Vakblad Euclides

Jaargang 76 (2000-2001)

Cover 76 0

Euclides, jaargang 76 (2000-2001), nummer 0

75 jarig jubileum nummer

Van de redactietafel
1
Honderd jaar wiskunde-onderwijs: wiskundeleraren vertellen waar ze mee bezig zijn
2-9
Korrel: Da's niet niks
10
50 jaar geleden 11
Bruno Ernst over wiskunde
12-17
Verenigingsnieuws van de bestuurstafel 18-19
Verenigingsnieuws Lustrumcongres 2000 20-26
Advertentie Cabri 27
Kennisgrafen in het onderwijs
28-29
De Nationale Doorsnee 30-31
Recreatie 32-33
Advertenties 34-35
Service pagina 36
Cover 76 1

Euclides, jaargang 76 (2000-2001), nummer 1

Van de redactietafel
37
Eindexamens vbo en mavo C/D, eerste tijdvak 2000
38-40
In memoriam E.H. Schmidt
41
Eindexamens vwo en havo, eerste tijdvak 2000
42-53
Lustrumcongres/Jaarvergadering 2000, Vierde uitnodiging 54
De Nationale Doorsnee 10 oktober 2000 55
Verslag examenbesprekingen 2000
56-59
Ervaringen met de eerste groep leerlingen HAVO wiskunde B1 en B12 (1998-2000)
60-62
A handbook of Small Data Sets
63
David van Dantzig en de Leer der Vergelijkingen
64-67
40 jaar geleden: Aan Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 68
Spelen met Kansen
69
Recreatie 70-71
Service pagina 72
Cover 76 2

Euclides, jaargang 76 (2000-2001), nummer 2

Van de redactietafel
73
Het Wereldwiskunde Fonds en wiskunde in Ghana
74-77
Analysis I
78
De afgeleide van de inhoud is de oppervlakte
80-83
Grafische rekenmachines en examens
84-88
Notulen van de vergadering van Wiskundeleraren van zaterdag 13 november 1999
90
Jaarverslag 1 augustus 1999-31 juli 2000
91-92
40 jaar geleden: Vraagstukken 93
Het nieuwe imago van de wiskunde in het hbo
94-97
Probleemoplossen met BetaPC
98-103
Inhoud van de 75e jaargang 1999/2000 104-105
Recreatie 106-107
Service pagina 108
Cover 76 3

Euclides, jaargang 76 (2000-2001), nummer 3

Van de redactietafel
109
6e Mathematische Modelleercompetitie Maastricht 2000
110-114
Algebra, de brug tussen getallen en meetkunde
115-116
Korrel: Mooi 116
An Introduction to Gröbner Bases
116-117
Wiskundige Methoden Toegepast
116-117
Statistiek eenvoudig
116-117
CEVO-maatregelen Tweede Fase
118-119
Tekstverwerking en wiskunde: een aanvulling
120-122
Aankondiging: Wintersymposium van het Wiskundig Genootschap 123
Millenniumvergissing
124-125
Het Wereldwiskunde Fonds
126
Op weg naar het einde van de standaardnormale verdeling
128-130
Er was eens een getal
131
Impressies uit Japan
132-136
40 jaar geleden: Aankondiging in Euclides 36 (1960-1961) 137
De inhoud van een conifeer
138-140
Aankondiging: Conferentie ICT in het wiskundeonderwijs; Nascholingscursus Kansrekening en Computersimulatie voor wiskundedocenten vwo 141
Recreatie 142-143
Service pagina 144
Cover 76 4

Euclides, jaargang 76 (2000-2001), nummer 4

Van de redactietafel
145
Wisconstighe Vermaecklykheden V: Kindertijdschriften
146-150
Korrel: Onderwijshervormingen, de evolutie van een wiskundig vraagstuk 151
Pi en het toeval
152-155
Schaatsen
156-159
Vakantiecursus 2000
160-161
Jaarrede 2000
162-165
Lustrumcongres 2000
166-170
Verschenen 171
Ons boek, ons onderwijs
172-173
De Nationale Doorsnee: een uniek statistiekproject
174-177
Aankondiging: HKRWO-symposium 2001; Regionale studiebijeenkomsten van de NVvW in 2001 177
Oproep: Zebra-boekjes 177
40 jaar geleden: Vraagstukken 178
Service pagina 180
Cover 76 5

Euclides, jaargang 76 (2000-2001), nummer 5

Van de redactietafel
181
Wat is een cirkel?
182-186
Korrel 187
Een bijna vergeten algoritme
188-190
Advertentie Epsilon Zebra 191
Voortgang bijhouden in het studiehuis, hoe doe je dat?
192-195
Instroom Blues
196-197
Aankondiging: perspectieven voor de wiskunde in het HBO 197
Van de bestuurstafel [incl programma studiedag]
198-202
Advertentie: Nationale conferentie ICT in het wiskundeonderwijs 203
Mededeling: Wisforta 203
Computeralgebra em digitaal lesmateriaal
204-209
40 jaar geleden [W.J. Bos in Euclides 36] 210-211
Sint en de letter e
212-213
Millennium-vergissing?
214-215
Service pagina 216
Gezocht hoofdredacteur - [na pag. 216]
Cover 76 6

Euclides, jaargang 76 (2000-2001), nummer 6

Van de redactietafel
217
Dirk Struik, 1894-2000
218-222
Vakcommunities op Kennisnet
224-225
Nederlands wiskundeonderwijs bij de internationale top
226-232
In memoriam Wolfgang Reuter, boegbeeld in het Nederlandse wiskundeonderwijs
233
Van de bestuurstafel
234
Wereldwiskunde Fonds: op zoek naar nieuwe projecten
235
Examenbesprekingen 2001 235
Werkgroep havo/vwo Tweede fase
236-237
Wiskunde in het vmbo. Hoe bedoelt U?
238-239
Computeralgebra in een digitale leeromgeving wiskunde
240-244
Korrel: Uit de oude doos? Hans Freudenthal geciteerd
245
Scheve schaats?
245
Toegiften van de Sint
246-247
40 jaar geleden: Vraagstukken 248
Verschenen 249
Dat bijna vergeten algoritme, en wat er wel degelijk vergeten is
250-251
Service pagina 252
Cover 76 7

Euclides, jaargang 76 (2000-2001), nummer 7

Van de redactietafel
253
'In veel wijsheid is veel verdriet', J.W. Karsten 1775-1825 en zijn Volks-Meetkunde
254-259
Scholieren strijden op KUN-wiskundetoernooi
260-262
Vlakke meetkunde
263
Vakdidactiek in Cyberspace, deel 1
264-268
40 jaar geleden: Gedeelte van de jaarrede van de voorzitter van Wimecos, dr. Joh. H. Wansink 269
Van de bestuurstafel
270-271
Wereldwiskunde Fonds: op zoek naar nieuwe leden
271
Interview. Agneta Aukema
272-275
Wiskunde in de verdrukking
276-277
Vectoren en Matrices, een inleiding in de lineaire algebra
278-279
Het Magisch Labyrint, de wereld bezien door wiskundige ogen
278-279
Curve fitting met computeralgebra
280-285
Mathematical Olympiad Challenges
286
Puzzels
287
Service pagina 288
Cover 76 8

Euclides, jaargang 76 (2000-2001), nummer 8

Van de redactietafel
289
Euclides' moeilijkste eeuw
290-303
Korrel: Wiskundeweek 303
Interview. Hans Dompeling over computeralgebra en digitaal lesmateriaal in de klas
304-305
Jaarvergadering/studiedag 2001
306
40 jaar geleden: Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde 307
Vakdidactiek in Cyberspace, deel 2
308-311
Praktische opdrachten in het vmbo. Werken met een startpapier en een stappenplan
312-315
Praktische opdrachten wiskunde in 5-vwo
316-321
Recreatie 322-323
Service pagina 324