Vakblad Euclides

Jaargang 98 (2022-2023)

Cover 98 1

Euclides, jaargang 98 (2022-2023), nummer 1

Examennummer 2022

Vanaf september 2024 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Examen vmbo-gl en -tl
4-6
Examen havo wiskunde A
7-9
Database diagnostische vragen
9
Examen havo wiskunde B
10-12
Examen vwo wiskunde A
13-15
Examen vwo wiskunde B
16-19
Examen vwo wiskunde C
20-22
Verhalen uit het vmbo
22
Vijf vragen aan… Ab van der Roest
23
Onderwijsroute 10-14 - Vloeiende overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs - Interview met Martijn Schouw
24-25
Wis en Waarachtig 26-27
Het profiel van de wiskundeleraar
28-30
On-realistische wiskunde
31-33
Fibonacci in het donker
33
Raken of niet raken, dat is de vraag
34-36
Zebra 16: De driehoek van Pascal
37
Tiendesprongen - reizen in ruimte, tijd en snelheid. Een baanbrekend idee van Kees Boeke
38-39
Wiskunde Olympiade 39
Wereldwiskunde Fonds - Oeganda tijdens en na de coronacrisis
40-41
Vastgeroest - Mijn laatste
42
Rechthoeken betegelen // Olympiadepuzzel 98-1
43
Jaarvergadering/studiedag 2022 44-45
Colofon / kalender 46
Cover 98 2

Euclides, jaargang 98 (2022-2023), nummer 2

Vanaf september 2024 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Een wereld van verschil - Vakoverstijgend rekenen
4-7
Wiskunde op straat
7
Computationeel denken en Dijkstra's algoritme
8-11
Algoritmen met een staart (1)
12-15
Nieuwe leerlijn statistiek voor vwo A en C (1)
16-19
Nieuwe editie Olympiade-puzzelspel 19
Wis en Waarachtig 20
Kleintje didactie - Chinees wiskundeonderwijs
21
Toegepaste Wiskunde, is dat ook een opleiding?
22-25
Met meer (en jongere!) leerlingen meedoen aan de Wiskunde Olympiade
27-29
Cryptografie - een doeboek vol codes en geheimtaal (Giraf 2)
30-31
Het grafiekenboek
32-33
De eerste vrouwen op het internationale forum van het wiskundeonderwijs
34-39
Samenhangende en niet-samenhangende grafen // Puzzel 98-2
39-40
Van hoofdrekenen naar wiskunde
41-43
Notulen NVvW Jaarvergadering 2021 44-45
Colofon / kalender 46
Cover 98 3

Euclides, jaargang 98 (2022-2023), nummer 3

Vanaf september 2024 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Nationale Wiskunde Dagen (NWD) 2023 3
Een wiskundereis naar Lapland
4-9
Formatief handelen in de wiskundeles - 1: Formatief handelen en wiskundige competentie
10-12
Vastgeroest - Oliebollenwiskunde
13
Symmetrische driehoeksverdelingen
14-17
KWG Wintersymposium 2023 - De wiskunde achter kunstmatige intelligentie 17
Beste muziek uit de jaren '70?
18-21
Algoritmen met een staart (2)
22-25
Wim Klein, de laatste menselijke computer - interview met Jan van den Berg en Jacq Palinckx
26-27
Wis en Waarachtig 28
Uitdagende problemen - Gooien met een dobbelsteen
29-31
Nieuwe leerlijn statistiek voor vwo A en C (2)
32-35
Met munten slepen bij de IMO in Oslo
36-39
Ellipsinus
40-43
Hulp aan Burkina Faso - Wereldwiskunde Fonds
44
Faculteiten optellen // Olympiadepuzzel 98-3
45
Colofon / kalender 46
Cover 98 4

Euclides, jaargang 98 (2022-2023), nummer 4

Vanaf september 2024 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Wiskundige denk- en werkwijzen in de vmbo-examens, deel 1
4-9
Het FIzier gericht op... Ensite
10-13
Blended wiskundeonderwijs: uitdagingen en kansen
14-17
Fibonacci op schoorstenen
17
Examentraining met Desmos
18-19
Werk aan de winkel voor de wiskunde - Ontwerpprincipes voor tweetalig havo
20-22
Formatief handelen in de wiskundeles 2: Kennis, vaardigheden en probleemoplossend vermogen
23-25
Verschenen // Twee publicaties van New Scientist
26-27
De distributieve eigenschap
28-31
Toegepaste Wiskunde, – is dat ook een opleiding? 2. Interview met afgestudeerden
32-34
WiTje: Beveiligen is ook een kunst
35
Uitdagende problemen - Nieuwsgierig?
36-40
Schaatsbanen // Puzzel 98-4
41
Colofon / kalender 42
Cover 98 5

Euclides, jaargang 98 (2022-2023), nummer 5

Vanaf september 2024 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Pythagoras in de klas
4-7
Wiskundig redeneren bij de wiskunde B-dag
8-11
Meetkundige patronen uit islamitische culturen
12-17
Het FIzier gericht op… Ruimtelijk inzicht met Augmented Reality in de wiskundeles
18-19
Wiskundige denk- en werkwijzen in de vmbo-examens, deel 2
20-24
Formatief handelen in de wiskundeles Deel 3: Formatief toetsen bij kennisdoelen
25-27
Wiskundig rekenen
28-31
Stelling van Pascal in 5 vwo
32-35
Roest rust - Zwaartepunt en middelpunt
36-37
Wis en Waarachtig 38
Wereldwiskunde Fonds - Hulp aan wiskundebibliotheek in Oeganda
39
Uitdagende problemen - Een dynamisch vraagstuk
40-43
Dirck Huylebrouckmomentje
43
Over het oplossen van een wiskundig probleem, wiskundig en didactisch
44-45
Digitale geletterdheid in het wiskundeonderwijs
46-48
Een recursief logo // Olympiadepuzzel 98-5
49
Colofon / kalender 50
Cover 98 6

Euclides, jaargang 98 (2022-2023), nummer 6

Vanaf september 2024 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Wiskunde bijspijkeren na corona - 'Blije gezichten en volle schriften'
4-7
WiTje: Liften
7
Actie nodig om niveaudaling wiskunde en natuurkunde te keren
8-11
Het rapport 'Toetsen getoetst': een reactie
11
Actie nodig om niveaudaling wiskunde en natuurkunde te keren: een reactie
12-13
‘Toetsen getoetst’: reactie op het ingezonden stuk van Paul Drijvers
14-16
Wis en Waarachtig 16-17
Ervaringen met een open praktische opdracht - Breng statistiek tot leven met nieuws in de klas
18-20
Een eerbetoon aan de Vlaamse kunstschilder Jos de Mey
21-23
Geen toonladders, maar muziek
24-28
Zebra 62: Vormen en Verhoudingen in de Architectuur
28-29
Nederlandse vrouwen in de wiskunde: van de 17e eeuw tot nu
30-33
Roest rust (niet) - Varkenswiskunde
33
Math between US - Math for the joy of it
34-35
Nog een keer Fibonacci
35
Formatief handelen in de wiskundeles - Deel 4: Formatief toetsen bij vaardigheidsdoelen
36-38
Uitdagende problemen - Hoe elegant kan een bewijs van de stelling van Heron zijn?
39-41
Wereldwiskunde Fonds - Online wiskundeonderwijs in de Filipijnen
42-43
Verdwijnpunt
43
Spelen met delen // Puzzel 98-6
44-45
Colofon / kalender 46
Cover 98 7

Euclides, jaargang 98 (2022-2023), nummer 7

Vanaf september 2024 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Gelijke kansen in de wiskundeles
4-7
Nomogrammen: een nieuwe kijk op functies
8-11
Interview met wiskundedocent Mark Mulder - Wiskunde op de Werkplaats
12-14
Kleintje didactiek - Statistiek in de rechtspraak
15
In Memoriam Jan Guichelaar (2 augustus 1945 – 15 februari 2023)
16-17
Wis en Waarachtig 19
De parabool op school (1)
20-24
Twee raaklijnen aan een cirkel en een speciale vierhoek
26-28
Uitdagende problemen - Herkennen en genieten van kunstige spitsbogen in de architectuur
28-31
‘Toegepaste wiskunde’ – is dat ook een opleiding? 3: In gesprek met docenten
32-34
Roest rust (niet) Zonnewijzers
35
Cyclogons: rollen maar…
36-39
Omvouwen van een hoek papier, een benadering met gonio
40-43
Verenigingsnieuws Jaarvergadering/studiedag 2023 44
Oplopende en aflopende getallen // Olympiadepuzzel 98-7
45
Vakantiecursus voor Leraren Wiskunde 2023
45
Colofon / kalender 46