Vakblad Euclides

Jaargang 63 (1987-1988)

Cover 63 1

Euclides, jaargang 63 (1987-1988), nummer 1

Bij het begin van de 63e jaargang1
Wat kunnen we eraan doen dat men wiskunde mijdt?
2-8
Eindexamens vwo en havo, eerste tijdvak 19879-17
Nr. 1 Aanzet van het meetkundeonderwijs in het secundair onderwijs
18
Nr 2 Informatica in het secundair onderwijs
18
Er achter aan?
19-22
Het laatste nieuws (2)
23-24
Ned. Ver. van Wiskundeleraren. Jaarvergadering/Studiedag 198725-27
Recreatie28-29
Mededelingen: Studium Generale Universiteit Twente; Betaling kontributie; Van de bestuurstafel; Brief aan de Staatssecretaris van O en W30-31
Continuum nr. 3, Visies op metrische meetkunde
32
Kalender32
Cover 63 2

Euclides, jaargang 63 (1987-1988), nummer 2

Verslag van het verenigingsjaar 1 augustus 1986-31 juli 198733-34
Verslag van een ATM-conferentie
34-38
Kan men nog rekenen op de Pabo?
39-42
Studies in Mathematics Education, volume 4
42
Transfertest halfweg
43-50
De Tweede Vlaamse Wiskunde Olympiade
51-55
Verschenen55
Soms is tellen zo eenvoudig niet
56-60
Mededelingen: Leidse nalezing wiskunde en informatica; Wiskunde 12-1661
Analyse voor Beginners
61-63
Turbo Pascal Compleet
61-63
Zahlen und Kontinuum
61-63
Eindronde Wiskunde
61-63
Basiswiskunde van het Secundair Onderwijs
61-63
Recreatie64
Kalender64
Cover 63 3

Euclides, jaargang 63 (1987-1988), nummer 3

Vanuit Herkenning en Verbazing
65-76
Mededelingen: Wintersymposium; Landelijke contactgroep lbo-rekenen/wiskunde76
Kort-antwoordvragen
77-80
Sport en wiskunde. De 100-meter lopers
81-83
Fouten, een beetje relatief
84-85
Huiswerk voor wiskunde (3)
86-94
Continuous lattices and their applications
94
Sport en wiskunde [oplossing]94
Recreatie95-96
Kalender96
Cover 63 4

Euclides, jaargang 63 (1987-1988), nummer 4

Foutenverbetering op de Compact Disc
96-101
Verschenen101
Zoek het functievoorschrift met de computer
102-107
Vademecum [in het hart van dit nummer]108
De XXVIIIe Internationale Wiskunde Olympiade 1987
109-111
Mededelingen: Nederlandse wiskunde Olympiade 1988; Wiskunde en Onderwijs111
Sport en wiskunde 2
112-114
Recreatie115-116
'Van kleitablet tot overhead'
117-118
Basic Components of Mathematics Education for Teachers
119-120
Point processes and their statistical inference
119-120
Lineair Models in Biology
119-120
Niet lineaire dfferentiaa1vergelijkingen en dynamische systemen
119-120
Vademecum Euclides120
Kalender120
Cover 63 5

Euclides, jaargang 63 (1987-1988), nummer 5

De Centraal Schriftelijke Eindexamens wiskunde lbo/mavo eerste tijdvak 1987
121-122
Enquêtes examens wiskunde mavo/lbo 1987
123-131
Het examen wiskunde lbo/mavo 1987
132-136
En als het model nu 's niet deugt?
137-140
Geometry and Topology, manyfolds, varieties and knots
140
Achter-/voorlopende horloges
141-147
Recreatie148-149
Rectificatie149
Mededelingen: Zesde ICME-congres; Subsidie ICME-6; COI-Knipselkrant wordt O&I-Nieuws; Staatsexamen Wiskunde M.O.-A en M.O.-B150
Niet lineaire differentiaalvergelijkingen en dynamische systemen
151-152
Abstract Algebra
151-152
Gielis van den Hoecke en zijn sonderlinghe boeck in dye edel conste arithmetica
151-152
The Role of Mathematics in Science
151-152
Analyse, een intuïtieve kennismaking
151-152
Projectieve Meetkunde
151-152
Kalender152
Cover 63 6

Euclides, jaargang 63 (1987-1988), nummer 6

Algebra-spelletjes voor beginners
153-160
Meneer van Dalen krijgt antwoord
161-162
Mooie antwoorden
163-165
De 26e Nederlandse Wiskunde Olympiade
166-170
De kwadratuur van de cirkel
170-171
De rekenmachine als didactisch hulpmiddel
172-175
Mathe-plus
175
Wiskundig knopen onderscheiden
176-179
Van de Bestuurstafel...
180-181
Abstract Algebra
181
Werken met PC-DOS
181
Recreatie182-183
Mededeling: IFIP-Conferentie183
IngenieurMathematik, Band 1 en 2
184
Logisch Logo
184
Computability and Logic
184
Kalender184
Cover 63 7

Euclides, jaargang 63 (1987-1988), nummer 7

Jaarrede 1987
185-188
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag 31 oktober 1987 in het gebouw van Het Nieuwe Lyceum te Bilthoven188-189
Tweede tussenrapport van de Nomenclatuurcommissie189-190
Meetkunde in de brugklas
191-198
Het laatste nieuws (3)
199-204
Jaarvergadering / Studiedag 28 oktober 1988204
Het stiefkind informatica
205-207
Welgeteld
208-209
Tellen en tellen
209-210
Examenbesprekingen 1988211-214
Recreatie215-216
Kalender216
Cover 63 8

Euclides, jaargang 63 (1987-1988), nummer 8

Hewet en toets
217-221
Wiskunde moet je doen!
222-224
Een etappe in de bergen
225-228
Met het oog op werken met heterogene groepen
229-234
3e Vlaamse Wiskunde Olympiade le ronde-13 januari 1988234-237
De computer in het wiskunde-onderwijs (1)
238-241
Sport en wiskunde 3
242-244
Recreatie245
Korrel: Hond pakt fietser… of niet?
246
Oproep246
Vriendelijke Wiskunde
247
Van de bestuurstafel ...
248
Mededeling: De internationale groep TME (Theory of Mathematics Education)248
Kalender248
Cover 63 9

Euclides, jaargang 63 (1987-1988), nummer 9

Eerbetoon aan Joop van Dormolen
249-250
Sonnet: Joop! is binnen
251
Leren van en leren met Joop van Dormolen
252-265
Mededelingen: Nascholingscursussen wiskunde Zwolle; Van het Ministerie van 0 en W265
De computer in het wiskunde-onderwijs (2)
266-271
Commandeur Van der Blij265
Van de bestuurstafel...
272-273
Brief aan de Staatssecretaris
274
Vakwerk wiskunde, een bespreking
275
Kolom W12-16
276-277
Mededelingen: Jaarvergadering/studiedag 1988277-278
3e Vlaamse Wiskunde Olympiade278
Recreatie279-280
Kalender280