Vakblad Euclides

Jaargang 40 (1964-1965)

Cover {"id":40,"volume":40,"year_start":1964,"year_end":1965,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 40 (1964-1965), nummer 1

Aspecten van de opleiding tot wiskundeleraar in Nederland - anno 1963
1-21
Moderne onderwerpen in het wiskunde-onderwijs
22-23
De sterrenkunde bij het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs van nederlaag naar overwinning
24-26
De Amerikaanse test
26-27
"Die bunten Würfel des Major Macmahon"
28
Driehoeksmeting, Goniometrie GL
29-31
Applied Calculus
29-31
Planimetrie voor het vhmo. Deel I
29-31
Geometrisch paradijs [rede]
29-31
Van abacus tot computer [rede]
29-31
Stoffelijk streven [rede]
29-31
Recreatie 31-32
Berichten: Vakantiecursus 1964; Didacta 1966 32
Cover {"id":40,"volume":40,"year_start":1964,"year_end":1965,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 40 (1964-1965), nummer 2

Een beschouwing over functie-notatie
33-45
Korrel CXXIII (een slechte notatie) 45-46
Over driehoeken en vierhoeken met aangeschreven vierkanten
47-52
La modernisation des mathématiques dans l'enseignement secondaire en France
62-56
Transformatiemeetkunde 2
56-61
Opbouw Nieuwe Schoolwiskunde I
56-61
Wiskunde voor de M.M.S.
56-61
Gids voor de analytische meetkunde van de b-afdelingen van het v.h.m.o.
56-61
Een Eeuw Middelbaar Onderwijs, 1863-1963
56-61
University Freshman Mathematics with algebra and trigonometry
56-61
Kinematik
56-61
Recreatie 61-62
Kalender: Mathematisch Centrum; Achttiende Amsterdamse universiteitsdag op zaterdag 17 oktober 1964 62-63
De formule \( \sin 3\varphi = 3 \sin\varphi - 4 \sin^3\varphi \)
64
Cover {"id":40,"volume":40,"year_start":1964,"year_end":1965,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 40 (1964-1965), nummer 3

On ancient Chinese mathematics
65-79
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 79-84
Boekbespreking 84
55e M.N.U.-Tagung te Aken. Enkele indrukken
85-90
Uit het verslag van de commissie voor het staatsexamen gymnasium in 1963 90-91
Wimecos 92-95
Wiskunde Werkgroep van de werkgemeenschap voor vernieuwing van opvoeding en onderwijs (W.V.O.) 95
Recreatie 96
Cover {"id":40,"volume":40,"year_start":1964,"year_end":1965,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 40 (1964-1965), nummer 4

Statistics in schools. Basic notions for testing a hypothesis
97-118
Korrel CXXIV (een instructief vraagstuk) 116-117
Pool en poollijn
118-124
Grundzüge der Mathematik
124-127
Het examen wiskunde M.O. A
124-127
Sterrenkunde
124-127
A Geometric Introduction to Linear Algebra
124-127
La géometrie projective; 2. André Delachet: La géometrie différentielle
124-127
Wimecos 127
Recreatie 127-128
Cover {"id":40,"volume":40,"year_start":1964,"year_end":1965,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 40 (1964-1965), nummer 5

As I was going to St. Ives, I met a men with seven wifes
129-136
Verscheidenheden LVIII: Een verzameling deellijnen
137-141
Onderwijsvernieuwing in Denemarken
142-150
Korrel CXXV (bewijs uit het ongerijmde en contrapositie) 150-152
Gids door de algebra, deel 1; 2. Repetitieboek bij Gids door de algebra
152-157
Briefe zur Wellenmechanik
152-157
Goniometrie en Trigonometrie
152-157
Problemen uit de Wiskunde, dl. 2
152-157
Wiskunde in de 20e eeuw, 3
152-157
Projectieve meetkunde
152-157
Introduction to Vector and Tensor Analysis
152-157
Elementary Vector Algebra
152-157
Inleiding in de meekunde, deel 3
152-157
Ontvangen boeken 158
Kalender: Mathematisch Centrum; Sterrenwacht Utrecht; Stichting Televisie Academie Teleac 158
Recreatie 159-160
Rectificatie 160
Cover {"id":40,"volume":40,"year_start":1964,"year_end":1965,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 40 (1964-1965), nummer 6

Enkele oriënterende berekeningen over de sonic boom
161-169
Waarom vectoren?
170-172
Over een bundel kubische krommen
173
De derde Nederlandse Wiskunde-Olympiade (1964)
175-188
De rol van de waarschijnlijkheidsrekening in de wiskunde
188-189
Inleiding in de mechanica
188-189
Programmed Learning
188-189
Examens akten wiskunde M.O.-A en M.O.-B 189
Cursussen Moderne Wiskunde voor Leraren 190
Kalender: Mathematisch Centrum; Wiskundig Genootschap; TELEAC 191
Recreatie 191-192
Cover {"id":40,"volume":40,"year_start":1964,"year_end":1965,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 40 (1964-1965), nummer 7

Problemen bij het onderwijs in de analyse
193-200
Introduction to General Topology
200
Een algebra-experiment
201-212
Mathematics for Elementary Teachers
212
Korrel (nogmaals functies) 213-215
Verwantschap bij een driehoek
210-218
Uit de Openingstoespraak van de voorzitter van Wimecos tot de algemene vergadering van 29 december 1964 219-221
Cursussen moderne wiskunde 221
De discussieles als didactisch hulpmiddel
222-223
Handbuch der Schulmathematik, Band IV, Geometrie der Oberstufe
222-223
Recreatie 223-224
Ontvangen boeken 224
Cover {"id":40,"volume":40,"year_start":1964,"year_end":1965,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 40 (1964-1965), nummer 8

Structuren, groepen
225-239
Kalender: TELEAC 239
De normaalvergelijking
240-244
Korrel CXXVII (Factorstelling in de goniometrie) 245
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften 246-29
Principles of mathematical analysis
249-253
Linear Operators
249-253
Kunnen computers denken? [oratie]
249-253
Equalities and approximations (with Fortran programming)
249-253
Van figuren naar begrippen 3
249-253
Transformatiemeetkunde 3
249-253
L.i.w.e.n.a.g.e.l.
254-255
Recreatie 255-256
Cover {"id":40,"volume":40,"year_start":1964,"year_end":1965,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 40 (1964-1965), nummer 9

Inleiding tot de theorie der distributies I
257-277
Verscheidenheden LIX: Een bundel kubische krommen
278-280
Korrel CXXVIII (Wel poollijn geen inzicht) 281
Uit het verslag van de commissie voor het staatsexamen H.B.S. 1964 282-283
Fundamentals of College Geometry
283-287
Concepts of Real Analysis
283-287
Functions, Limits and Continuity
283-287
Tutorial texts and problems collections in mathematics
283-287
Hogere Wiskunde
283-287
A programmed Introduction to Number Systems
283-287
A Programmed Introduclion to Probability
283-287
Recreatie 287-288
Cover {"id":40,"volume":40,"year_start":1964,"year_end":1965,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 10

Euclides, jaargang 40 (1964-1965), nummer 10

In memoriam Prof.Dr. E.J. Dijksterhuis 28 oktober 1892 - 18 mei 1965
289-291
Tweede deel van de Nieuvwe Tel-konst
291
Voorspellen en beslissen
291
Inleiding tot de theorie der distributies II
292-310
Korrel CXXIX Gebruik nu transformaties! 311-313
Elastiekjes-meetkunde
313-318
Invloeden van de moderne ontwikkeling van de exacte wetenschappen op mens en maatschappij
318
L.i.w.e.n.a.g.e.l.
319
Wimecos 319
Berichten: Mathematisch Centrum 319
Recreatie 320