Vakblad Euclides

Jaargang 61 (1985-1986)

Cover 61 1

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 1

Bij het begin van de 61e jaargang
1
Redactie Pythagoras2
Het begin
2-3
Denkertjes3
Ruimte-puzzels3
Een wiskundeclub in Haarlem3
De mogelijkheden van de moderne rekenliniaal4
'T'-puzzel4
De voorjaarsprijs5
Een eerste kennismaking met vectoren6-9
Kan dat?9
Tijdverdrijf9
Woordenboek10
Een spel met graphen
11
Moderne Wiskunde12-14
Denkertjes14
Klantenservice14-15
Denkertjes15
De steliing van Pythagoras16
Mooie machtensommen
17-18
Even lekker rekenen18
Goochelen met cijfers18
Raadsel19
Denkertjes19
Bol en Cirkel19
Fanmail20
Pi in code21
Wiskundige Olympiades in Nederland22-23
Denkertjes23
Altijd weer een vierkant23
In vijven?23
Papierformaten26-27
Wimecos-prijsvraag28-30
Denkertjes30
Altijd deelbaar door 50430
De goedkoopste route31
Elfde Internationale Wiskunde Olympiade, 196932
Wees zuinig en win een prijs33-34
Denkertjes34
Problemen uit zustertijdschriften35-36
Denkertjes36
Wiskunde in blik
37-38
Voor vier getallen geldt39
12(4 +1) = 12 × 539
Zo magisch mogelijk39
Een graas-probleem40
Procentsommen- rotsommen!?40
Begin Pythagoras Olympiade41-42
Denkertjes42
Haasje over42
Per microscoop naar √2
43-45
De verhuiswagen46
Help de wolf47
[Mededelingen:] Jaarvergadering/Studiedag 26 oktober 1985 ; Hoorzittingen wijzigingen examen wiskunde havo; Nascholingscursussen informatica voor leraren48
Verantwoording50
Cover 61 2

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 2

Het Tweede Wiskunde Project van de IEA
49-56
Mededeling: Vrouwen en wiskunde56
Enige resultaten van het Tweede Wiskunde Project
57-60
De betekenis van het Tweede Wiskunde Project voor het onderwijsbeleid
61-65
Mededeling: Tijdschriften65
Gelegenheid om te leren. En toch...!
66-69
Aspecten van Meetkunde-onderwijs: mooi meegenomen?
70-73
Geef ze de ruimte
74-76
'Zulke goede resultaten?! Was die toets wel goed?'
77-84
Het IEA-Tweede Wiskunde Project: Wat nu verder?
85-88
Examen vwo wiskunde B 1985, 2e periode89
Examen vwo wiskunde A 1985, 2e periode89-91
Verslag verenigingsjaar '84-'8591-92
Studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag, 26 oktober 198592-94
Mededelingen: Conferenties wiskunde-didactiek94
Ik was wiskundeleraar
95-96
Cover 61 3

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 3

Interpretatie en evaluatie van het tweede wiskunde project
97-105
Grootheid eenheid, dimensie
106-111
Wiskunde in de psychologiestudie
112-116
Recreatie116
Een directe weg naar \( a^x \), \( \ln a \) en \( \log_{10} x \)
117-125
Korrel
126
Stukjes van een puzzel, een vraagbaak voor de wiskunde docent
126-128
De 10e jaargang van Wiskunde en Onderwijs
126-128
Mededeling: VVWL-studiedag Wilrijk, 16 november 198127
Recreatie128
Cover 61 4

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 4

In memoriam Johan H. Wansink
129
Gesloten vragen binnen de wiskunde: nee
130-136
Mededeling: video-'Wat is meer'136
Cursus Pascal
136
Een transfertest voor wiskunde
137-144
Mededelingen: ICOTS 2. The Second International Conference On Teaching Statistics; Wintersymposium144
Als ... dan
145-150
Een wiskundeproject in Hamburg
151-152
Noot van de redactie bij 'Een nieuw leerplan wiskunde in Vlaanderen'152
Een nieuw leerplan wiskunde in Vlaanderen
153-156
Amsterdams wiskundige ontbindt snel met computer
157
Longitudinale planning van het reken & wiskunde onderwijs in Nederland158
Mededelingen: Landelijk Werkverband Nascholing Wiskunde, Didactiek-conferenties; Ik was wiskundeleraar; CEVO; Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs, Interne differentiatie in heterogene brugklassen bij wiskunde; Vereniging Universitaire Lerarenopleiding in Nederland; Pedagogisch didactisch instituut voor de leraarsopleiding, Conferentie Wiskundedidactiek159
Recreatie159-160
Cover 61 5

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 5

Leerstijlaspecten. Wie ziet wat?
161-167
Mededelingen: Elfde gemeenschappelijke studiedag NVvW-VVWL; Rectificatie; Wiskunde en Onderwijs167
Eén context, vijf leerlingen
168-177
Integraalrekening en R
178-189
Mededeling: Jaarvergadering van de VVWL 22 februari 1986189
Een olifant op zijn tenen getrapt
190-191
Cryptokubus192
Recreatie192
Cover 61 6

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 6

Uitdagen
193-197
Total curvature in Riemannian geometry
198
Textbook of Dynamics
198
Bouwen met zwarte dozen
199-207
Mededelingen: Opgaven bundel Wiskunde B vwo; New Trends in the History of Science; De 11e studiedag NVvW-VVWL; Vrouwen en wiskunde207-208
Wiskunde, leerstijlen en meisjes
209-212
Rente op rente op rente
213-215
Mededelingen: Examens wiskunde m.o. A en B 1986; Computers in het onderwijs, stroomversnelling of waterval?216
Functional Analysis
216
Differentialen: een didactisch probleem?
217-222
Recreatie222-224
Alternierende Differentialformen
224
Introductory Applied Probability
224
Kalender224
Cover 61 7

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 7

Jaarrede 1985
225-227
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag 26 oktober 1985 in het gebouw van de S.O.L. te Utrecht227-230
Mededeling: De XXVIe Internationale Wiskunde Olympiade 1985230240
Voorbeelden
231-240
Ervaringen met LOGO
241-246
Statistiek en Computers
247-251
Recreatie252-253
Kalender253
Mededelingen: 22e Nederlands Mathematisch Congres; Examenbesprekingen lbo, mavo, havo, vwo 1986253-256
Cover 61 8

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 8

Vectoren, een historische beschouwing
253-257
Mededelingen: Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren; Meetkunde aan 12-16 jarigen257267
Overlopers: op jacht naar macht?
258-264
De Nederlandse Wiskunde Olympiade 1985
265-267
HEWET in de onderbouw?268-272
De knikkergoot, het probleem van de evenwijdige krommen
273-276
Grundzüge der linearen Algebra
276
Een 6, maar toch...
277-281
Recreatie282-283
Mededelingen: Regionaal Samenwerkingsverband Wiskunde-onderwijs284
Dolf, een blad van de avondstudie wiskunde M.O.-A aan het Nuts
284
Kalender284
Cover 61 9

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 9

Het opleiden van wiskundeleraren
285
Overzicht285
Leraar worden, een situatieschets
286-288
Reflecteren
289
Uit een brief die we van een oud-studente ontvingen
290-291
Ervaringen van een student
291-292
Het schoolpracticum
293-295
Mededelingen: Jaarvergadering/studiedag 1986; Betaling kontributie; Eindexamenprogramma havo295
Een schoolpracticumdocent aan het woord
296-297
De wiskundekant van de opleiding
298-300
Ter leringhe ende vermaeck
301
Integratie
302
Rekendidaktiek
303-305
Schoolwiskunde
306-308
(Beginnen)2
309-310
Worden onze studenten wel uw collega?
311-312
Informatica
313
Literatuur314
Opdrachten314-315
Mededelingen: Oplossing Cryptokubus; Vakantiecursus 1986; Prijsvraag In de wiskundeles316
Kalender316
Cover 61 10

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 10

Grensgevallen I
317-320
40 grafische programma's in MSX-BASIC
320
40 grafische programma's in IBM- en GW-BASIC
320
Het punt van Fermat
321-322
De eerste Vlaamse Wiskunde Olympiade
323-329
De waarheid omtrent Bourbaki
330
Grepen uit de geschiedenis van het negatieve getal
331-337
Revius in ontwikkeling, lesgeven aan heterogene groepen
338
Wiskobas in methoden
338
Wiskunde op de computer
339-341
Examen vwo Wiskunde A 1986, 1e periode341-344
Hooggeleerde redacteur [over de hoogleraarsbenoeming van dr. F. Goffree]344
Euclides en aktietaal
345-346
Recreatie346-347
Mededeling: Nascholingscursussen voor leraren; Jaarvergadering/studiedag 1986; Betaling kontributie348
Kalender348