Vakblad Euclides

Jaargang 9 (1932-1933)

Cover {"id":9,"volume":9,"year_start":1932,"year_end":1933,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 9 (1932-1933), nummer 1

In cauda venenum
1-10
De denkmoeilijkheden, gelegen in het functiebegrip en in de grafische voorstellingen
11-22
Een droom
23-27
Ingekomen boeken 27
Historische revue
28-38
Lezioni di Geometria Analitica e Proiettiva
39
Nieuw Leerboek der Natuurkunde. Derde Deel
39
De gelijkzijdige driehoek van Morley
40-48
Cover {"id":9,"volume":9,"year_start":1932,"year_end":1933,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 9 (1932-1933), nummer 2

[De gelijkzijdige driehoek van Morley (vervolg)]
49-55
Portret van René Descartes [bijlage na pag. 55]
Descartes als wiskundige
57-76
Meetkunde voor M.U.L.O.
77-79
De cyclometrische vormen
80-88
Newton's "Principia"
89-90
Logarithmen, rente- en discontotafels. Uitgave E van Noordhoff's log.- en rentetafels
89-90
Repetitie-dictaat Beschrijvende Meetkunde
89-90
Uit het verslag van de commissie van het Staatsexamen 1931 91-95
De bewijsmethode der volledige inductie
95-96
Cover {"id":9,"volume":9,"year_start":1932,"year_end":1933,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 9 (1932-1933), nummer 3

De bewijsmethode der volledige inductie (slot)
97-101
Naschrift
101
Over de elementen van wiskundig denken
102-116
Eenige opmerkingen naar aanleiding van een article van den heer Beth
117-119
Meetkundig bewijs van een stelling betreffende de zwaartelijn
120-122
Naschrift
122
Een paar moeilijke algebra-vraagstukken
123-128
De vergelijking a cos(φ) + b sin(φ) = c
129-132
Over een elementaire afleiding van de wet van Newton uit de wetten van Kepler
133-138
Leerboek der Cosmografie
139-143
Vakwoordeboek Engels-Afrikaans en Afrikaans-Engels
139-143
Ingekomen boeken 144
Cover {"id":9,"volume":9,"year_start":1932,"year_end":1933,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 9 (1932-1933), nummer 4

De behandeling van problemen van infinitesimalen aard
145-153
Oppervlakten en inhouden
154-164
Portret van prof. dr. J.F. Koksma [bijlage na pag. 160]
Uitslag van de enquête betreffende het derde vraagstuk, dat in 1931 op het schriftelijk eindexamen voor algebra is opgegeven 165-167
Uit het verslag der staatsexamen-commissie 1932 168-173
Handleiding Nr. 1, Analyse
174-176
Woordenlijst van de Nederlandsche wiskundige vaktaal
174-176
Noordhoff's Schooltafel
174-176
Algebraïsche Vraagstukken I
174-176
Lagere Algebra I
174-176
Ingekomen boeken 176
Cover {"id":9,"volume":9,"year_start":1932,"year_end":1933,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 9 (1932-1933), nummer 5

Willen, weten, spreken
177-193
Die funksiebegrip en die grafiese voorstelling
194-197
Didaktische und historische Bemerkungen über eine von Gausz zum numerischen Rechnen benutzte ldentät
198-210
Ingekomen boeken 211
Mechanica voor het M.O. met vraagstukken
212-216
Vlakke Driehoeksmeting voor middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs
212-216
Mechanica-vraagstukken van kantelen en uitglijden
212-216
Functies en Grafieken
212-216
Repetitie-dictaat Analyse I
212-216
Vragen van het mondeling staats-examen 1932
217-232
Cover {"id":9,"volume":9,"year_start":1932,"year_end":1933,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 9 (1932-1933), nummer 6

De Versiera
233-265
Historische Revue
266-277
Een maximum- en minimumvraagstuk
278-282
Enciclopedia delle Matematiche elementari; volume I, parte I
283-284
Der Aufbau der Geometrie und der Arbeitsunterricht
283-284
Leerboek der Beschrijvende Meetkunde. Eerste deel, eerste stuk
283-284