Vakblad Euclides

Jaargang 47 (1971-1972)

Cover 47 1

Euclides, jaargang 47 (1971-1972), nummer 1

De familie der cos-achtigen
1-4
Verscheidenheden LXXXII: Variaties over een formule
5-8
Huiswerk
9
Werkstukken voor het vak wiskunde
10-12
Extreem dichte materie in het heelal
13
De Eindexamens 197114-30
Examen Operationele research analyst 1971/7230
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren31-35
Econometrics
36-40
Leren doceren
36-40
Basic Probabilily Theory
36-40
Introductory Mathematical Statistics, Principles and Methods
36-40
Een beschouwing over de ontmoeting tussen wiskunde en maatschappij in de gouden eeuw [openbare les]
36-40
Vector Geometry and Linear Algebra (for engineers and scientists)
36-40
Ontvangen boeken40
Liwenagel41
Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen41
Didactische literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften41
Recreatie42-43
Cover 47 2

Euclides, jaargang 47 (1971-1972), nummer 2

Wiskunde op de basisschool? (II)
45-53
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren54
Lineaire transformaties en wijziging van het assenstelsel
55-59
Korrel CLXXV: Puzzel60
Verscheidenheden LXXXIII: De cosinussen van de hoeken van een driehoek
61-64
Het melkglas van Brouwer
65-68
Nieuw Wiskunde-onderwijs in oude lokalen
69-73
Philosophical Logic
73-77
Alef 1 und Alef 2, Wege zur Mathematik, Handbuch zum Lehrgang
73-77
Moderne Wiskunde, Deel 2 voor de brugklas
73-77
Moderne Wiskunde, Deel 3 hm (voor havo-mavo)
73-77
Wiskunde over V.W.O. 3V
73-77
Moderne wiskunde, deel4 h.m.
73-77
Formele logica, een informele inleiding
73-77
Staatsexamen HBS 1970. Uit het examenverslag78-81
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften81-82
Recreatie83-84
Cover 47 3

Euclides, jaargang 47 (1971-1972), nummer 3

Zo doe ik het. 'De breuken-T.V.'
85-86
Redactie Euclides86
Wiskunde en Economie
87-89
Programmeren van de pentomino puzzle
90-104
Korrel CLXXVI: An interesting theorem105
Korrel CLXXVII: Een andere oplossing voor Recreatie 252106-107
American Host program voor Nederlandse leerkrachten107
Huiswerk
108
Het I.O.W.O.109-110
Staatsexamen Gymnasium 1970 Uit het examenverslag110
Mathematica & Pedagogia
111
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren111
Strategiespiele für die Grundschule
112-116
Die Neue Mathematik für Lehrer und Studenten, Eerste deel
112-116
Mathematische modellen [openbare les]
112-116
Wiskunde/De Rij
112-116
Methodik des Mathematikunterrichts in Grund- und Hauptschule, Band 1, Rechnen
112-116
Algebra en Analyse
112-116
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften117-118
Recreatie119-120
Cover 47 4

Euclides, jaargang 47 (1971-1972), nummer 4

Prof. Dr. O. Bottema 70 jaar
121
Ten geleide122-123
Relaties
124-130
De inrichting van de vakbibliotheek voor wiskunde op elke school
131-138
Kanttekeningen bij de nomenclatuur
139-140
Antwoord aan Freudenthal
141-146
Het bewijs door volledige inductie
147-153
Wiskundig Genootschap153
Openingsrede voor de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag 16 oktober 1971 in het Transitorium van het Universiteitscentrum de Uithof
154-157
Didactische literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften158-159
Recreatie159-160
Cover 47 5

Euclides, jaargang 47 (1971-1972), nummer 5

Wiskunde op de basisschool (3)
161-171
Tweede interim-rapport van de nomenclatuurcommissie172-180
Nog eens nomenclatuur
181-192
Het tweede internationale congres over wiskundeonderwijs193-194
Van de redactie194
1er Congrès International du ZWIN195
Calculus and linear algebra, dl. I
196-197
Computerkunde 2
196-197
Infinitesimaalrekening
196-197
Einführung in die elementare Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
196-197
Didactische literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften [in de inhoud staat: Didaktische...]198-199
Recreatie199-200
Cover 47 6

Euclides, jaargang 47 (1971-1972), nummer 6

In memoriam P. Wijdenes 1872-1972
201-202
Het parallellisme in ons onderwijs
203-205
Verscheidenheden LXXXIV: De zwaartepunten van een simplex
206-210
Calcolo geometrico, een belangwekkend boek van G. Peano
211-214
Pythagoras rechtstreeks
215-216
Pythagoras met een nevenvoorwaarde
217-220
Korrel CLXXVIII: Onderwijshervorming in België220
Korrel CLXXIX: Wiskunde-onderwijs in Frankrijk221-222
Korrel CLXXX: Associativiteit223-224
An Introduction to Probability Theory and its Applications, Volume II
225-228
Introduction to Axiomatic Set Theory
225-228
Trigonometrie, Kernprogramm / Trigonometrie, Zusatzprogramm
225-228
Wiskunde voor V.W.O. 4V
225-228
Programmed Beginning Algebra
225-228
Funktionalanalysis und Anwendungen
225-228
Mehrwertige Ordnungsfunktionen
225-228
Funktionalgleichungen mit analytischen Lösungen
225-228
Annals of Systems Research, vol. 1
225-228
Berichten229
Didactische literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften230-231
Recreatie232-233
Cover 47 7/8

Euclides, jaargang 47 (1971-1972), nummer 7/8

1 Bij de instelling van het IOWO237
2 Ter inleiding238
2.1 Wiskundeonderwijskunde238-239
2.2 Leerplanontwikkeling als service240-244
2.3 Nadenken over het begin244-247
3 Toevalligheden - de nulde fase in een leerplanontwikkeling248
- Inleiding248-249
- baken 1: Kwalitatief kansbegrip250-258
- baken 2: Een statistisch onderzoek259-263
- baken 3: De toto264-272
- baken 4: Mathematische verwachting273-281
- baken 5: Een aanzet tot hypotesetoetsing282-292
- college: Markovprocessen (W II)293-297
- baken 6: Wachttijden298-309
- Een kans voor de opleiding310-316
4 Computerkunde en informatica317-321
5 Leerplanontwikkeling in het voortgezet onderwijs322-324
6 Wiskobas-bulletin324-328
7 Nationale Brainstorm329-334
Cover 47 9

Euclides, jaargang 47 (1971-1972), nummer 9

Enkele opmerkingen over de leerstof goniometrie voor mavo
335-337
De dimensiestelling voor vectorruimten
338-360
Pool, Poolverzameling en E verzameling
361-365
Experimenten Wiskunde in examenklassen 1971-1972366
Centrale commissie begeleiding MAVO-Wiskunde
367-368
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren369
Vereniging voor Statistiek369
Die Geometrie der Ringe im Rahmen allgemeiner affiner Strukturen
370
Invariant theory of variational problems on subspaces of a Riemannian manifold
370
Opbouw 4a
370
Didactische literatuur uit Buitenlandse Tijdschriften371
Recreatie372-374
Cover 47 10

Euclides, jaargang 47 (1971-1972), nummer 10

Het Dienes-groepen project
375-384
Eindexamen HAVO Nieuwe Stijl
385-393
De Eindexamens 1972 - I394-398
Korrel CLXXXI: Grapje398
Books for science and mathematics teaching in the 1970s
399-401
I.O.W.O. - Deelname aan het experiment computerkunde
402-403
I.O.W.O. - Cursussen voor leraren
403-405
Vakantiecursus 1972 voor leraren in de exacte vakken en andere belangstellenden405
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren405
13e Internationale post-universitaire cursussen406
Ordinary differential equations
407-411
Linear Operators. Part III, Spectral Operators
407-411
Onderwijsvernieuwing
407-411
Lineare Algebra
407-411
Sterrengids 1972
407-411
Generalized inverse matrices
407-411
Einführung in die lineare Algebra
407-411
Netzplantechnik
407-411
Distributionen
407-411
Complex variable methods in elasticity
407-411
Eenvoudige Topologie
407-411
Recreatie412-414
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften414