Vakblad Euclides

Jaargang 36 (1960-1961)

Cover 36 1

Euclides, jaargang 36 (1960-1961), nummer 1

De analyse van het continuum door Aristoteles
1-6
Raketten
7-14
Ingekomen boeken 14
Wiskundig Ingenieur 15-17
Verscheidenheden XLVI: Een ellips met twee gelijke assen is een cirkel
18-20
Verwantschap van de spiraal van Cornu, de Sicispiraal, de logaritmische spiraal en de cirkel
21-27
Stereometrische vraagstukken voor de hoogste klassen V.H.M.O.
27-31
Basis voor de analytische meelkunde
27-31
A Precis of Mathernatical Logic
27-31
Panta Rhei
27-31
Meetkunde met de beginselen der goniometrie. Deel 1
27-31
Van Ahmes tol Euclides
27-31
Planimetrie. Deel I en II
27-31
Analytische Meethunde
27-31
Konstruktive Abbildungsgeometrie
27-31
The solution of equations in integers
27-31
Vaagstukken over Analyse en Algebra, deel 1
27-31
Beknopte Analytische Meetkunde
27-31
Recreatie 32
Cover 36 2

Euclides, jaargang 36 (1960-1961), nummer 2

De Schildersperspectief
33-50
Uit het verslag van de Commissie voor de Staatsexamens H.B.S. A en B in 1959 51-52
Uit het verslag van de Commissie voor de Staatsexamens Gymnasium in 1959 52-55
Didactische Revue
56-58
Goniometrie voor V.H. en M.O. 2e druk
58-61
Het Noordzeeprobleem
58-61
Complex Variables and Applications
58-61
Les logarithmes et leurs applications
58-61
Les structures de commutation à m valeurs et les calculatices numériques
58-61
Recreatie 61-62
Kalender: Wiskunde Werkgroep van de W.V.O. 62
Wimecos Notulen van de algemene vergadering
62-64
Cover 36 3

Euclides, jaargang 36 (1960-1961), nummer 3

Pedagogische Studiedagen te Arlon over de begrippen Relatie en Functie
65
De formule \( \frac{1}{v} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \) [in inhoud \( + \frac{1}{f} \)]
75-76
Verscheidenheden XLVII: Van de hoek tussen een lijn en een vlak
77-78
Didactische Revue
79-82
Eindexamen-Luxemburg 1960 83-87
Vorgriechische Mathematik Teil II. Die Mathematik der Babylonier
87-90
Leerboek der Gonio- en Trigonometrie
87-90
Mechanica voor het U.T.O., deel A
87-90
Leerboek der Mechanica voor h.b.s. en lyceum
87-90
Gustav Lejeune Dirichlet, Dokumente für sein Leben und Wirken
87-90
Anschauliche Mathematik, II Teil, Endliche Gruppen
87-90
... en dat alles met de constructie Z.H.Z. Polygoon filmpstrip, uitgevoerd in kleuren
91-92
Grafieken (punt en rechte lijn). Polygoon filmstrip.
91-92
Inleiding tot grafieken. Polygoon filmstrip.
91-92
Kalender: Voordrachten Mathematisch Centrum 92
Wimecos Voorlopige agenda van de algemene vergadering 93-95
Mededeling van de Redactie 95
Recreatie 96
Cover 36 4

Euclides, jaargang 36 (1960-1961), nummer 4

Het Wiskunde-Onderwijs op de Zuid-Afrikaanse Middelbare Scholen en het Eindexamen Wiskunde
97-108
Wiskundige Olympiades
109-117
Programma van het Examen voor de Akte Wiskunde M.O. A 118-122
De Eindexamens aan Hogereburgerscholen
122-125
Contributie Wimecos 126
Mededeling Genootschap "Johann Bernoulli" 126
Kalender: Wimecos; Jaarvergadering Liwenagel 126-127
Recreatie 127-128
Cover 36 5

Euclides, jaargang 36 (1960-1961), nummer 5

Het doel van het onderwijs in de wiskunde bij het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs
145-164
Verscheidenheden XLVIII: Een rekenkundige opgave
164-168
Goed of fout?
169-171
Ontvangen boeken 171
Nieuwe Algebra voor het eindexamen
172-173
Leerboek der analyse
172-173
Groep Liwenagel
174
Rectificatie
174
Recreatie 175
Kalender: Liwenagel; Velines; Mathematisch Centrum 175-176
Cover 36 6

Euclides, jaargang 36 (1960-1961), nummer 6

Welke gevolgen brengt de veranderde plaats der wiskunde in de maatschappij met zich mede?
177-200
Over het oplossen van een vergelijking met een onbekende
201-204
Functieleer en Nomografie voor administratie en handel
205-207
Analytische meetkunde
205-207
Goniometrie voor het Voorbereidend hoger en middelbaar Onderwijs
205-207
Differentiaalrekening en Integraalrekening
205-207
Goniometrische vraagstukken voor de hoogste klassen V.H.M.O.
205-207
Vierstellige Tafeln und Gegentafeln, 3. neu-bearbeitete Auflage von J. Erlebach
205-207
Mathematische Formelsansmlung
205-207
Recreatie 207-208
Kalender: Mathematisch Centrum; Wiskunde Werkgroep W.V.O.; Examencommissie wiskunde M.O. 208
Cover 36 7

Euclides, jaargang 36 (1960-1961), nummer 7

De toekomst van het algebra-onderwijs in de onderbouw
209-214
Functies en grafieken
215-220
De ontwikkeling van het algebra-onderwijs
221-227
De gewenste ontwikkeling van het algebra-onderwijs in de eerste vier klassen van het V.H.M.O.
228-231
Het onderwijs in de algebra in de vier lagere klassen
232-238
Bij het zilveren feest van de "Wiskunde-werkgroep" 1936-1961
239-240
Wiskunde in de leerlingenbibliotheek II
241-245
Programma van het examen voor de akte wiskunde M.O. B 245-246
Uit de openingstoespraak van de voorzitter van Wimecos tot de algemene vergadering van 28 december 1960 247-251
Einführung in die Programmierung digitaler Rechenautomaten
251-254
Rekenkunde, meetkunde en metriek stelsel
251-254
Differentiaal- en integraalrekening
251-254
Lincos, Design of a Language for Cosmic Intercourse
251-254
Ontvangen boeken. 254-255
Recreatie 255-256
Cover 36 8

Euclides, jaargang 36 (1960-1961), nummer 8

Welke gevolgen voor het V.H.M.O. brengt de moderne ontwikkeling der wiskundige wetenschappen met zich mede?
257-283
Het differentiaalquotiënt van \( \log x \)
285-287
Pythagoras - Een nieuw wiskundetijdschrift voor jongeren
287-288
Recreatie 288
Cover 36 9

Euclides, jaargang 36 (1960-1961), nummer 9

Vervolmakingscursus voor doctors en licentiaten in de wiskunde, verslag
289-310
Enkele opmerkingen naar aanleiding van het article "Raketten"
311-314
De Wandversiering van een Wiskundelokaal (II)
315
Een gevolg van de invoering van de Gregoriaanse kalender
316-317
Handbuch der Schulmathematik
317-319
Recreatie 319-320
Cover 36 10

Euclides, jaargang 36 (1960-1961), nummer 10

Iets over de niet-euclidische meetkunde
321-326
De plaats van de wiskunde in de verschillende nijverheidsakten
327-336
Planimetrie en stereometrie
337-343
De Zestiende-eeuwse Nederlandse Rekenboeken
343-347
Tijd en ruimte, traagheid en zwaarte
343-347
Elementaire Statistiek
343-347
Planimetrie deel III
343-347
Het belang van metatheoretisch onderzoek voor de toegepaste wiskunde
343-347
Wimecos [verzonden brieven] 347-350
L.i.w.e.n.a.g.e.l.
350
Recreatie 351-352
Kalender: Vakantiecursus Mathematisch Centrum 352