Vakblad Euclides

Jaargang 17 (1940-1941)

Cover {"id":17,"volume":17,"year_start":1940,"year_end":1941,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 17 (1940-1941), nummer 1

L.i.W.e.N.a.G.e.L.
1
Wimecos
1
Officieele mededeelingen van Wimecos [in de inhoud staat: Officiële announcementen ...] 2-7
Archimedes X
8-40
Nogmaals: "De rekenkundige denkbaarheden in logische samenhang"
41-46
Mechanica voor het M.O. met vraagstukken
47-54
Reken- en Stelkunde voor het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs & dr. P.G.J. Vredenduin, dr. A. van Haselen: Algebra (inclusief rekenkunde) voor V.H. en M.O.
47-54
Van punt naar vierde dimensie; meetkunde voor iedereen
47-54
Nieuw leerboek der mechanica ten dienste van het voorbereidend hoger en het middelbaar onderwijs
47-54
Goniometrische functies gekarakteriseerd door een functionaalbetrekking
55-64
Cover {"id":17,"volume":17,"year_start":1940,"year_end":1941,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 17 (1940-1941), nummer 2

Officiële announcementen van wimecos 65
Goniometrische functies gekarakteriseerd door een functionaalbetrekking (Vervolg)
66-75
Leerboek der Goniometrie en Trigonometrie
76-77
Historische Studiën III
76-77
Ingekomen boeken 78
Wiskundige strengheid in wetenschap en school
79-93
Mondelinge Staatsexamens A 1940
94-112
Cover {"id":17,"volume":17,"year_start":1940,"year_end":1941,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 17 (1940-1941), nummer 3

[Mondelinge Staatsexamens A 1940 (vervolg)]
113-118
Rapport inzake de overgang van officier naar leraar
119-132
Didactiek en Methodiek van de Wiskunde en de Mechanica
133-136
Beknopte Beschrjvende Meetkunde.
133-136
Cosmografie, leerboek voor het gymnasiaal en middelbaar onderwijs
133-136
Korrels LII, LIII 137-140
Wijsbegeerte der Wiskunde
141-158
Stellingen en vermoedens uit de meetkunde der getallen
159-160
Cover {"id":17,"volume":17,"year_start":1940,"year_end":1941,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 17 (1940-1941), nummer 4

[Stellingen en vermoedens uit de meetkunde der getallen (vervolg)]
161-171
Officiële announcementen van Wimecos
172
Het middelbaar onderwijs in het bijzonder het wiskundeonderwijs op de H.B.S. (B), bezien van den kant van hooger onderwijs
173-197
Ingekomen boeken 198
De differentiaal- en integraalrekening in het middelbaar onderwijs
199-204
Korrels LIV en LV 205-208
Cover {"id":17,"volume":17,"year_start":1940,"year_end":1941,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 17 (1940-1941), nummer 5

[Korrels; vervolg LV, LVI, LVII] 209-216
Over de onmeetbaarheid van pi
217-227
Een nieuw bewijs voor de stelling van Euler voor convexe veelvlakken
228-231
Kort overzicht der Kartografie
232-238
Filosofie der Wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten
232-238
Inleiding tot de wijsbegeerte der wiskunde
232-238
Archimedes
239-256
Cover {"id":17,"volume":17,"year_start":1940,"year_end":1941,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 17 (1940-1941), nummer 6

[Archimedes (vervolg)]
257-265
In memoriam prof. dr. D.J. Korteweg
266-267
Korrels LVIII, LIX, LX 268-274
Uit het verslag van de Staatscommissie 1940 275-277
Beginselen der Nomographie
278-288
Historische en Biografische Aantekeningen
278-288
Twee Nederlandsche figuren uit de zestiende en zeventiende eeuw; Simon Stevin en Isaac Beeckman
278-288
Leerboek der Stereometrie, negende druk, herzien door P. Wijdenes
278-288
Reken- en Stelkunde voor het Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs
278-288
Brekingsindex van gecomprimeerde gassen
278-288