Vakblad Euclides

Jaargang 77 (2001-2002)

Cover 77 1

Euclides, jaargang 77 (2001-2002), nummer 1

Van de redactietafel
1
Wederom wijzigingen Tweede fase
2-3
Eindexamens vbo/mavo C/D, eerste tijdvak 2001
4-7
Eindexamens vwo en havo, eerste tijdvak 2001
8-19
Verslag examenbesprekingen 2001
20-25
De eerste examengroep vwo wiskunde B12
26-30
40 jaar geleden: Gedeelte uit de inleiding van drs. H.J. Jacobs Jr. op de feestelijke bijeenkomst op 15 april 1961
31
Verenigingsnieuws: Jaarvergadering/studiedag 2001
33-35
Servicepagina 36
Cover 77 2

Euclides, jaargang 77 (2001-2002), nummer 2

Van de redactietafel
37
Wiskids van start
38-40
In memoriam Dick Leujes
41
De essentie van het leren van wiskunde ... zonder inspirerende docent?
42-44
40 jaar geleden: Vraagstukken
45
13 of 31?
46-48
Domeinen en subdomeinen in de examenprogramma's wiskunde Tweede fase
49
Verwarring rond functies en vormen
50-53
Kangoeroe
54-55
Perspectieven voor de wiskunde in het hbo, verslag van de tweede conferentie
56-59
Tekendriehoeken
60-61
Wiskunde met kleur: Minstens zeven treffers
62
Aankondiging: Tweede Conferentie 'ICT in het wiskundeonderwijs' 63
Verenigingsnieuws: Notulen van de jaarvergadering van 18 november 2000; Verslag van het associationsjaar 1 augustus 2000-31 juli 2001
64-67
Recreatie
68-69
Inhoud van de 76e jaargang (2000-2001) 70-71
Servicepagina 72
Cover 77 3

Euclides, jaargang 77 (2001-2002), nummer 3

Van de redactietafel
73
Wisconstighe Vermaecklyckheden VI: Het erfenisvraagstuk
74-78
Wiskunde met kleur: Puntkleuringen
80
Rectificatie / Opnieuw Domeinen Tweede Fase 81
Sommen van kwadraten
82-84
Aankondiging / Wintersymposium van het Wiskundig Genootschap 85
40 jaar geleden: Artikel in Euclides 37 (1961-1962) 86-87
WisBase met toetsen online
88-91
ORStat 2000-VWO nader bekeken, deel 1
92-97
'Afscheid' van Kees Hoogland
98-99
Sectorwerkstuk in het vmbo: veel te kiezen, veel te doen!
100-103
Zwaartelijnen door één punt
104-105
Recreatie
106-107
Servicepagina 108
Cover 77 4

Euclides, jaargang 77 (2001-2002), nummer 4

Themanummer Bottema

Van de redactietafel
109
Vooraf aan 'Een eeuw Bottema 1901-1992 Een eeuw meetkunde!'
110-111
Over de Verscheidenheden van Prof. Dr. O. Bottema
112-115
Mijn herinneringen aan Oene Bottema
116-119
Herinneringen aan Bottema
120-121
Herinneringen aan O. Bottema
122-125
Herinneringen aan mijn vriend Prof. Dr. O. Bottema
126-127
Bottema en Veldkamp
128-134
40 jaar geleden: Vraagstukken
135
De tritmetische lijn van P.J. Baudet
136-142
Ook 40 jaar geleden: Uit Euclides 37 (nr. 5, 1961-1962) 143
Bijzondere mechanismen en bijna rechte lijnen
144-149
Tien punten op één cirkel
150-155
Het traphekje, werken met Cabri in de onderbouw
156-158
De veelzijdigheid van bollen
159
Wiskunde in Werking, deel 1
159
Verschenen 159
Sangaku en inversie
160-165
Een raadselachtige rechte
166-171
Orthoptica
172-176
Uit: De dienst der wiskunde
177
Van achtpunts-, via zespunts-, naar negenpuntscirkel
178-180
Napoleons driehoeken en Kieperts perspectors
182-187
Over de lijnen van Fermat
188-193
Twee schoolvoorbeelden van schoolmeetkunde
194-197
Kegelsneden snijden echt
198-203
Spiralen van driehoeken
204-207
Bottema ten tweeden male: Tweede fase op niveau
208-213
Jaarrede 2001
214-217
Persbericht: Wereldwiskunde Fonds 217
De Wiskunde Scholen Prijs 2001
217
De Nationale Doorsnede 218
Aankondiging: Studiegroep Wiskunde met de Industrie 220
Recreatie 221-223
Servicepagina 224
Cover 77 5

Euclides, jaargang 77 (2001-2002), nummer 5

Van de redactietafel
225
ICT in het vmbo
226-229
Schuifbalken in Excel
230-232
40 jaar geleden: P. Woestenenk over het rekenen op de kweekschool, in Euclides 37 (1961-1962)
233
Wiskunde met kleur: Ramseygetallen
234-235
Mededeling: WisWeb-site vernieuwd! 235
Codes en geheimschriften in de vaderlandse geschiedenis
236-239
Nogmaals Bottema
240-243
Ratio
244-245
Alweer sommen van kwadraten
246-247
Duaal studeren bij wiskunde en statistiek
248-250
Aankondigingen: Nieuwe producten SLO-project ICT en wiskunde; Innovations in Polish maths education 251
Impressies van de studiedag
252-253
Van de bestuurstafel
254-255
Regionale bijeenkomsten
256
Aankondiging: HKRWO Symposium 2002 257
Recreatie
258-259
Servicepagina 260
Cover 77 6

Euclides, jaargang 77 (2001-2002), nummer 6

Van de redactietafel
261
Het denken bevorderen, deel 1
262-265
Wiskunde met kleur: Decoratieve vazen
266
40 jaar geleden: Vraagstukken
267
History in mathematics education, een bespreking
268-274
Ten duidelijkste!
276-279
Werkblad
280-281
De onderwijzende student
282-285
Mbo-wiskundedocenten met rug tegen de muur. Hbo zegt: 'Wiskunde gewenst, maar niet verplicht!'
286-288
Wiskunde in Perspectief
290-292
Van de bestuurstafel
294
Examenbesprekingen 2002
295-296
Het bestuur van de NVvW is op zoek naar ENTHOUSIASTE BESTUURSLEDEN 296
Recreatie
298-299
Servicepagina 300
Cover 77 7

Euclides, jaargang 77 (2001-2002), nummer 7

Van de redactietafel
301
Parameters in beeld
302-308
Aankondigingen: ThinkQuest; Lespakket Populatiedynamica 309
Wiskunde met kleur: Torentjes van damschijven
310
40 jaar geleden: Gedeelte van de openingstoespraak van de voorzitter van Wimecos, dr. Joh.H. Wansink, tot de algemene vergadering, gepubliceerd in Euclides 37, 1961-1962
311
Het denken bevorderen, deel 2
312-315
Vakantiecursus 2001: Experimentele wiskunde
316-317
Wiskunde voor het hoger onderwijs door middel van DERIVE, deel 1
318
Aankondiging: Het verhaal achter 'A Beautiful Mind' 319
De Nederlandse Wiskunde Olympiade: achtergrond en organisatie
320-321
Prijsuitreiking NWO, 2e ronde 2001
322-323
SOFMAT 99
324-327
Rekenen met een stortvloed aan woorden
328-330
Mededelingen: Vacature Freudenthal Instituut; Korting 'History in Mathematics Education' 330
Verenigingsnieuws 331
Uitreiking Wiskunde Scholen Prijs 2002
332-333
Recreatie
334-335
Servicepagina 336
Cover 77 8

Euclides, jaargang 77 (2001-2002), nummer 8

Van de redactietafel
337
De 17e-eeuwse landmeter in de klas
338-343
Wiskunde in het vmbo, een werelds vak
344-347
't Denken bevorderen: Heit en Kees
348-350
40 jaar geleden: Vraagstukken
351
Wiskunde met kleur: De kleurenveelterm
352-353
Oproep: Onderzoeksvaardigheden 353
Proces
354-357
De Nederlandse Wiskunde Olympiade, eerste ronde 2002
358-360
Scholenprijs van de Nederlandse Wiskunde Olympiade 2002
361
Wiskundeonderwijs wereldwijd én een gezellige tijd
362-365
ORstat2000-VWO nader bekeken, deel 2
366-371
WisKids en Pythagoras: Pythagoras interactief
372-373
Propaganda voor wiskunde? [Boekbespreking]
374-375
Jaarvergadering/studiedag 2002
376-377
Recreatie 378-379
Servicepagina 380