Vakblad Euclides

Jaargang 22 (1946-1947)

Cover {"id":22,"volume":22,"year_start":1946,"year_end":1947,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 22 (1946-1947), nummer 1

De strekking en het bestaansrecht der metaphysica in verband met de toekomst der wijsbegeerte
1-14
De leer der getallen
15-27
bijlage portret prof.dr. C. Visser na pag. 16
G. Mannoury
28-32
W.K. Walstra en J.N. van der Ende
28-32
Dr P.H. van Laer, Dr L.N.H. Bunt, Dr A.C. Zaanen, J. van Andel, ir J.C. Deuss, ir C. van Drooge.
28-32
Korrels LXX-LXXIII 33-37
Enige opmerkingen over het onderwijs in de meetkunde in deze tijd
38-42
Grösze, Maszzahl und Einheit
43-45
Determinanten (Algebra I)
43-45
c.i. Repertorium der wiskunde voor ingenieurs. Deel IIIa, hoogere algebra en differentiaalrekening
43-45
Verscheidenheden VIII. Prismoïsw wn obelisk
46-48
Verslag van het congres van 30 Oct. j.l. te Amsterdam gehouden
49
Wiskundig Dispuut te Rotterdam [Thomas Stieltjes] 49
Cover {"id":22,"volume":22,"year_start":1946,"year_end":1947,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2/3

Euclides, jaargang 22 (1946-1947), nummer 2/3

Verslag van het Congres van 30 Oct. j.l. te Amsterdam gehouden [pag. 49 is een doublure met het vorige nummer]
49
Wiskundig dispuut te Rotterdam [Thomas Stieltjes] 49
Verscheidenheden IX: Evenwichtsvraagstukken in de ruimte; X: Symmetrie
50-56
Mathesis en aesthetica
57-71
Eenige beschouwingen over de waarde der wiskunde [in de inhoud staat: Enige ...]
72-84
Portret van Prof. Dr. C. Visser / Portret van Prof. Dr. N.G. de Bruyn [de Bruijn] [bijlage voor pag. 81]
Van de personen 85-86
In memoriam Willem Reindersma
87-90
In memoriam G.L. Jambroes, Dr H. Hoek, Ir W. Mantel, Dr W. Koster, Dr E.L. Elte, E.A.H.F.W. Frijda, E. Frenkel, Pieter Veninga. C.L. ter Meulen
91-100
Korrels LXXIV-LXXVI 101-105
Punten in het oneindige
106-118
Abstracte meetkunde en haar betekenis voor de schoolmeetkunde
119-126
Is wiskunde-onderwijs voor a's [alfa's] noodzakelijk?
127-151
Het scheppend vermogen van den wiskundige
152-167
Moeilijkheden van leerlingen bij het meetkunde-onderwijs [in de inhoud staat: ... bij het beginnend onderwijs in de meetkunde]
168-190
Eenige karakteristieke kenmerken der moderne wiskunde
191-192
Cover {"id":22,"volume":22,"year_start":1946,"year_end":1947,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 22 (1946-1947), nummer 4

Eenige karakteristieke kenmerken der moderne wiskunde
192-199192
Verslag van de algemeene vergadering van Wimecos op 23 december 1947 200-202
Afschrift van het antwoord van de Senaat van de Economische Hoogeschool te Rotterdam
202
Internationale vergeeniging voor logica en voor wijsbegeerte der wetenschap
203
Het Mathematisch Centrum Amsterdam
204-210
portret Prof.Dr J. Popken; bijlage na pag. 208
Van de personen 211
Caveant consules
212-221
5000 jaren internationale wetenschap
222-241
portret Prof.Dr Hans Freudenthal; bijlage na pag. 224
foto's bij article Freudenthal; bijlage na pag. 208
Verscheidenheden XI. Een toepassing van de hoofdstelling der axonometrie
242-254
Nomogrammen. Handleiding ten dienste van practijk en onderwijs
254
Het theorema van Pythagoras
255-257
Cover {"id":22,"volume":22,"year_start":1946,"year_end":1947,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5/6

Euclides, jaargang 22 (1946-1947), nummer 5/6

[Het theorema van Pythagoras (slot)]
257-263
Vacantiecursus voor leraren in de wiskunde - [bijlage na pag. 262]
Portret van prof. dr. H.D. Kloosterman - [bijlage voor pag. 263]
Van de personen 264
Officiële announcementen van Wimecos
265
Waarde en waardeering der wiskunde
266-278
Simon Stevin, wis- en natuurkundig tijdschrift
279
Korrels LXX VI I-LXXX 280-285
Vacantiecursus van het Mathematisch Centrum 285
De rekenliniaal
286-291
Herinneringen en overpeinzingen van een oud man
292-299
Ontwakende wetenschap
300-309
Over een dynamisch-intuïtieve ontwikkeling van de theoretische rekenkunde [in de inhoud staat: Over de ...]
310-317
Inhoud van de 22e Jaargang 1946/1947 318-320