Vakblad Euclides

Jaargang 95 (2019-2020)

Cover 95 1

Euclides, jaargang 95 (2019-2020), nummer 1

Kort vooraf
3
Examen vmbo-gt
4-5
Vmbo 2018 - Digitale examens
6-10
Reacties op De Hoekstreep 'X' uit 94-7
10
De Hoekstreep - Even sigaretten halen
11
Examen havo wiskunde A
12-15
Examen havo wiskunde B
16-19
Kleintje kansrekening
19
Het sprinttreintje
20-21
Examen vwo wiskunde A
23-25
Examen vwo wiskunde B
26-31
Een ondersteunend correctievoorschrift. Hoe ziet dat er uit?
32-35
Aankondiging // Symposium over de geschiedenis van wiskundige leermiddelen - Denken met dingen 35
Examen vwo wiskunde C
36-38
Schoolexamen wiskunde D - Ga de uitdaging aan!
39-41
Wis en Waarachtig 42-43
Het Fizier gericht op... Werfkracht: actie tegen het lerarentekort
44-45
Raaklijnen voor slimme dummies // Puzzel 95-1
46
Ype en Ionica - De verrassende verjaardagen
47
Verenigingsnieuws // Jaarvergadering / Studiedag 2019 - Tweede uitnodiging 48-49
Aankondiging // Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade 49
Aankondiging // Internationale Wiskunde Olympiade 2019, Verenigd Koninkrijk 49
Colofon / kalender 50
Cover 95 2

Euclides, jaargang 95 (2019-2020), nummer 2

Kort vooraf
3
Drogredenen in een kinematische analyse
4-7
Spel: Wiskunde 30 seconden 7
Het Euclides-archief ontsloten en beschikbaar
8-9
Examens nakijken
10-11
Matheonkalender 2019
12
50 jaar C¿to, een halve eeuw wiskunde-examens? Deel 7 Rekenen-wiskunde in de centrale eindtoets
14-17
Pythagoras zoekt nieuwe redacteuren! 17
Wortels van de wiskunde - 15: Meten
18-23
Verschenen // Nieuwe editie van Wortels van de wiskunde 23
De Hoekstreep - Foutmarges
25
Onderzoekend wiskunde leren
26-29
Tropische algebra achter het spoor
29-30
Harmonisch totaal en aanverwanten II
31-34
#Youtoo, ga ervoor!
34-36
Bijzondere driehoek // Olympiadepuzzel 95-2
37
Vijf vragen aan...
38-39
Verschenen // Wortel 2 (Zebra 57) 39
Wis en Waarachtig 40-41
Onmetelijke gangen naar de workshops van verlangen - NWD 25
42-43
Notulen NVvW-Jaarvergadering 2018
44-45
Colofon / kalender 46
Cover 95 3

Euclides, jaargang 95 (2019-2020), nummer 3

Kort vooraf
3
Craig Barton aan het woord
4-6
Verschenen // De grenzen van het getal 6-7
Aankondiging // KWG wintersymposium - Wiskunde in weer, klimaat en milieu 7
Kleintje didactiek - Bomen, pillen en vakanties op de getallenlijn
8-9
Uitslag Nederlandse Wiskunde olympiade 2019 en inschrijving 2020 9
Machtige Meetkunde (1)
10-14
Buigpunten, wat vind ik ervan? Of erover?
15-17
\( 0,999\ldots = 1 \)?
18-20
Verschenen // Superlogisch 20
De Hoekstreep - Dekpunten
21
De Meetkunst van Albrecht Dürer (Zebra 55)
22-25
Kerstmis en wiskunde
25
Curriculum.nu - Een antwoord?
26-29
(Het gevolg van) krassen met formules
30-31
Uitdagende problemen - Door dynamisch denken…
32-35
Algebra met DWO
37-39
Wis en Waarachtig 40-41
Wereldwiskunde Fonds - Lesmateriaal in Kenia
42-43
Alleen positieve cijfers tellen mee // Puzzel 95-3
45
Colofon / kalender 46
Cover 95 4

Euclides, jaargang 95 (2019-2020), nummer 4

Kort vooraf
3
Samen met Huygens de kansberekening ontdekken
4-7
Warme worm op de wiskunde B-dag
8-11
Wiskunde in de poëzie
11
Wat is rechtsscheef? En is het gemiddelde dan groter dan de mediaan?
12-15
Munten draaien
16-19
Kleintje rekenen
19
Cardano of het handboek van de kwantumastroloog
20-21
'Mevrouw, kun je met hobby's rekenen?'
22-24
Kleintje didactiek - Liefde volgens de wiskunde
25
Machtige meetkunde (2)
26-30
Nederland in de wereldtop bij IMMC 2019 31
Het Fizier gericht op... De rol van taal in wiskunde in het vmbo en mbo
32-35
Vijf vragen aan...
36-37
Wereldwiskunde Boeken
38-40
Wis en Waarachtig 40-41
Vastgeroest - Problemen die niet loslaten
42-43
Labyrint // Olympiadepuzzel 95-4
45
Colofon / kalender 46
Cover 95 5

Euclides, jaargang 95 (2019-2020), nummer 5

Kort vooraf
3
Het Fizier gericht op... Embodied cognition in wiskundeonderwijs
4-6
In de ban van een ring
7-9
Praktijkonderzoek - Parel van de HAN-Master Leraar Wiskunde
10-11
Rijtjes met witte en zwarte ballen IV
12-15
BMI
15
Kleintje didactiek - Datasaurus
17
Uitdagende problemen - Wentelen maar
18-20
Wis en Waarachtig 20-21
Wortel 2 - Het verhaal van een opmerkelijk getal - Zebra 57
22-23
Wiskunde Olympiade 23
De snelste route
24-26
Kleintje rekenen - Kan ik al differentiëren
27
Mindset en lesmateriaal
28-31
PWN vakantiecursus 2019
32-34
Quality Class
35-37
Vastgeroest - Hoe een vmbo-opgave een vwo-opgave werd
38-39
Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
40-41
Jaarrede 2019
42-44
Een straal met zeven cirkels // Puzzel 95-5
45
Colofon / kalender 46
Cover 95 6

Euclides, jaargang 95 (2019-2020), nummer 6

Kort vooraf
3
Wat bedoelen ze toch met... proces-object?
4-9
De betrouwbaarheidstruc
10-12
Wis en Waarachtig 12-13
Het wiskundig denken van de wiskundige
14-16
Math between US - Sometimes my math is bigger than paper
17-18
Denkraam - Puzzels voor breinbazen met getallen, letters en vormen
19
Hoogtelijnen in een driehoek
20-23
Het FIzier gericht op... Nieuwe wiskundecursus voor het technisch hbo
24-25
Wiskunde cool dankzij SmartPool
26-27
Wortels van de wiskunde - 16 De stokjes van Napier
28-31
Aankondiging // Vakantiecursus 2020 31
Twee krommen genaamd 'folium'
32-37
WiTje: De getallen op het dartbord
37
Vijf vragen aan...
38-39
De Stelling van Stewart
40-43
Vastgeroest - 42/7
44
Snoepjes uitdelen // Olympiadepuzzel 95-6
45
Studiedag 2020 over netwerken - Oproep voor bijdragen 45
Colofon / kalender 48
Cover 95 7

Euclides, jaargang 95 (2019-2020), nummer 7

Kort vooraf
3
Digitaal leren in de wiskundeles
4-7
Prototypes rond statistiek en datasets
7-9
Haakjes, hokjes, hekjes
10-13
Aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs
14-15
Dagen met sterren
16-18
Kleintje didactiek - continu of discreet
18-19
Twee gelijkvormige driehoeken
20-22
Met iedere regendruppel huilt mijn mislukte leven in de natuur
23
Het FIzier gericht op... Het drijfvermogen van de ijsberg
24-25
\( 0,999\ldots = 1! \)
26-29
Wiskunderondleiding
29
Symmetrie in telproblemen en puzzels (Zebra 51)
30-33
Wereldwiskunde Fonds - Boeken voor Vocational Open School in Shirati, Tanzania
34-35
Verschenen // Podcast: 'De Fascinatievolger' 35
Het grenzeloze brein
36-39
Duur foutje in de rij van Fibonacci
39
Wis en Waarachtig 40-41
WiTje: Eenvouwdig
41
Vastgeroest - Coronatijden
42
Jaarvergadering/studiedag 2020 43
Lege Latijnse vierkanten vullen // Puzzel 95-7
44-45
Wiskundige beelden: tentoonstelling Rinus Roelofs 45
Colofon / kalender 46