Vakblad Euclides

Jaargang 71 (1995-1996)

Cover 71 1

Euclides, jaargang 71 (1995-1996), nummer 1

70 in andere talen
2
Bij het begin van de eenenzeventigste jaargang 2
Open brief aan de voorzitter van de vaksectie Wiskunde van de CEVO
3-4
De vwo-examens van 1995
5-6
Korrel: Afgesloten
6
Mededeling van de redactie 6
Het wiskunde B-examen
7
Wiskundeonderwijs in de Derde Wereld (deel 1)
8-14
Van de bestuurstafel
15
Jaarvergadering / studiedag 1995 16
Studiedag: Leren zelfstandig wiskunde te studeren 17-18
College Getaltheorie voor scholieren op het vwo
19
Wiskunde voor Natuur & Techniek. Verslag van een symposium
20-21
Richtlijnen voor auteurs, Adressen van auteurs, Kalender 22
Vlakke meetkunde op de PC
23-27
Werkbladen 28-29
Kunnen we door vragen leren? IV
30-31
40 jaar geleden: Gewoonten, verrassingen en vreugden in het wiskunde-onderwijs door Dr. W. Burgers 31
Interview. 'Wiskunde wordt hét selectievak, en dat gebeurt welbewust'
32-33
Recreatie 33-34
Mededeling van redactie 35
Centraal examen wiskunde B vwo 35
Reactie van de CEVO [zie noot 3 op pag. 4] 35
Cover 71 2

Euclides, jaargang 71 (1995-1996), nummer 2

Het overvloedige 70 38
Eindexamens vwo en havo, eerste tijdvak 1995
38-46
Korrel: Plus 10
42
Oproep Hoofdredacteur (m/v) 47
De uitslag van een scheef driezijdig prisma
48-50
Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1994-31 juli 1995 51-52
Inhoud van de 70e jaargang 1994/1995 53-54
Computeralgebra en grafische rekenmachine
55-56
Mededeling: Introductiecursus APS; Jaarvergadering/Studiedag 1995; VIERKANT wiskundeclubs 56-57
Het Land van Okt. Instapmodule Wiskunde en Didactiek
57
Richtlijnen voor auteurs, Adressen van auteurs, Kalender 58
Het koppelen van ongekoppelde modellen
59-61
Interview. 'Leerlingen die er geen talent voor hebben moeten geen wiskunde kiezen'
62-63
Statistiekonderwijs: examengericht of levensecht?
64-6772
40 jaar geleden: Vraagstukken 67
Werkbladen 68-69
Recreatie 70-71
Extra werkgroep Studiedag 72
NVvW: In het jaar 2000 bestaat onze association 75 jaar. We willen dit grootscheeps vieren - [na pag. 72]
Cover 71 3

Euclides, jaargang 71 (1995-1996), nummer 3

Veranderingen in het havo/vwo en in het mavo/vbo
74-75
Reactie op het voorstel voor examenprogramma's wiskunde in de profielen voor havo en vwo
75-79
Korrel: 30 jaar later: dezelfde fout?
78
In memoriam Piet ten Kortenaar 80
'De met cijfers bedekte negentiende eeuw' deel 1: Adriaan Kluit, eerste Nederlandse hoogleraar in de statistiek
80-84
Bezwaren tegen de invoering van de grafische rekenmachine
85-86
Reactie van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) op het Eerste Concept Examenprogramma's HAVO en VWO wiskunde van de vakontwikkelgroep Wiskunde
87-92
Vrouwen kozen exact 2. Onderwijssymposium op 20 januari 1996 93
Mededeling: Lezingenserie Hogeschool van Utrecht 93
Richtlijnen voor auteurs, Adressen van auteurs, Kalender 94
Verslag van een hearing
95
Werkbladen 96-97
Meetkunde in 3d
98-99
Wiskunde-havo-B-examens
100
Computer Algebra in het Wiskunde Curriculum
101-103
40 jaar geleden: Enige opmerkingen over het rapport van de leerplan-commissie 1954 door P. Wijdenes 103
Interview. 'Elke leraar moet plezier hebben in zijn vak'
104-105
Recreatie 106-107
Het vijfhoeksgetal 70
108
Aankondiging Wintersymposium 1996 108
Conferentie schoolboeken voor de tussenfase (APS) 108
Cover 71 4

Euclides, jaargang 71 (1995-1996), nummer 4

Het vijfhoeksgetal 70 (2)
110
'De met cijfers bedekte negentiende eeuw' deel 2: Adolphe Quetelet, bepleiter van de statistische middelmaat
110-116
Korrel: Ruimtemeetkunde
114
Werkbladen 116-117
Correctievoorschriften bij het vbo/mavo-examen
118-122
Van de bestuurstafel
123
De NVvW komt naar u toe 124-125
Felicitatie [Felix Gaillard] 125
Oproep: ivbo/vbo/mavo
126
Schoolboeken voor de tussenfase [APS] 126
Het project Profi [APS] 127
Platform MTO 128-129
Mededeling: Programmeercursus 129
Richtlijnen voor auteurs, Adressen van auteurs, Kalender 130
Wiskundeonderwijs in de Derde Wereld (deel 2)
131-136
Computer Algebra in het voortgezet onderwijs
137-139144
40 jaar geleden: Vraagstukken 139
Interview. 'Je moet aansluiten bij wat de leerlingen wél kunnen'
140-141
Recreatie 142-143
Mededeling: Post-universitaire cursussen 144
Cover 71 5

Euclides, jaargang 71 (1995-1996), nummer 5

70 een booleaans getal
146
Examens vbo/mavo 1995
146-154
Korrel: Snelheid
150
De Mercator-projectie
154-158180
Schoolonderzoek
159-160
Eindelijk: de Grafische Rekenmachine!
161
De grafische rekenmachine, jammer!
162
IT = GR + PC
162-163
GR = IT – PC?
164
Werkgroep MTO
164
Mededeling Handleiding PLOT 164
Introductie Derive 3.0
165
Aangeboden 165
Richtlijnen voor auteurs, Adressen van auteurs, Kalender 166
De Mathematische Modelleercompetitie Maastricht
167-169
Werkbladen 170-171
De 34e Nederlandse Wiskunde Olympiade 1995
172-175
40 jaar geleden [dr. Joh. H. Wansink] 175
Olympisch vuur Interview
176-177
Felicitatie [Freek Mahieu] 177
Recreatie 178-179
Cover 71 6

Euclides, jaargang 71 (1995-1996), nummer 6

70 in Pascal's driehoek
182
'De met cijfers bedekte negentiende eeuw' deel 3: Florence Nightingale: statistiek de belangrijkste wetenschap
182-187
Korrel: Scholing?
186
Zelfstandig leren op een mooie herfstdag
188-191
In memoriam Piet Vredenduin
192-193
Het probleem van Delos benaderd
194
Notulen jaarvergadering 1995 195-196
Rectificatie 196
Jaarrede 1995
197-199
Mededeling: Hommage aan dr. Piet Vredenduin 199
Aanvulling 199
Platform MTO 200-201
Aankondiging Symposium Reken- en wiskundeonderwijs: waarom? 200
Mededeling ESS, School & Computer '96 201
Richtlijnen voor auteurs, Adressen van auteurs, Kalender 202
Meerlaagse uitwerkingen
203-206
Interview. 'Leraren en leerlingen moeten er plezier in hebben'
207-208
Prijsuitreiking Kangoeroe-wedstrijd 1995
209-211
40 jaar geleden: Vraagstukken 211
Werkbladen 212-213
Recreatie 214-215
Rectificatie 216
Cover 71 7

Euclides, jaargang 71 (1995-1996), nummer 7

70 in Pascal's driehoek (2)
218
'De met cijfers bedekte negentiende eeuw', deel 4: Francis Galton: geen statistische middelmaat maar superioriteit
218-222
Korrel: Competitie
222
Enkele lessen getaltheorie. Les 1: Getallenstelsels
223-227
De XXXVIe Internationale Wiskunde Olympiade 1995
228-230252
Workshop 'Propaedeutische wiskunde' in de negentiende eeuw 26, 27 en 28 juni 1996 Katholieke Universiteit Nijmegen 231
Rectificatie 231
Examenbesprekingen in mei 1996 232-34
Reactie [Grafische rekenmachine] 234
Aankondiging Junior Mathematical Congress in Miskolc, Hongarije 235
Mededeling: Zomerkampen VIERKANT '96 235
Leren probleemoplossen in het wiskunde-onderwijs: samen of alleen? Onderzoek van wiskunde leren bij 12- tot 16-jarigen
236
Overlijdensbericht Jan Breeman 237
Richtlijnen voor auteurs, Adressen van auteurs, Kalender 238
Oproepen Pythagoras; Wereldwiskunde Fonds 239
Vierkantsvergelijkingen via ontbinden in factoren
240-241
Brief aan de Minister
241
Interview. 'Het is heel raar dat de MTS-wiskunde zo formeel is gebleven'
242-243
Stelling
244
Het optimisme van Anne van Streun
245
Reactie. Papieren studiebelasting en de werkelijkheid
246
Dupliek
247
40 jaar geleden: Notulen van de ledenvergadering van L.I.W.E.N.A.G.E.L. op maandag 9 april 1956 te Amsterdam om 17.00 uur 247
Werkbladen 248-249
Recreatie 250-251
Cover 71 8

Euclides, jaargang 71 (1995-1996), nummer 8

70 ster-piramidegetal
254
Jacob de Gelder (1765-1848) en de didactiek van de wiskunde
255-262
Korrel: Beslui
258
Jan Johannes Breeman 7 mei 1940-15 maart 1996
263-264
Ervaringen met mijn lessen getaltheorie voor vwo-ers
265-266
Van de bestuurstafel
267-268
Verschenen 268
Eerste aankondiging jaarvergadering/studiedag 1996 269
Aankondiging Vakantiecursus 1996
Toespraak ter herdenking van Jan Breeman
270-271
Mededeling: Bezemexamen Wiskunde 271
Oproep: Wereldwiskunde Fonds 271
De nieuwe wiskunde in het (I)VBO
272
Persbericht Speuren op het spoor (CWI Jubileumwedstrijd) 272
Meisjes meegerekend
273288
Richtlijnen voor auteurs, Adressen van auteurs, Kalender 274
Martinus van Hoorn gaat, Kees Hoogland komt
275
Platform MTO
276-277
2e Mathematische Modelleercompetitie Maastricht 1996
278-280
Interview met een erelid: Felix Gaillard
281-283
40 jaar geleden: Vraagstukken 283
Werkbladen 284-285
Recreatie 286-287
'U wil me geen rekenmachine lenen'
288