Vakblad Euclides

Jaargang 29 (1953-1954)

Cover 29 1

Euclides, jaargang 29 (1953-1954), nummer 1

Didactische Revue
1-11
Een onderzoek naar de overlading van het programma voor de Wiskunde bij het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs
12-34
Het wiskundige model in de ervaringswetenschappen
35-41
In memoriam Dr G. F. C. Griss
42-45
Liwenagel, Vakantiecursus [announcementen] 45
Afschrift van een brief
46-47
Wiskundig-wijsgerige bespiegeling
47-48
Cover 29 2

Euclides, jaargang 29 (1953-1954), nummer 2

Construeer
49-71
[Een onderzoek naar de overlading van het programma voor de wiskunde bij het V.H.M.O. (vervolg)]
72-92
Groep L.i.w.e.n.a.g.e.l.
93
Wat is eenvoudig?
94-96
Officiële Mededelingen van het Bestuur van Wimecos
96
Antwoord van de briefschrijfster op het article van de Heer P. Wijdenes "Algebra op de lagere school" in Euclides III/IV 28e jaargang
97-98
Verscheidenheden XXXII
99-100
Cover 29 3

Euclides, jaargang 29 (1953-1954), nummer 3

Kort verslag van de bestuursvergadering van de groep L.i.w.e.n.a.g.e.l.
101-102
Aan de leden van L.i.w.e.n.a.g.e.l.
102
Over enige principes in de mechanica
103-115
Didactische revue 116-123
Noordhoff's Wiskundige tafels in 5 decimalen
124-128
De Juiste Maat
124-128
Een onderzoek naar de overlading van het programma voor de wiskunde bij het V.H.M.O. III
129-148
Cover 29 4

Euclides, jaargang 29 (1953-1954), nummer 4

Het wiskunde-onderwijs voor de niet-mathematische richtingen
149-162
Enkele gedachten over het wiskunde onderwijs op de middelbare meisjesschool [in de inhoud staat: ...meisjesscholen]
163-178
Het wiskunde-onderwijs op de U.L.O.-school
179-193
International Congress of Mathematicians 1954, 194-196
Een onderzoek naar de overlading van het programma voor de wiskunde bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs IV
197-212
Cover 29 5

Euclides, jaargang 29 (1953-1954), nummer 5

Officiële announcementen van Wimecos
213
Adres van Wimecos aan de Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen
213-217
Nog eens: De meetkunde in de eerste klas
218-221
Het differentiëren van de exponentiële functies
222-224
Didactische Revue 225-233
Verscheidenheden XXXIII, XXXIV
234-243
Anschauliche Einführung in die mehrdimensionale Geometrie
244-248
Statistische methoden in de psychologie, I.
244-248
Voorbereiding tot de Meetkunde yoor de laagste klasse van het Middelbaar Onderwijs
244-248
Korrels CX-CXIII 249-258
Didactiek in de 15e eeuw
259-260
Cover 29 6

Euclides, jaargang 29 (1953-1954), nummer 6

Kort verslag van de algemene vergadering van Wimecos
261-262
Bestuursannouncementen van Wimecos
262
Notulen van de vergadering van L.i.w.e.n.a.g.e.l.
263-264
Verscheidenheden XXXV-XXXVI
265-270
Van Koorde tot Sinus, van Umbra tot Tangens
271-285
Didactische Revue
286-297
Inhoud 29e jaargang 1953/1954 298-299