Vakblad Euclides

Jaargang 27 (1951-1952)

Cover {"id":27,"volume":27,"year_start":1951,"year_end":1952,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1/2

Euclides, jaargang 27 (1951-1952), nummer 1/2

Notulen van de vergadering van de Groep L.i.w.e.n.a.g.e.l. in het Eykmanhuis te Driebergen op Vrijdag 31 Augustus 1951
1-2
Aanvullingen der announcementen op de conferentie in Baarn over het middelbaar onderwijs in de diverse landen 3-12
Denmark, Examen Artium May-June 1950 13-14
Wimecos: Jaarlijkse Algemene Vergadering
14
Het limietbegrip II
15-40
Voor de volgende les paragraaf p leren en vraagstuk 1 en 2 maken
41-50
Een magistraal boek over de geschiedenis der natuurwetenschappen
51-56
Kan het wiskundeonderwijs tot de opvoeding van het denkvermogen bijdragen
57-59
Amerikaanse studiebeurzen beschikbaar voor Nederlandse onderwijzers(essen) én leraren(essen) voor het studiejaar 1952/3 60-61
Examens in de wiskunde in 1951 61
Geometrografie. Of: welke constructie is de eenvoudigste?
62-69
R.W. Schieven, Iets over levensverzekeringswiskunde 70-73
Onstoffelijkheden in de natuur
74-83
Wiskunde en Psychotechniek
84-88
Een voorstel aan het Mathem. Centrum
89-90
Benaderingsconstructie van de regelmatige vijfhoek en vijftienhoek
91-92
Toulouse, Baccalauréat Première Partie Session de juin-juilet 1950 93-95
Nederlandse Vereniging voor logica en de wijsbegeerte van de exacte wetenschappen 95-96
Een halve eeuw Weer- en Sterrenkunde
96
Cover {"id":27,"volume":27,"year_start":1951,"year_end":1952,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 27 (1951-1952), nummer 3

Dr. H.J.E. Beth overleden 97
Euclides in Wonderland
98-118
Kort verslag van de Algemene Vergadering van Wimecos op 3 Januari 1952
118
Mededeling van het bestuur van L.i.w.e.n.a.g.e.l.
119-120
Het leerboek en de leraar in het wiskunde-onderwijs
121-144
Contributiebetaling en adreswijziging. Leesportefeuille.
145
Rectificatie bij 27 jg. Nr. 1/2 blz. 89
145
Cover {"id":27,"volume":27,"year_start":1951,"year_end":1952,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 27 (1951-1952), nummer 4

In memoriam Dr. H.J.E. Beth
145
Over de afleiding van de formules voor de scheve worpbeweging
146-150
Desiderata van het hoger economisch onderwijs t.a.v. het wiskunde-onderwijs op de middelbare school
151-160
Discussie over de voordracht van de heer Drs H. Pleysier 161-163
Aan de Leden van Wimecos 164-165
Propaedeutisch herexamen September 1950, Propaedeutisch herexamen September 1951, Propaedeutisch examen Mei 1951, Propaedeutisch herexamen September 1951
166-168
Wordt aanpassing aan de veranderde maatschappelijke structuur bereikt door de richtlijnen van de Ministeriële nota's van 11 Januari en 19 Juli 1951?
169-178
Histoire de la Mécanique
179-183
Les fondements logiques des mathématiques
179-183
Korrel CIV: Over de verticale cirkelbeweging 184-185
Korrel CV: Hoe bewees Pythagoras de stelling van Pythagoras? 185-187
Enige opmerkingen naar aanleiding van het eindexamen H.B.S. Stereometrie 1950
188-195
Over het terugbrengen van een omgekeerde bewerking van hogere trap tot de rechtstreekse bewerking
196-206
Staatsexamen Gymnasium. bedoeld in article 12 van de Hoger-Onderwijswet 207
Cover {"id":27,"volume":27,"year_start":1951,"year_end":1952,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5/6

Euclides, jaargang 27 (1951-1952), nummer 5/6

De wiskunde op het A-gymnasium
209-226
Strengheid en inzicht
227-236
Enige motieven die bij de beoefening der wiskunde ook een rol spelen
237-248
Vacantiecursus van het M.C. voor leraren in de wiskunde en voor andere belangstellenden
249
Beschrijvende meetkunde wordt Analytische meetkunde?
249
Uit het verslag van het Staatsexamen A 250-253
De inhoud van de prismoide: formules, waarin slechts 2 vlakken optreden
254-259
Onstoffelijkheden in de natuur
260-265
Normen
266-270
Aard en structuur der wiskunde
271-291
Mededeling over wiskunde films 291