Vakblad Euclides

Jaargang 35 (1959-1960)

Cover {"id":35,"volume":35,"year_start":1959,"year_end":1960,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 35 (1959-1960), nummer 1

In memoriam Prof. Dr. D. van Dantzig
1-2
Redactiewisseling
3
Het berekenen van kwadraten
3
Over het 4e mechanica-vraagstuk van het eindexamen H.B.S.-B in 1959
4-6
Verscheidenheden XLI: Middenevenredige transversalen.
7-12
Grundlagen und analytischer Aufbau der Projektiven, Euklidischen, Nichteuklidischen Geometrie
12-14
Inleiding tot de algebra
12-14
Nieuwe Algebra Vraagstukken
12-14
Algebra voor M.M.S.
12-14
Goniornetrie voor M.O. en V.H.O.
12-14
Nieuwe School-Algebra van Wijdenes en Beth. Uitgave B, volgens het programma 1958. Tweede deel
12-14
12-14
Recreatie 15
Onderzoek naar de efficiëncy van leerlingenproeven
16
Avondcolleges voor natuurkundeleraren te Utrecht 16
Toelichting op het nieuwe leerplan voor wiskunde
17-32
De wiskundefilms van Nicolet
33-48
Cover {"id":35,"volume":35,"year_start":1959,"year_end":1960,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 35 (1959-1960), nummer 2

Verslag van de Nomenclatuurcommissie
49-78
Recreatie 79-80
Algebra voor M.O. en V.H.O. Deel III
80
Nieuwe Schoolalgebra van Wijdenes en Beth. Uitgave B, volgens het programma 1958. Derde deel
80
Beknopte analytische meetkunde
80
Examencommissie Wiskunde l.o. en m.o. 80
Cover {"id":35,"volume":35,"year_start":1959,"year_end":1960,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 35 (1959-1960), nummer 3

In memoriam Prof. Dr. Walter Lietzmann 1880-1959
81-82
Rapport over het Mechanica-onderwijs op het gymnasium
83-90
Een afscheid [dr. Joh. H. Wansink] 91
De Meetkunde
92-96
Recreatie 96
Verscheidenheden XLII: Nogmaals het probleem van de verloren schat
97-101
De Dynamica van het Vaste Lichaam in het 4e vraagstuk van het Eindexamen Mechanica H.B.S.-B 1959
102-106
Uit het verslag van de Commissie voor de Staatsexamens-H.B.S. in 1958 107-108
Uit het verslag van de Staatsexamencommissie-1958 108-109
Computability and Unsolvability
109-110
Grondbeginselen van de ruimtevaart
109-110
Ingekomen boeken 111
Officiële announcement van Wimecos
111
Kalender: Voordrachten Mathematisch Centrum; Congres van leraren in de wiskunde en de natuurwetenschappen; Wiskunde-Werkgroep van de W.V.O.; Akten KI EN KV 112
Cover {"id":35,"volume":35,"year_start":1959,"year_end":1960,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 35 (1959-1960), nummer 4

De Barycentrische Calcül en het Ontstaan van de Vectoren . . . . .
113-126
Differentiaal- en Integraalrekening
126
Het Waarnemen van Evenwijdigheid
127-134
De Stelling van Ptolemaeus en haar omgekeerde afgeleid uit één hulpstelling
134-135
De Toelichting op het Nieuwe Leerplan voor Wiskunde
136-141
Recreatie 141-143
Contributie Wimecos 143
Liwenagel
143
Kalender: Wimecos; Symposium van het Nederlands Wiskundig Genootschap op 23 december 1959 te Eindhoven 144
Cover {"id":35,"volume":35,"year_start":1959,"year_end":1960,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 35 (1959-1960), nummer 5

De voortbeweging van een projectiel in de atmosfeer
145-154
De Differentiaalrekening en het Binomium van Newton
155-157
Verscheidenheden XLIII: Over worpparabolen
158-159
Mechanica-Opgaven NI 1959 160-161
Denkbeeldig Getal bij Cardano
162-166
Nieuw Meetkundeboek voor M.O. en V.H.O.
166-169
Darstellende Geometrie I
166-169
Vektoren und Matrizen B.
166-169
Anschauungsunterricht in Mathematischer Statistik
166-169
Scientiarum Historia. Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen
166-169
Raaklijn en Oppervlakte.. Een inleiding tot de infinitesimaalrekening op aanschouwelijke grondslag
166-169
De Onderwijsbevoegdheid van Ingenieurs en Officieren 170-173
De Konijntjesreeks van Fibonacci en de Gulden Snede
174-175
Recreatie 175-176
Kalender: Voordrachten Mathematisch Centrum 176
Cover {"id":35,"volume":35,"year_start":1959,"year_end":1960,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 35 (1959-1960), nummer 6

Nieuwe Onderwerpen in de Wiskunde. Mogelijkheden en Criteria
177-186
Notices d'Histoire des Mathématiques
186
Wijzigingen in het Verslag van de Nomenclatuurcommissie 186-189
Empirie en Formalisme
189
Enkele Berekeningen in verband met de wet van Van der Waals
189-196
Vollstandige Anleitung zur Algebra, unter Mitwirkung von Joh. Niessner neu herausgegeben von Jos. E. Hofmann
196
Verscheidenheden XLIV: Over voortlopende en teruglopende planeten
197-198
Vraagstuk over een bekende driehoek
199-200
Eindexamen-Luxemburg 1959 201-206
Recreatie 206-207
Kalender: Voordrachten Mathematisch Centrum; Avondcolleges voor leraren; 3e Congres Benelux d'histoire des sciences; Akten KI en KV 208
Cover {"id":35,"volume":35,"year_start":1959,"year_end":1960,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 35 (1959-1960), nummer 7

Teaching Geometry in the Secondary School
209-217
Verslag van het Seminarium "New Thinking in School Mathematics" van de O.E.E.S
218-229
De Onderwijsbevoegdheid van Officieren 229
Verscheidenheden XLV: Dr. O. Postma, wis- en natuurkundige
230-233
Meetkunde, onmisbaar voor de opvoeding
234-237
Recreatie 238
Kalender: 13de Congres van leraren in de wiskunde en de natuurwetenschappen 239-240
Ingekomen Boeken 240
Cover {"id":35,"volume":35,"year_start":1959,"year_end":1960,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 35 (1959-1960), nummer 8

Logica als methode en als onderwerp
241-255
Le matériel pour l'enseignement des mathématiques
256
Slotstukje van het Nieuw-Algebra-Boek
256
Vectoren in de Wiskunde
257-269
Van Thijn's wiskundige leergang. Meetkunde van het platte vlak voor het VHMO, 2e deel
270-271
Meetkunde voor M.M.S., deel I
270-271
Kalender: Cursus statistiek te Arnhem; Voordrachten Mathematisch Centrum 271
Recreatie 272
Cover {"id":35,"volume":35,"year_start":1959,"year_end":1960,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 35 (1959-1960), nummer 9

Het Kansbegrip
273-282
De Voortbeweging van een Projectiel in de Atmosfeer II
283-295
Het Afgeknotte Parallellepipedum van Albert Dürer
296-298
Meetkunde voor M.M.S., deel II
298
De Eindexamenprogramma's voor Wiskunde
299-301
Prinzipien zur Lösung mathematischer Probleme
301-302
Nieuwe Algebra voor de Onderbouw, Deel II
301-302
Meetkunde met de beginselen der Goniometrie, deel I
301-302
Experimentelle Geometrie
301-302
Kalender: Vakantiecursus Mathematisch Centrum 303
Recreatie 304
Cover {"id":35,"volume":35,"year_start":1959,"year_end":1960,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 10

Euclides, jaargang 35 (1959-1960), nummer 10

Middel-Algebra, Leerboek voor aktestudie en inleiding tot de Analyse [bijlage, Overdruk uit Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, jrg. 47, No IV (Maart 1960)]
328-330
Historische achtergronden van de Infinitesimaalrekening
305-328
Logic in Elementary Mathematics
328-330
Stereometrie
328-330
Mathematical Analysis
328-330
Anschauliche Mathematik, I. Teil: Geometrie
328-330
L.i.w.e.n.a.g.e.l. Ledenvergadering
330
Het schriftelijk eindexamen 1960 330
Acte l.o.-wiskunde 330
Een interessant vraagstuk uit de Elementaire Meetkunde
331-334
Wiskunde in de leerlingenbibliotheek
335
Recreatie 336