Vakblad Euclides

Jaargang 98 (2022-2023)

Cover 98 1

Euclides, jaargang 98 (2022-2023), nummer 1

Examennummer 2022

Vanaf september 2024 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Examen vmbo-gl en -tl
4-6
Examen havo wiskunde A
7-9
Database diagnostische vragen
9
Examen havo wiskunde B
10-12
Examen vwo wiskunde A
13-15
Examen vwo wiskunde B
16-19
Examen vwo wiskunde C
20-22
Verhalen uit het vmbo
22
Vijf vragen aan… Ab van der Roest
23
Onderwijsroute 10-14 - Vloeiende overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs - Interview met Martijn Schouw
24-25
Wis en Waarachtig 26-27
Het profiel van de wiskundeleraar
28-30
On-realistische wiskunde
31-33
Fibonacci in het donker
33
Raken of niet raken, dat is de vraag
34-36
Zebra 16: De driehoek van Pascal
37
Tiendesprongen - reizen in ruimte, tijd en snelheid. Een baanbrekend idee van Kees Boeke
38-39
Wiskunde Olympiade 39
Wereldwiskunde Fonds - Oeganda tijdens en na de coronacrisis
40-41
Vastgeroest - Mijn laatste
42
Rechthoeken betegelen // Olympiadepuzzel 98-1
43
Jaarvergadering/studiedag 2022 44-45
Colofon / kalender 46
Cover 98 2

Euclides, jaargang 98 (2022-2023), nummer 2

Vanaf september 2024 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Een wereld van verschil - Vakoverstijgend rekenen
4-7
Wiskunde op straat
7
Computationeel denken en Dijkstra's algoritme
8-11
Algoritmen met een staart (1)
12-15
Nieuwe leerlijn statistiek voor vwo A en C (1)
16-19
Nieuwe editie Olympiade-puzzelspel 19
Wis en Waarachtig 20
Kleintje didactie - Chinees wiskundeonderwijs
21
Toegepaste Wiskunde, is dat ook een opleiding?
22-25
Met meer (en jongere!) leerlingen meedoen aan de Wiskunde Olympiade
27-29
Cryptografie - een doeboek vol codes en geheimtaal (Giraf 2)
30-31
Het grafiekenboek
32-33
De eerste vrouwen op het internationale forum van het wiskundeonderwijs
34-39
Samenhangende en niet-samenhangende grafen // Puzzel 98-2
39-40
Van hoofdrekenen naar wiskunde
41-43
Notulen NVvW Jaarvergadering 2021 44-45
Colofon / kalender 46
Cover 98 3

Euclides, jaargang 98 (2022-2023), nummer 3

Vanaf september 2024 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Nationale Wiskunde Dagen (NWD) 2023 3
Een wiskundereis naar Lapland
4-9
Formatief handelen in de wiskundeles - 1: Formatief handelen en wiskundige competentie
10-12
Vastgeroest - Oliebollenwiskunde
13
Symmetrische driehoeksverdelingen
14-17
KWG Wintersymposium 2023 - De wiskunde achter kunstmatige intelligentie 17
Beste muziek uit de jaren '70?
18-21
Algoritmen met een staart (2)
22-25
Wim Klein, de laatste menselijke computer - interview met Jan van den Berg en Jacq Palinckx
26-27
Wis en Waarachtig 28
Uitdagende problemen - Gooien met een dobbelsteen
29-31
Nieuwe leerlijn statistiek voor vwo A en C (2)
32-35
Met munten slepen bij de IMO in Oslo
36-39
Ellipsinus
40-43
Hulp aan Burkina Faso - Wereldwiskunde Fonds
44
Faculteiten optellen // Olympiadepuzzel 98-3
45
Colofon / kalender 46
Cover 98 4

Euclides, jaargang 98 (2022-2023), nummer 4

Vanaf september 2024 online beschikbaar.
Kort vooraf
3
Wiskundige denk- en werkwijzen in de vmbo-examens, deel 1
4-9
Het FIzier gericht op... Ensite
10-13
Blended wiskundeonderwijs: uitdagingen en kansen
14-17
Fibonacci op schoorstenen
17
Examentraining met Desmos
18-19
Werk aan de winkel voor de wiskunde - Ontwerpprincipes voor tweetalig havo
20-22
Formatief handelen in de wiskundeles 2: Kennis, vaardigheden en probleemoplossend vermogen
23-25
Verschenen // Twee publicaties van New Scientist
26-27
De distributieve eigenschap
28-31
Toegepaste Wiskunde, – is dat ook een opleiding? 2. Interview met afgestudeerden
32-34
WiTje: Beveiligen is ook een kunst
35
Uitdagende problemen - Nieuwsgierig?
36-40
Schaatsbanen // Puzzel 98-4
41
Colofon / kalender 42