Vakblad Euclides

Jaargang 23 (1947-1948)

Cover {"id":23,"volume":23,"year_start":1947,"year_end":1948,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 23 (1947-1948), nummer 1

Verscheidenheden XV: De uitbreiding van de stelling van Pythagoras; XVI: Over ingeklede vraagstukken; XVII: De driehoek met twee gelijke bissectrices
1-8
Avondcursussen vanwege het Mathematisch Centrum [in de inhoud staat: Het Mathematisch Centrum: avondcursus en cursussen in numerieke en grafische methodes] 9-11
Wiskundig dispuut: "Thomas J. Stieltjes"
12-14
Casualiteitsbeginselen en moderne physica [in de inhoud staat: Casualiteitsbeginsel en moderne physica]
15-26
Toespraak gericht tot Prof. Dr. G. Mannoury
27-37
Van de personen 38
Nederlandsche Helden der Wetenschap
39-45
Nieuwe Schooltafel
39-45
Leerboek der Goniometrie en Trigoniometrie, 6e druk
39-45
Introduction à la Géométrie des nombres complexes
39-45
Wiskunde
39-45
Natuurkunde. De weg der wetenschap naar het atoom
39-45
Ingekomen boeken 46-47
Een interessante toepassing van het binomium van Newton
48-64
Cover {"id":23,"volume":23,"year_start":1947,"year_end":1948,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 23 (1947-1948), nummer 2

Convergentie en divergentie
65
De jeugdperikelen van het getal
80-97
Rooster van cursussen en voordrachten [van Het mathematisch centrum] 98-102
Officiële announcement van Wimecos
102
Wiskundig dispuut "Thomas J. Stieltjes"
102-103
Internationale Vereniging voor logica en voor wijsbegeerte der wetenschap [in de inhoud staat: Vereniging voor logica en wijsbegeerte]
103
Een interessante toepassing van het binomium van newton. Naschrift [in de inhoud staat: Naschrift op het article van blz. 48]
104
Korrels LXXXI-LXXXIV 105-109
Van de personen 109
Actio in distans en aether
110-112
Ingekomen boeken 112
Cover {"id":23,"volume":23,"year_start":1947,"year_end":1948,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 23 (1947-1948), nummer 3

Over de benaming "gelijkzijdige" hyperbool
113-115
Verscheidenheden XVIII: Het samenstellen van koppels; XIX: Een merkwaardige driehoek; XX: Over rechten, die elkaar paarsgewijs snijden; XXI: Wiskundigen in 1848
116-127
Portret van Prof. Dr. C.S. Meijer [bijlage na pag. 120]
Ongelijkbenige driehoeken met twee gelijke buitenbissectrices
128-129
Physik für das Studium an Technischen Hochschulen und Universitäten und zum Gebrauch in der Praxis
130-132
Van de personen 133
Erratum [Korrel LXXXII] 133
[Wimecos: Statuten en Huishoudelijk reglement] 134-137
Adreslijst van de leden van Wimecos 138-143
Wimecos: Jaarvergadering [1947]
144-145
L.i.w.e.n.a.g.e.l. 145
Mathematisch Centrum 146-151
Wiskundig dispuut "Thomas J. Stieltjes" 152
Internationale association voor logica en de wijsbegeerte der wetenschap 152
Levensbericht van D.J. Korteweg (31 Maart 1848-10 Mei 1941) [in de kop van het article staat: Levenbericht ...]
153-165
Causaliteit en Determinisme
166-172
Vectorrekening met toepassingen in de meetkunde
173-176
Cover {"id":23,"volume":23,"year_start":1947,"year_end":1948,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 23 (1947-1948), nummer 4

[Vectorrekening met toepassingen in de meetkunde (slot)]
177-182
De regelmatige 17-hoek [zeventienhoek]
183-185
Vacantie-cursus Wiskunde
185
Mathematics in the English Grammar School
186-203
De geschiedschrijving der Wiskunde in Vlaanderen
204-208
Causaliteit, determinisme, voorspelbaarheid
209-213
Solution of a geometric problem
214-216
Proof of the theorem of Desargues
217-218
Korrels LXXXV en LXXXVI 219-220
Ingekomen boeken 221
Vreemde woorden in de wiskunde
222
Meetkundige toepassingen van de differentiaalrekening
222
Jaarvergadering van L.i.w.e.n.a.g.e.l. op 5 Jan. 1948
223-224
Cover {"id":23,"volume":23,"year_start":1947,"year_end":1948,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5/6

Euclides, jaargang 23 (1947-1948), nummer 5/6

[Jaarvergadering van L.i.w.e.n.a.g.e.1. (vervolg)]
225-227
Scripta mathematica
228-229
Enkele grepen uit de geschiedenis der trisectie
230-236
Verscheidenheden XXI: Over configuraties; XXII: De gebroken kwadratische functie; XXIII: Aldous Huxley en de stelling van Pythagoras
237-242
Verbetering 242
Niet gelukkig
243-244
Getal en Kosmos
245-250
Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte
245-250
Elementary Differential Equations
245-250
Analitiese Meetkunde van die plat vlak
245-250
Hogere Wiskunde, Deel I
245-250
Ingekomen boeken 250
Deense schoolboeken over wiskunde
251-257
Over enige grondbegrippen uit de Meetkunde
258-270
Oplossing van het vraagstuk op blz. 215
271-272
Sur deux triangles homologiques
273-276
Korrels LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX 277-283
Inhoud van de 23e jaargang 1947/48 284-286