Vakblad Euclides

Jaargang 8 (1931-1932)

Cover 8 1

Euclides, jaargang 8 (1931-1932), nummer 1

De beginselen der nomografie
1-22
De opgaven voor mechanica op het eindexamen der H.B. Scholen met 5-jarigen cursus in 1931
23-27
Over de wiskunde-eischen voor het "staatsexamen"
28-43
Fourier'sche Reihen mit Aufgaben
44-48
Leerboek der Beschrijvende Meetkunde
44-48
Tafeln zur Mathematik des Geldverkehrs und der Versicherung mit Beispielen und Formeln
44-48
Leerboek der Theoretische Mechanica met inbegrip der Kinematica. Eerste deel, eerste stuk
44-48
Ingekomen boeken 48
Portret van prof. dr. J. Wolff [bijlage]
Cover 8 2/3

Euclides, jaargang 8 (1931-1932), nummer 2/3

Drie problemen uit de Aegyptische Wiskunde
49-74
De meetkunde als invariantentheorie
75-88
Qualität und Quantität in der Mathematik
89-98
Oppervlakte-maten
99-103
Het vraagstuk van Snellius
104-107
Elementarmathematik
108-112
Beknopte beschrijvende meetkunde / Algebraische vraagstukken, deel II
108-112
Stereometrie voor middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs
108-112
Beknopt leerboek der Beschrijvende Meetkunde
108-112
Cover 8 4

Euclides, jaargang 8 (1931-1932), nummer 4

Over twee vraagstukken uit de beschrijvende meetkunde
118-122
Historische revue
123-134
Een elementaire afleiding van de wet van Newton uit de drie wetten van Kepler
135-139
De meetkundige verwantschappen op de middelbare school
140-142
Over de wenschelijkheid der invoering van de beginselen der differentiaal- en integraalrekening bij het onderwijs in de 4e klasse der H. B. S.
143-150
Uebungensammlung zu einer geometrischen Prop*auml;deuse
151-159
Studien über den Schottkyschen Satz
151-159
Leerboek der Nomografie, de constructie van schaalnomogrammen voor betrekkingen met drie veranderlijken
151-159
Leerboek der theoretische mechanica met inbegrip der kinematica. Tweede deel, eerste stuk
151-159
Ingekomen boeken 159-160
Cover 8 5

Euclides, jaargang 8 (1931-1932), nummer 5

Eerste Nederlandsche Algemeene Bijeenkomst van Leeraren in de Wiskunde en de Natuurwetenschappen op Vrijdag 1 April 1932 te Utrecht. Naamlijst der deelnemers
161-163
Algemeene Vergadering. Opening 163-165
Wiskundige desiderata ten opzichte van het Voorbereidend Hooger Onderwijs
166-178
Wiskundige desiderata bij het Voorbereidend Hooger Onderwijs
179-188
Sectievergadering Wiskunde. Het Wiskunde-onderwijs volgens de Dalton-methode
189-202
Toepassing van het rekenen met imaginaire grootheden op de berekening van wisselstroomen
203-214
Sectievergadering Natuur- en Scheikunde. Röntgenanalyse van kristallen
215-232
Portret van dr. D.P.A. Verrijp [bijlage na pag. 216]
Sectievergadering Natuurkunde. Natuurkundige waarnemingen in de open lucht
233-243
Sectievergadering Scheikunde. Het scheikunde-practicum
244-249
Sectievergadering Biologie. De beteekenis van de inductie voor het onderwijs
250-257
Het biologisch practicum bij het Voorbereidend Hooger Onderwijs in de V.S., als inleiding tot een discussie over een biologisch practicum
258-264
Slotwoord van D.P.A. Verrijp
264
Cover 8 6

Euclides, jaargang 8 (1931-1932), nummer 6

Jubileumnummer Amsterdamsche Hoogeschool

De grondbeginsels der Meetkunde van J.H. van Swinden
265-285
Portret van J.H. van Swinden [bijlage na pag. 272]
John Pell in zijn strijd over de rectificatie van den cirkel
286-296
Wat dient, bij de invoering van de differentiaal- en integraalrekening op de H.B.S., er van in de 4e en 5e klasse behandeld te worden?
297-300
Ingekomen boeken 300