Vakblad Euclides

Jaargang 52 (1976-1977)

Cover 52 1

Euclides, jaargang 52 (1976-1977), nummer 1

Een halve eeuw Wimecos-NVWL 1926-1976
1-19
Stichting opleidingen statistiek19
Verscheidenheden XCIX: Uit en thuis op de bol
20-23
Examenverslag 197524-27
Staalkaart van bijeenkomsten voor wiskundeleraren28-29
Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren; Oriënterend colloquium voor leraren29
Geometrie für Lehrer und Studenten, Band 1, Kongruenzgeometrie
30-35
Soziale Interaktion in der Gesamtschule, Erfahrungen und Perspektiven der Gesamtschulpraxis
30-35
Reelle Analysis einer Veränderlichen
30-35
Elementare Logik und Mengenlehre I
30-35
Omtrent R
30-35
De stelling van Gödel
30-35
Funktionalanalysis
30-35
Les Applications Nouvelles des Mathématiques et l'Enseignement Secondaire
30-35
Mededeling35
Recreatie36-37
Onderwijs Computercentrum38-39
Cover 52 2

Euclides, jaargang 52 (1976-1977), nummer 2

Magische vierkanten als voorbeeld voor lineaire ruimten
41-55
Afbeeldingen
56-58
Korrel: Logisch correct taalgebruik59-60
Didactische literatuur60
Zo doe ik het
61-62
Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen62
Nederlandse wiskunde-olympiade63-64
De vierde wiskunde olymplade in de U.S.A.64-65
Uit de tijdschriften65-66
Rectificatie66
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren66-70
Redactieverslag over de 5lste Jaargang van Euclides
70
Computers and Computing
71-75
Mathematische Systemtheorie
71-75
Rechnen mit Stab und Taschenrechner
71-75
Verzamelingen naïef, axiomatisch en toegepast
71-75
Rechnernetze
71-75
Sigma, deel 3h
71-75
Ungelöste und unlösbare Probleme der Geometrie
71-75
Heuristiek en wiskunde
71-75
Rekenen en moderne wiskunde voor de pedagogische academie
71-75
Albert Einstein
71-75
Finite Mathematics with applications for business and social sciences
71-75
Recreatie76-77
Sektie Edukatie van het Nederlands Rekenmachine Genootschap Computerkunde: onderwijsprobleem met een oplossing?77-80
Wiskobas; Wiskrant80
Cover 52 3

Euclides, jaargang 52 (1976-1977), nummer 3

G. Krooshof - Bert Zwaneveld
81
Mathematisering en Maatschappij of Hoe loopt een succes-story af?
82-91
Diagnostisch(?) Toetsen
92-97
Afbeeldingen zonder dekelement
98-99
Ontvangen boeken99
De C.M.L.-wiskunde. Een interview met prof. dr. H. Freudenthal100-107
Buigpunt ja, buigpunt nee?
108-109
Het Vlaamse tijdschrift Wiskunde en Onderwijs109
Een maximum-probleem bij zien en fotograferen
110-113
SMP Further Mathematical Series, V Statistics and Probability
114-117
Wiskundige methoden met toepassingen, dl 1 en dl 2
114-117
Jahrbuch Ueberblicke Mathematik 1975
114-117
Differentialformen
114-117
Moderne Wiskunde, een samenvattend overzicht. Deel 1. De taal der verzamelingen
114-117
Arithmetic, basic skills for college students
114-117
Recreatie118-120
Ontvangen boeken120
Cover 52 4

Euclides, jaargang 52 (1976-1977), nummer 4

Verslag van de ingangstest in de wiskunde aan het begin van het cursusjaar 1975-1976 gehouden aan de TH-Delft, TH-Eindhoven en TH-Twente
121-132
Een huiswerkopgave133-139
Keuze-onderwerp op het HAVO
140-141
Redactie; Wintersymposium Wiskundig Genootschap141
J. Roelofsen: Naar aanleiding van de leerzame reis van de heer Van Dalen142-143
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren144-146
Auteurs146
Statistiek in het Mavo? Ja, maar ...
147-149
Een maximum bij filevorming
149-152
Onderwerptoetsen Wiskunde
153
Wiskunde en Onderwijs, Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging Wiskundeleraars
154-158
Moderne wiskunde voor hei middelbaar heroepsonderwijs
154-158
Vectormeetkunde 2
154-158
Getal en Ruimte, dl 3M IV
154-158
Mehrdimensionale Integration
154-158
Mathematische Abhandlungen
154-158
Grundbegriffe der Kategorientheorie
154-158
Einführung in die Varianzanalyse und Ringversuche
154-158
Zoals een kind het ziet, wegwijzer in de theorieën van Piaget
154-158
Recreatie159-160
Cover 52 5

Euclides, jaargang 52 (1976-1977), nummer 5

Het aanvangsonderwijs in de meetkunde
121-127
Hoe moet men ...
128-141
Het affiene vlak als gangmaker voor de reële vectorruimten. Een blik op het meetkunde-onderwijs in Vlaanderen
142-153
Differentialgleichungen im Komplexen
154-157
De didaktische waarde van onderwijs gebaseerd op handelings- en leerstofstrukturen
154-157
Wiskundig Leerpakket 1, Wiskunde voor alle eerste jaren van het V.S.O., TO., M.O.
154-157
Jahrbuch überblicke Mathematik 1976
154-157
Tensors, Differential Forms and Variational Principles
154-157
Einführung in die Zahlentheorie I
154-157
Een internationale ontmoeting van pedagogen uit heel de wereld: 16e Didacta-Eurodidac 10-14 april 1978157
The mathematics teacher
158
Recreatie159-160
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren: Oproep160
Cover 52 6

Euclides, jaargang 52 (1976-1977), nummer 6

Examen middelbaar algemeen voortgezet onderwijs in 1976 MAVO 3201-207
Examen middelbaar algemeen voortgezet onderwijs in 1976 MAVO 4207-214
Examen hoger algemeen voortgezet onderwijs in 1976215-216
Examen voorbereid wetenschappelijk onderwijs in 1976 (Gymnasium en Atheneum)216-218
Een suggestie n.a.v.het vraagstuk over vectoren op het C.S.E. Mavo-4 1976
219-220
Reacties op het V.W.O.-eindexamen 1976
221-223
Over de niet-differentieerbaarheid van f op het examen wiskunde I (v.w.o. '76)
224-225
Korrel
225-226
Eindexamen Wiskunde II
227-228
Verslag examen wiskunde mavo-4 1976
228-231
Gemeenschappelijke bijeenkomst van Vlaamse en Nederlandse wiskundeleraren232
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag 30 oktober 1976 in het Dr. F. H. de Bruijne Lyceum te Utrecht232-236
Graphentheorie mit Algorithmen und Anwendungen
237-238
The elements of real analysis
237-238
Wahrscheinlichkeit II
237-238
Sterrengids 1977
237-238
Ordinary differential equations in the complex domain
237-238
Recreatie239-240
Cover 52 7

Euclides, jaargang 52 (1976-1977), nummer 7

Het centraal schriftelijk examen V.W.O.-Wiskunde I van mei 1976
241-248
Het l.b.o.c./m.av.o.3-examen wiskunde 1976 [in de titel staat: ... eksamen...]
248
Eindexamen Middelbare Technische Scholen 1976-1977250-252
Examens Wiskunde AVO-VWO tweede tijdtak 1976252-268
De eindexamens wiskunde 1976 in meerkeuzevorm268-270
Het eindexamen wiskunde II 1976270-275
Moeten ellips en hyperbool op het eindexamen gekend worden?276-277
Redactie277
De Wiskunde Olympiade voor 1977 veilig gesteld277-278
Recreatie278-280
Cover 52 8

Euclides, jaargang 52 (1976-1977), nummer 8

Vakdidaktische Notities
281-283
Keuze en ordening van vraagstukken
284-289
Wiskunde-onderwijs anno 2000
290-295
Ontvangen boeken295
\( x \in V \)
296-298
Mededeling over de Leesportefeuille298
De matrices van spiegeling en rotatie nogmaals
299-300
Rectificatie definitie differentiaalvergelijking
301-302
Mededelingen: De Minister van Onderwijs en Wetenschappen; 8e Benelux Congres voor de Geschiedenis der Wetenschappen302
Biljarten op een rond biljart
303-307
Nederlandse Wiskunde Olympiade [1976]308-310
Richtigkeit und Wahrheit in der Mathematik
311-315
Lineaire Algebra
311-315
Algebra en Analyse
311-315
Vom absoluten Raum zur dynamischen Geometrie
311-315
Proceedings of the ICMI-IDM Regional Conference on the Teaching of Geometry
311-315
Klassische Mathematik in zeitgemässer Darstellung
311-315
The Historical Roots of Elementary Mathematics
311-315
Die Begriffswelt der Mathematik
311-315
Commentaar op een recensie (Euclides, november 76, blz. 116/117)
311-315
Recreatie316-318
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren319-322
Cover 52 9

Euclides, jaargang 52 (1976-1977), nummer 9

Vakdidaktische Notities [in de inhoud staat: ... notaties...]
323-326
Examens Statistisch Assistent en Analist VVS 1977326
Leerboeken wiskunde in de brugklas in 1976/1977
327-331
De regionale werkgroep Alkmaar332-333
Erepromotie
334-338
Statistische dag/Mathematisch congres338
Verscheidenheden C: Geen commentaar
339-345
Bij de 100ste Verscheidenheid345
Mathematische Logica, onderwerp van de Vakantiecursus 1977 van het Mathematisch Centrum
346
\( X^X \)
347-348
De rij van Fibonacci
349-355
Matematica nella realta
356-360
Geometry by Transformations
356-360
Grundlagen der Mathematik, Abbildungen, Funktionen, Folgen
356-360
Einführung in die nichteuklidischen Geometrien der Ebene
356-360
Lineare Optimierung
356-360
Grundlagen des Numerischen Rechnens
356-360
Tweede Commentaar op de 'Vlaamse Recensie'
356-360
Vakantiecursus voor leraren exacte vakken en andere belangstellenden 1977360
Recreatie361-362
Cover 52 10

Euclides, jaargang 52 (1976-1977), nummer 10

In memoriam L. van Beek
363
De 'periode Krooshof' (1968-1976)364
Vakdidaktische Notities
365-368
16e Wiskunde Olympiade, eerste ronde 1977368
Zo kon het ook
369
Denkniveaus en het begin-onderwijs in de wiskunde
370-377
Voorbereiden op het leraarschap
378-389
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren389
18e Internationale Wiskunde Olympiade gehouden van 7 t/m 21juli 1976 in Oostenrijk
390-395
Nederlandse Wiskunde Olympiade 1976, 2e ronde395-397
Mededeling van het ministerie van onderwijs en wetenschappen397
SMP Further Mathematics Series III, Differential Equations and Circuits
398
Recreatie399-400
Ontvangen boeken400
Mededelingen: Oriënterend colloquium voor leraren; Staalkaart van bijeenkomsten voor wiskundeleraren401-402