Vakblad Euclides

Jaargang 56 (1980-1981)

Cover {"id":56,"volume":56,"year_start":1980,"year_end":1981,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 56 (1980-1981), nummer 1

Plannen voor de komende jaargang 1
Ervaringen met een wiskunde-werkboekje
2-6
Sinus en cosinus
7-13
Informatika en basic
14-18
Nederlandse Wiskunde Olympiade 1980 19-21
Setvorming en wiskundeonderwijs
22-36
Recreatie 37
Wiskunde-bouw
38-39
Wetenschap en hypothese
38-39
Theoretical numerical analysis - An introduction to advanced techniques
38-39
Mededelingen: Jaarvergadering/Studiedag van de Ned. Ver. van Wisk. Leraren; Nascholing eerste graadsdocenten 40
Cover {"id":56,"volume":56,"year_start":1980,"year_end":1981,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 56 (1980-1981), nummer 2

Het hangt aan de muur en het klikt
41-48
Verzamelingen, functies, relaties en het HEWET-rapport
49-54
Wiskundig denken in de klas
55-64
De achtste wiskunde-olympiade in de Verenigde Staten 65-66
Hoe kraak ik een databank?
67-73
Recreatie 74-75
Basic technique of combinatorial theory
76-77
A course of applied functional analysis
76-77
Praktische Mathematik I
76-77
Mededelingen: Uitnodiging; vakantiecursus voor leraren in de exacte vakken en andere belangstellenden te houden in Eindhoven op 21 en 22 oktober 1980; Jaarvergadering/Studiedag van de Ned. Ver. van Wisk. Leraren; Stichting TEACHIP opgericht 78-80
Cover {"id":56,"volume":56,"year_start":1980,"year_end":1981,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 56 (1980-1981), nummer 3

Twee IOWO-publikaties
81-86
Ervaringen van een NLO-abituriënt
87-91
Internationale Wiskunde Wedstrijd
92-94
Setvorming en wiskundeonderwijs
95-106
Voortgangsverslag van de didaktiekcommissie
107-108
Wiskunde en Nederlands
109-110
Naschrift op 'Wiskunde en Nederlands'
110-111
Korrel: De invloed van een definitie
111
Recreatie 112-113
Topological unform structures
114-116
Finite Mathmatics with Applications
114-116
Algebraische Strukturen
114-116
The algebra of random variables
114-116
Mededelingen: Jaarvergadering/Studiedag van de Ned. Ver. van Wiskundeleraren; CITO publiceert handleiding voor docenten; Ontvangen 117-120
Cover {"id":56,"volume":56,"year_start":1980,"year_end":1981,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 56 (1980-1981), nummer 4

0, 1, 2, ... ofwel Wiskunde-onderwijs aan anderstaligen
121-134
Rechte lijnen
135-137
Raaklijnen aan tweedegraadskrommen in het havo-onderwijs
138-140
Het koffiefilter als prismoïde
141-144
De rol van voorstellingen en materiële handelingen bij wiskunde-onderwijs aan een blinde leerling
145-151
Korrel: Notaties voor implicatie en inferentie
152
Recreatie 153-154
The Power of Calculus
155-157
Einführung in die numerische Mathematik
155-157
Einführung in die Kontrolltheorie
155-157
Ein konstruktiver Weg zur Masstheorie and Funktionenanalysis
155-157
Integral representations of functions and imbedding theorems
155-157
Inleiding tot de algebra
155-157
Mededelingen: Zesde gemeenschappelijke studiedag van de NVvW en de VVWL; Jaarvergadering VVWL; Wiskunde en Onderwijs; Wintersymposlum van het Wiskundig Genootschap, Utrecht, 10 januari 1981 158-159
Cover {"id":56,"volume":56,"year_start":1980,"year_end":1981,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 56 (1980-1981), nummer 5

Inleiding 161
Constructie van de opgaven, bepaling van het correctievoorschrift en de cesuur 162-163
Uitleg over de verstrekte cijfers 163
De meerkeuzetoetsen voor MAVO-4, MAVO-3/LTO-C en het overige LBO-C 164-187
De openvragentoetsen voor MAVO-4, MAVO-3/LTO-C en het overige LBO-C 188-196
De examentoets HAVO 197-201
De examentoets VWO wiskunde I 202-205
De examentoets VWO wiskunde II 206-208
Kort verslag van de vergadering d.d. 20 mei 1980 voor de cesuurbepaling wiskunde-examens in open vraagvorm 209
Uittreksel uit de resultaten van de enquête betreffende de open vragen die gehouden is door het CITO 210-212
Samenvatting van de examenbijeenkomsten voor LBO-C en MAVO-3
213-215
Samenvatting van de examenbespreking MAVO-4
216-217
De examenopgaven voor de tweede periode 218-242
Examenopgaven voor de MTS 243-248
Cover {"id":56,"volume":56,"year_start":1980,"year_end":1981,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 56 (1980-1981), nummer 6

Hoeken, een steen des aanstoots
249-257
Korrel: Routine en subroutine
258
Uit buitenlandse tijdschriften
259-260
Continuïteit en Limiet, Stijgen en Dalen in Getal en Ruimte
261-273
Naschrift [op het article van S.H. Cheng]
273-274
Jaarrede 1981
275-278
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag 8 november 1980 in het gebouw van de S.O.L. te Utrecht 278-280
Recreatie 281-283
The Numerical Solution of Algebraic Equations
283-284
Zur Entstehung neuer Denk- und Arbeitsrichtungen in der Naturwissenschaft
283-284
Applications of Calculus to accompany Calculus
283-284
Mededelingen: Zesde gemeenschappelijke studiedag van NVvW en VVWL; Kolleges sterrekunde voor afgestudeerden, 1981; 17e Nederlands Mathematisch Congres; Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1979-31 juli 1980 285-288
Cover {"id":56,"volume":56,"year_start":1980,"year_end":1981,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 56 (1980-1981), nummer 7

0 Woord vooraf
289-290
1 Eerste indruk - Van A tot Z in vogelvlucht
291-294
2-295
3302-329
4-330
5-332
6341-344
7 Tenslotte
345
Noten
346-347
Mededelingen: Zesde studiedag NVvW-VVWL; De Minister van Onderwijs en Wetenschappen; IFIP World Conference 'Computers in Education' (WCCE '81) 347-348
Cover {"id":56,"volume":56,"year_start":1980,"year_end":1981,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 56 (1980-1981), nummer 8

I.C.M.E. IV - I.G.P.M.E. - Schoolbezoek
349-352
Een leraar moet een gelukkig mens zijn
353-358
Ontvangen 358
Setvorming en wiskundeonderwijs
359-370
Tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade 1980 371-373
Aanvulling-korrektie 373
Korrel: HAVO 1980, eerste periode, opgave 3b
374-375
Oproep [voor nieuwe redaktie-sekretaris] 375
Recreatie 376-379
Mathematik
379-380
Mathematik und Realität
379-380
Inleiding programmeren in PASCAL
379-380
Mathematik Heute, Grundkurs Stochastik
379-380
Mededelingen: Examenbesprekingen lbo-c, mavo, havo en vwo 1981; Het leeromgevingsonderzoek; Nederlandse Wiskunde Olympiade 1981; Vlaamse Vereniging Wiskunde Leraars; Oproep 381-388
Cover {"id":56,"volume":56,"year_start":1980,"year_end":1981,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 56 (1980-1981), nummer 9

VERGADEREN en vergaderen, dat is \( 2 \sin \frac{\pi}{2} \)
389-392
Vlieg er eens in
393-400
Landmeetkunde op school
401-408
Periodieke funkties
409-415
Taal in het wiskunde-onderwijs
416-420
De omgang tussen leraar en leerling
421-424
Markt op een themadag
425-428
Cover {"id":56,"volume":56,"year_start":1980,"year_end":1981,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 10

Euclides, jaargang 56 (1980-1981), nummer 10

bijlage: inhoud van de 56ste jaargang
De (onuitgesproken) vooronderstellingen van Bram Lagerwerf en van Van Hiele (of het verhaal van Anuchka's rok)
429-433
Reaktie op het verhaal van Anuchka's rok
434
Gonio als invalshoek
435-438
Stellingen over gonio
439-440
Korrel: Het eindexamenvraagstuk 4, havo-1980, eerste tijdvak
441-444
Afstandsformules in de Wiskunde 2
445-446
ICME IV, enkele impressies
447-455
Uit de tijdschriften
456-458
Recreatie 458-461
Field theory and its classical problems
462-464
Beiträge zum Mathematikunterricht 1979
462-464
Inleiding tot het programmeren, deel I
462-464
Ontvangen 464
Mededelingen: Internationale cursussen; Vakantiecursus voor leraren in de exacte vakken en andere belangstellenden; Bij het overlijden van Ben Verdouw; Wisseling van penningmeesterschap en ledenadministratie; Contributie; Vademecum voor de wiskundeleraar-Wijzigingen in de adreslijst 465-468