Vakblad Euclides

Jaargang 44 (1968-1969)

Cover 44 1

Euclides, jaargang 44 (1968-1969), nummer 1

Het experiment algebra en analyse. Enkele indrukken op het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest
1-13
Het nieuwe programma 13
Papy, Mathématique moderne 3
14-19
Wimecos 19
Liwenagel 19
Verscheidenheden LXXIII: De uiterste waarden van een lijnstuk
20-26
Korrel CXLIII: Over de afstand \( d\left(P, l\right) \) van een punt \( P \) en een rechte \( l \) 26
August Ferdinand Möbius
27-28
Uit het examenverslag 1967 van het staatsexamen H.B.S. 28-29
Vorlesungen über Artinsche Ringe
29-31
Elementary Set Theory, parts 1 and II
29-31
Frame analysis
29-31
Markov Processes and Potential Theory
29-31
Recreatie 31-32
Cover 44 2

Euclides, jaargang 44 (1968-1969), nummer 2

De betekenis van concreet materiaal voor het wiskundig leerproces
33-37
Discrete meetkunde
38-45
Onderwijsvernieuwing in Scandinavië
45-50
Modernisering Leerplan Wiskunde. Antwoord aan Prof. Dr. H. Freudenthal
51-54
Korrel CXLIV: Veelhoeken met een omgeschreven cirkel 55-56
Het laatjesprobleem
57-59
Mathematical Logic
59-62
Meetkunde voor de brugklas v.w.o.-h.a.v.o.
59-62
Algebra voor de brugklas
59-62
Mathematics for technical and vocational schools
59-62
Einführung in die konforme Abbildung
59-62
Calculus
59-62
L.i.w.e.n.a.g.e.l.
62
Recreatie 63-64
Cover 44 3

Euclides, jaargang 44 (1968-1969), nummer 3

Systematic use of applications in mathematics teaching
65-85
Voorzichtig met Venn-diagrammen?
86-90
Korrel CXLV: Uit de klassepraktijk 91-92
Resonans, Algemeen onderwijsblad, waarin opgenomen Valcooch
92-93
Wimecos 93-94
Wiskundewerkgroep van de W.V.O. 94
Recreatie 95-96
Kalender: Mathematisch Centrum; Wiskundig Genootschap 96
Cover 44 4

Euclides, jaargang 44 (1968-1969), nummer 4

Dr. Joh. H. Wansink 97
De som van \( t_1 \)
98-105
Korrel CXLVI: Zo simpel is het niet, het is veel simpeler! 106
Verscheidenheden LXXIV: Een ongelijkheid voor twee gelijkvormige driehoeken
107-110
What is a quadrilateral?
111-114
Gelijkheid en identiteit
115-121
Wimecos 1211-25
Berichten: Wiskundig Genootschap; Colleges sterrekunde voor afgestudeerden 125-126
Connectivity in Graphs
126-128
Algebra voor de brugklas v.w.o.-h.a.v.o.
126-128
Truth functions and the problem of their realization by two-terminal graphs
126-128
Einführung in die philosophischen Grundlagen der Mathematik
126-128
The nature of mathematics
126-128
Die philosophischen Grundlagen der wissenschaftlichen Erkenntnis
126-128
Recreatie 128
Cover 44 5

Euclides, jaargang 44 (1968-1969), nummer 5

In memoriam Cor Alders
129
Gelijkwaardig ⇔ ekwivalent?
130-135
Kromme in de tram
136-143
Wimecos 143
Liwenagel 143
\( \epsilon \), \( \delta \) en de rekenwijze van Horner
144-147
Korrel CXLVII: Definitie van een functie 147-148
Heroriënteringscursus over Computerwiskunde van 12-14 september 1968 te Eindhoven
149-150
Toegepaste wiskunde op het M.O.
151-154
Computers en het Algemeen voortgezet onderwijs
154-155
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 156-159
Recreatie 159-160
Cover 44 6

Euclides, jaargang 44 (1968-1969), nummer 6

Johan H. Wansink, 75 jaar
161-162
Some problems in distance geometry
163-174
Voorstellen modernisering 175-182
Berichten 182
Openingsrede van de voorzitter van Wimecos tot de jaarvergadering van 23 december 1968
183-185
Nico
186
Computerkunde of Computerwiskunde?
187-188
Korrel CXLVIII: De vergelijking \( x^2 = 2 \) in het brugjaar 189-190
Van de redactie 190-191
Michael Stifel (1487?-1567)
191
Recreatie 191-192
Cover 44 7

Euclides, jaargang 44 (1968-1969), nummer 7

Een praktikum wiskunde
193-218
Van de redactie 218
Korrel CIL: Wat is een cirkelbundel? 219-221
Algebra voor de brugklas, met werkschrift
221-222
Algebra voor de brugklas
221-222
Recreatie 222-224
Cover 44 8

Euclides, jaargang 44 (1968-1969), nummer 8

De besliskunde en haar toepassingen
225-234
Zes punten op een cirkel
235-237
Leonardo da Vinci
238-242
Over vierhoeken en merkwaardige punten
243-248
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 248-251
Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde
251
Meetkundewerkboek voor de brugklas
251-255
Algebra, een geprogrammeerde cursus voor MAVO/HAVO deel II
251-255
College algebra
251-255
Naive Mengenlehre
251-255
Basic Programming
251-255
Goniometrie, driehoeksmeting en boldriehoeksmeting voor hogere Zeevaartscholen
251-255
De beroepsopleiding van de leraar
251-255
Moderne Algebra-cursus, Eerste deel: Brugklas
251-255
Recreatie 255-256
Cover 44 9

Euclides, jaargang 44 (1968-1969), nummer 9

Als \( l_1 \perp l_2 \) dan \( m_1m_2 = -1 \)?
257-267
Uitbreiding van N tot G en Q
268-272
De Eindexamens 1969 272-279
Mathematica & Paedagogia 279
Korrel CL: Een bekend vraagstuk over het vierkant 280-282
Projective Differentialgeometrie, 3. Teil
282-286
Handbuch der Schulmathematik; Band 7, Neuere Entwickelungen
282-286
Resultaten van wiskundeonderwijs
282-286
Inductie en iteratie
282-286
Memorial Colloquium
282-286
Hogere Wiskunde I in vraagstukken met beknopte theorie
282-286
Unterrichtshefte zur Mathematik von heute; Heft 04; Analysis I
282-286
Recreatie 287-288
Cover 44 10

Euclides, jaargang 44 (1968-1969), nummer 10

Meetkunde met vectoren
289-295
Mathematics: The alphabet of science
295
+
296-299
Wij zijn niet zo zuiver in de leer!
300-303
Nederlandse association van wiskundeleraren 303
Verscheidenheden LXXV: De gemengde oppervlakte van twee driehoeken
304-310
Berichten: Vakantiecursus 1969 van het Mathematisch Centrum 310
Ringen met slagen
311-315
Opbouw 1
315-319
Boole'se algebra's
315-319
Grundlagen der Geometrie
315-319
Elemeniary Linear Algebra
315-319
Die automatisierte elektronische Datenverarbeitung und ihre Bedeutung für die Unternehmensleitung
315-319
History of Mathematics
315-319
Recreatie 319-320