het Zoölogisch Laboratorium te Utrecht op zaterdag 15 November 1952
100-102
Vacantiecursus Sterrenkunde 102
De wiskunde op het A[alfa]-gymnasium
103-115
Kort verslag van de algemene vergadering van Wimecos op Maandag 5 Jan. 1953 te Amsterdam
115
Over onze tijd met een heenwijzing naar onze taak
116-122
Adres inzake Mechanicaonderwijs op de H.B.S.-B
123-128
Ares inzake de eindexamenopgaven 1952
129-130
Enige kinematische bewijzen in de meetkunde
131-141
Beschouwingen over de reële getallen
142-155
Het formuleren van vraagstukken en stellingen in de planimetrie
156-163
Naschrift
163-165
Ontsnappingssnelheid
166-173
Doe het eenvoudig
174-187
Algebra op de lagere school
188-195
Algebra op de lagere school?
196
Cover 28 5

Euclides, jaargang 28 (1952-1953), nummer 5

De Wiskunde-Werkgroep van de W.V.O.
197-205
Het wiskunde-programma voor het V.H.M.O.
206-226
Kort Verslag van de Bestuursvergadering van de groep L.i.w.e.n.a.g.e.l. op Donderdag 2 April 1953 in Den Haag
227
Discussie over de beschrijvende meetkunde op de H.B.S.-B
228-243
Korrel CVIII 245-246
Staatsexamen gymnasium, bedoeld in article 12 van de Hoger-Onderwijswet [announcement] 246
Enkele opmerkingen naar aanleiding van het article van Dr. Vredenduin
247-248
Cover 28 6

Euclides, jaargang 28 (1952-1953), nummer 6

Aequivalente vormen van het parallellenaxioma
249-267
Het orthocentrisch viervlak
268-276
Grafische benadering van de wortels van vierkantsvergelijkingen
277-285
Het gelijkteken
286-291
Korrel CIX: Getijde krachten 292-293
Rapport betreffende het wiskunde-onderwijs aan de H.B.S.-A
294-296