Vakblad Euclides

Jaargang 3 (1926-1927)

Cover {"id":3,"volume":3,"year_start":1926,"year_end":1927,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jaargang 3 (1926-1927), nummer 1

Naar aanleiding der opmerkingen van den heer J.H. Schogt over het onderwijs in de mechanica
1-4
[Naschrift]
4
Eenige opmerkingen over het ontwerp-leerplan voor het Onderwijs in de wiskunde, mechanica en kosmo-graphie op de H.B. Scholen met vijf-jarigen cursus en over de opleiding tot leeraar in de wis- en natuurkundige vakken
5-13
Naschrift
14-19
Naschrift
19-20
Technische vaardigheid
21-25
Naschrift
25-26
Hervorming van het wiskunde onderwijs op de H.B. Scholen met vijf-jarigen cursus
27-32
Cover {"id":3,"volume":3,"year_start":1926,"year_end":1927,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jaargang 3 (1926-1927), nummer 2

Hervorming van het wiskunde onderwijs op de H.B. Scholen met vijf-jarigen cursus (vervolg)
33-36
Naschrift
36
Ontwerp voor een eindexamenprogramma voor de H.B.S. met vijf-jarigen cursus
37-46
Reziprokentafel aller ganzen Zahlen von 1 bis 10000
47-50
Differentiaal- en Integraalrekening voor den technicus
47-50
Gewone Logarithmen
47-50
Algebra voor M.U.L.O.; I en II
47-50
Oplossingen van de vraagstukken uit de meetkunde voor M.U.L.O.
47-50
Schriftelijke opgaven van de eindexamens der hoogere burgerscholen vanaf 1868
47-50
Lagere Algebra, Deel II. Vergelijkingen, Functies, Grafieken en Reeksen
47-50
Naar aanleiding van de verdeeling in de uiterste en middelste reden
51-64
Cover {"id":3,"volume":3,"year_start":1926,"year_end":1927,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jaargang 3 (1926-1927), nummer 3

[Naar aanleiding van de verdeeling in de uiterste en middelste reden (vervolg)]
65-68
VERSLAG, door de Vereeniging van Directeuren van Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen cursus, inzake het rapport der Commissie-Beth, uitgebracht aan den Inspecteur Dr. E. Jensema
69-72
OPMERKINGEN naar aanleiding van het Verslag, door het Bestuur van de Vereeniging van Directeuren van Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus, uitgebracht in zake het ontwerp-leerplan voor Wiskunde en aanverwante vakken
73-79
RAPPORT van het Bestuur van de Vereeniging van Leeraren in de Wiskunde, de Mechanica en de Kosmographie aan Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus B, Lycea en Meisjes-Hoogere Burgerscholen met 5-/6-jarigen cursus
80-83
Eenige opmerkingen betreffende liet ontwerp van een leerplan der commissie-Beth
84-91
Naschift
91
Lessen over de Hoogere Algebra. Derde deel
92-96
Cover {"id":3,"volume":3,"year_start":1926,"year_end":1927,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jaargang 3 (1926-1927), nummer 4

Lessen over de Hoogere Algebra. Derde deel [vervolg]
97-103
Het getalbegrip, in het bijzonder het onmeetbare getal
97-103
Beschrijvende Meetkunde I
97-103
Antwoord op "Eenige Opmerkingen" van Dr. B.P. Haalmeijer
104-109
Naschrift van den voorzitter
110-114
Naschrift van den secretaris der commissie
114-116
Naschrift; opmerkingen over een algebraboek
117-120
Over het onderwijs in rekenen in de eerste klas van de H.B.S.
121-142
De ontwikkeling van het ruimte-inzicht
143-144
Cover {"id":3,"volume":3,"year_start":1926,"year_end":1927,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jaargang 3 (1926-1927), nummer 5

[De ontwikkeling van het ruimte-inzicht (vervolg)]
145-154
Ontwerp-leerplan voor wiskunde en aanverwante vakken voor de H.B.S. met 5-jarigen cursus
154-155
Nog een opmerking in verband met mijn naschrift in no. 3 van dezen jaargang
156
Algebra voor Voorbereidend Hooger- en Middelbaar Onderwijs, 4 deelen
157-166
De Drievlakshoek
167-171
Een wiskunde-boek uit het laatst der 17e eeuw
172-176
Cover {"id":3,"volume":3,"year_start":1926,"year_end":1927,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jaargang 3 (1926-1927), nummer 6

[Een wiskunde-boek uit het laatst der 17e eeuw (vervolg)]
177-186
Over de maatschappelijke waarde van onderwijs in wiskunde
186-196
Over het onderwijs in rekenen in de tweede klas van de H.B.S.
197-206
Mededeeling [naamswijziging: "Bijvoegsel" wordt "Euclides"]
207