Vakblad Euclides

Jaargang 61 (1985-1986)

Cover {"id":61,"volume":61,"year_start":1985,"year_end":1986,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 1

Bij het begin van de 61e jaargang
1
Redactie Pythagoras 2
Het begin
2-3
Denkertjes 3
Ruimte-puzzels 3
Een wiskundeclub in Haarlem 3
De mogelijkheden van de moderne rekenliniaal 4
'T'-puzzel 4
De voorjaarsprijs 5
Een eerste kennismaking met vectoren 6-9
Kan dat? 9
Tijdverdrijf 9
Woordenboek 10
Een spel met graphen
11
Moderne Wiskunde 12-14
Denkertjes 14
Klantenservice 14-15
Denkertjes 15
De steliing van Pythagoras 16
Mooie machtensommen
17-18
Even lekker rekenen 18
Goochelen met cijfers 18
Raadsel 19
Denkertjes 19
Bol en Cirkel 19
Fanmail 20
Pi in code 21
Wiskundige Olympiades in Nederland 22-23
Denkertjes 23
Altijd weer een vierkant 23
In vijven? 23
Papierformaten 26-27
Wimecos-prijsvraag 28-30
Denkertjes 30
Altijd deelbaar door 504 30
De goedkoopste route 31
Elfde Internationale Wiskunde Olympiade, 1969 32
Wees zuinig en win een prijs 33-34
Denkertjes 34
Problemen uit zustertijdschriften 35-36
Denkertjes 36
Wiskunde in blik
37-38
Voor vier getallen geldt 39
12(4 +1) = 12 × 5 39
Zo magisch mogelijk 39
Een graas-probleem 40
Procentsommen- rotsommen!? 40
Begin Pythagoras Olympiade 41-42
Denkertjes 42
Haasje over 42
Per microscoop naar √2
43-45
De verhuiswagen 46
Help de wolf 47
[Mededelingen:] Jaarvergadering/Studiedag 26 oktober 1985 ; Hoorzittingen wijzigingen examen wiskunde havo; Nascholingscursussen informatica voor leraren 48
Verantwoording 50
Cover {"id":61,"volume":61,"year_start":1985,"year_end":1986,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 2

Het Tweede Wiskunde Project van de IEA
49-56
Mededeling: Vrouwen en wiskunde 56
Enige resultaten van het Tweede Wiskunde Project
57-60
De betekenis van het Tweede Wiskunde Project voor het onderwijsbeleid
61-65
Mededeling: Tijdschriften 65
Gelegenheid om te leren. En toch...!
66-69
Aspecten van Meetkunde-onderwijs: mooi meegenomen?
70-73
Geef ze de ruimte
74-76
'Zulke goede resultaten?! Was die toets wel goed?'
77-84
Het IEA-Tweede Wiskunde Project: Wat nu verder?
85-88
Examen vwo wiskunde B 1985, 2e periode 89
Examen vwo wiskunde A 1985, 2e periode 89-91
Verslag associationsjaar '84-'85 91-92
Studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag, 26 oktober 1985 92-94
Mededelingen: Conferenties wiskunde-didactiek 94
Ik was wiskundeleraar
95-96
Cover {"id":61,"volume":61,"year_start":1985,"year_end":1986,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 3

Interpretatie en evaluatie van het tweede wiskunde project
97-105
Grootheid eenheid, dimensie
106-111
Wiskunde in de psychologiestudie
112-116
Recreatie 116
Een directe weg naar \( a^x \), \( \ln a \) en \( \log_{10} x \)
117-125
Korrel
126
Stukjes van een puzzel, een vraagbaak voor de wiskunde docent
126-128
De 10e jaargang van Wiskunde en Onderwijs
126-128
Mededeling: VVWL-studiedag Wilrijk, 16 november 198 127
Recreatie 128
Cover {"id":61,"volume":61,"year_start":1985,"year_end":1986,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 4

In memoriam Johan H. Wansink
129
Gesloten vragen binnen de wiskunde: nee
130-136
Mededeling: video-'Wat is meer' 136
Cursus Pascal
136
Een transfertest voor wiskunde
137-144
Mededelingen: ICOTS 2. The Second International Conference On Teaching Statistics; Wintersymposium 144
Als ... dan
145-150
Een wiskundeproject in Hamburg
151-152
Noot van de redactie bij 'Een nieuw leerplan wiskunde in Vlaanderen' 152
Een nieuw leerplan wiskunde in Vlaanderen
153-156
Amsterdams wiskundige ontbindt snel met computer
157
Longitudinale planning van het reken & wiskunde onderwijs in Nederland 158
Mededelingen: Landelijk Werkverband Nascholing Wiskunde, Didactiek-conferenties; Ik was wiskundeleraar; CEVO; Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs, Interne differentiatie in heterogene brugklassen bij wiskunde; Vereniging Universitaire Lerarenopleiding in Nederland; Pedagogisch didactisch instituut voor de leraarsopleiding, Conferentie Wiskundedidactiek 159
Recreatie 159-160
Cover {"id":61,"volume":61,"year_start":1985,"year_end":1986,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 5

Leerstijlaspecten. Wie ziet wat?
161-167
Mededelingen: Elfde gemeenschappelijke studiedag NVvW-VVWL; Rectificatie; Wiskunde en Onderwijs 167
Eén context, vijf leerlingen
168-177
Integraalrekening en R
178-189
Mededeling: Jaarvergadering van de VVWL 22 februari 1986 189
Een olifant op zijn tenen getrapt
190-191
Cryptokubus 192
Recreatie 192
Cover {"id":61,"volume":61,"year_start":1985,"year_end":1986,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 6

Uitdagen
193-197
Total curvature in Riemannian geometry
198
Textbook of Dynamics
198
Bouwen met zwarte dozen
199-207
Mededelingen: Opgaven bundel Wiskunde B vwo; New Trends in the History of Science; De 11e studiedag NVvW-VVWL; Vrouwen en wiskunde 207-208
Wiskunde, leerstijlen en meisjes
209-212
Rente op rente op rente
213-215
Mededelingen: Examens wiskunde m.o. A en B 1986; Computers in het onderwijs, stroomversnelling of waterval? 216
Functional Analysis
216
Differentialen: een didactisch probleem?
217-222
Recreatie 222-224
Alternierende Differentialformen
224
Introductory Applied Probability
224
Kalender 224
Cover {"id":61,"volume":61,"year_start":1985,"year_end":1986,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 7

Jaarrede 1985
225-227
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse association van Wiskundeleraren op zaterdag 26 oktober 1985 in het gebouw van de S.O.L. te Utrecht 227-230
Mededeling: De XXVIe Internationale Wiskunde Olympiade 1985 230240
Voorbeelden
231-240
Ervaringen met LOGO
241-246
Statistiek en Computers
247-251
Recreatie 252-253
Kalender 253
Mededelingen: 22e Nederlands Mathematisch Congres; Examenbesprekingen lbo, mavo, havo, vwo 1986 253-256
Cover {"id":61,"volume":61,"year_start":1985,"year_end":1986,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 8

Vectoren, een historische beschouwing
253-257
Mededelingen: Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren; Meetkunde aan 12-16 jarigen 257267
Overlopers: op jacht naar macht?
258-264
De Nederlandse Wiskunde Olympiade 1985
265-267
HEWET in de onderbouw? 268-272
De knikkergoot, het probleem van de evenwijdige krommen
273-276
Grundzüge der linearen Algebra
276
Een 6, maar toch...
277-281
Recreatie 282-283
Mededelingen: Regionaal Samenwerkingsverband Wiskunde-onderwijs 284
Dolf, een blad van de avondstudie wiskunde M.O.-A aan het Nuts
284
Kalender 284
Cover {"id":61,"volume":61,"year_start":1985,"year_end":1986,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 9

Het opleiden van wiskundeleraren
285
Overzicht 285
Leraar worden, een situatieschets
286-288
Reflecteren
289
Uit een brief die we van een oud-studente ontvingen
290-291
Ervaringen van een student
291-292
Het schoolpracticum
293-295
Mededelingen: Jaarvergadering/studiedag 1986; Betaling kontributie; Eindexamenprogramma havo 295
Een schoolpracticumdocent aan het woord
296-297
De wiskundekant van de opleiding
298-300
Ter leringhe ende vermaeck
301
Integratie
302
Rekendidaktiek
303-305
Schoolwiskunde
306-308
(Beginnen)2
309-310
Worden onze studenten wel uw collega?
311-312
Informatica
313
Literatuur 314
Opdrachten 314-315
Mededelingen: Oplossing Cryptokubus; Vakantiecursus 1986; Prijsvraag In de wiskundeles 316
Kalender 316
Cover {"id":61,"volume":61,"year_start":1985,"year_end":1986,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 10

Euclides, jaargang 61 (1985-1986), nummer 10

Grensgevallen I
317-320
40 grafische programma's in MSX-BASIC
320
40 grafische programma's in IBM- en GW-BASIC
320
Het punt van Fermat
321-322
De eerste Vlaamse Wiskunde Olympiade
323-329
De waarheid omtrent Bourbaki
330
Grepen uit de geschiedenis van het negatieve getal
331-337
Revius in ontwikkeling, lesgeven aan heterogene groepen
338
Wiskobas in methoden
338
Wiskunde op de computer
339-341
Examen vwo Wiskunde A 1986, 1e periode 341-344
Hooggeleerde redacteur [over de hoogleraarsbenoeming van dr. F. Goffree] 344
Euclides en aktietaal
345-346
Recreatie 346-347
Mededeling: Nascholingscursussen voor leraren; Jaarvergadering/studiedag 1986; Betaling kontributie 348
Kalender 348