Vakblad Euclides

Jaargang 69 (1993-1994)

Cover {"id":69,"volume":69,"year_start":1993,"year_end":1994,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 1

Inhoud 1
Bij het begin van de 69e jaargang 2
Interview. Werken met contexten is motiverender
3
Public domain software en wiskundeonderwijs
4-9
Wiskunde B op het vwo. Verslag van een symposium
10-12
Wiskunde in het Middelbaar Agrarisch Onderwijs
12-15
Oproep: Voorbeeldopgaven afsluitingstoetsen basisvorming 15
Werkbladen 16-17
Limonade op mavo-C
18
Zorgverbreding 1. Leerlingen voor wie leren op school moeilijk is
19-22
Internationale Wiskunde Olympiade, Moskou 1992 22
40 jaar geleden: Meetresultaten 23
Henk Mulder overleden
23
Mededeling: Nascholing wiskunde in het cursusjaar 93/94 24-25
Recreatie 26
Van de bestuurstafel
27
Jaarvergadering/Studiedag 1993 28
Wie zijn de nieuwe bestuurskandidaten? 29
Studiedag: De basis gevormd ... en dan? 29-32
Kalender 32
Betaling contributie 32
Adressen van auteurs 32
Cover {"id":69,"volume":69,"year_start":1993,"year_end":1994,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 2

Inhoud 33
Eindexamens vwo en havo, eerste tijdvak 1993
34-40
Interview. 'Leren We in Nederland niet van eerder gemaakte fouten?'
41
Verbetering van het wiskundige klimaat in het Nederlandse onderwijs
42
Gender and Mathematics, An International Perspective
43
Hoort Maastricht bij Nederland?
44-46
40 jaar geleden: Vraagstukken 46
Hoge bomen
47
Werkbladen 48-49
Het public domain-programma GEOM
50-54
Recreatie 55
Toverdoos of black box?
56-57
Zorgverbreding 1. Leerlingen voor wie leren op school moeilijk is
58-61
Mededelingen: De laatste stelling van Fermat, Studiedag aan de Universiteit Utrecht zaterdag 6 november 1993; Wiskunde A-lympiade; Toegepaste wiskunde; Centrum vrouwen en exacte vakken 61-62
Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1992-31 juli 1993 63-64
Jaarvergadering/Studiedag 1993 64
Adressen van auteurs 64
Kalender 64
Cover {"id":69,"volume":69,"year_start":1993,"year_end":1994,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 3

Inhoud 65
Interview. 'Het bevalt me prima!'
66
De methodes voor klas 1 67
Moderne Wiskunde 67-69
Getal en Ruimte 70-71
Netwerk 72-73
Wiskunde Lijn 74-75
AanZet 76-77
Mededeling: Examens 1994 77
Vreemde woorden in de wiskunde 77
Verband of noodverband
78
Oproep aan alle wiskundedocenten
79
Werkbladen 80-81
De Wageningse Methode 82-83
Realistische Wiskunde 84-85
Piramide 86-87
Basislijn 88-89
Een impressie
90-91
Recreatie 92
Wij eisen contributieverhoging!
93
Vrijwilligers gezocht 93
Twee sectieverslagen anno 1993
94
Van de bestuurstafel
95
40 jaar geleden: Intelligentie 96
Mededelingen: Mededelingen Chaos in Museon wordt tastbaar; Jaarvergadering / Studiedag 1993 96
Adressen van auteurs 96
Kalender 96
Cover {"id":69,"volume":69,"year_start":1993,"year_end":1994,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 4

Inhoud 97
De toren van Snelson - een minimum in de kunst
98-101
Henk Mulder en de wereld
101-102
De wiskunde-examens vbo/mavo van 1993, eerste tijdvak
103-110
Ronald Rousseau: Het Sinterklaas-getal 110
Interview: 'De leraar blijft de centrale figuur'
111
Werkbladen 112-113
Jan Breeman: De wiskunde van Sinterklaas 114-115
Verhoudingen: toegepast
116
Basisvorming getoetst
117-120
Mededelingen 120
Reactie 'Basisvorming getoetst'
120-121
Een reactie op een reactie
122
Mededelingen 122
Wiskundeleerwegen in het(i)vbo
123-125
En toch beweegt zij. Geschiedenis van de natuurkunde van Pythagoras tot Newton
125
Recreatie 126
Van de bestuurs-tafel
127
40 jaar geleden 128
Adressen van auteurs 128
Kalender 128
Cover {"id":69,"volume":69,"year_start":1993,"year_end":1994,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 5

Inhoud 129
Toernooien en scores
130-136
Moraal in het wiskundelokaal?
137-142
Pythagoras vernieuwd 142
Interview. 'Ik red me wel'
143
Werkbladen 144-145
Vlaamse wiskundedidactiek [Boekbeschouwing]
146-147
Euclides, dit kan niet
148-149
Kan dit niet, George?
149
Kommagetallen, gebruik ze!
150
Een kandidaat voor een schoonheidsprijs planimetrie?
151
Verschenen 151
Reactie op bespreking examen vwo A
152-153
Modulen Wiskunde in bovenbouw havo/vwo?
153
Wiskunde B op het vwo
154-155
Mededeling: Brochures keuzebegeleiding wiskunde A en B havo 155
Van de bestuurstafel
156
Regiobijeenkomsten NVvW 1994 157
40 jaar geleden: Wat is eenvoudig? 157
Recreatie 158-159
Mededelingen: Koppelconferentie; Studiebezoek aan Schotland 159-160
Adressen van auteurs 160
Kalender 160
Cover {"id":69,"volume":69,"year_start":1993,"year_end":1994,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 6

Inhoud 161
Daglengte
162-166
Over talen- en wiskundeknobbels
167-172
Interview. 'Als leraar ben je er voor alle leerlingen'
173
Wiskunde leren in kleine heterogene groepen [Boekbeschouwing]
174-175
Mededeling: Studiedag Vrouwen en Wiskunde 175
40 jaar geleden: Vraagstukken 175
Werkbladen 176-177
Een boeiende vraag (I)
178-182
Mededelingen: Statistische Dag 1994; Evolutie? Reken maar! 182
Handig rekenen
183
De 32e Nederlandse Wiskunde Olympiade 1993
184-187
Recreatie 188
Opening Centrum Vrouwen en Exacte Vakken
189
Notulen jaarvergadering 1993 190-192
Kalender 192
Mededeling: 30 Nederlands Mathematisch Congres 192
Adressen van auteurs 192
Cover {"id":69,"volume":69,"year_start":1993,"year_end":1994,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 7

Inhoud 193
Studiedag en jaarvergadering
194-197
Joop van Dormolen emigreert
197
Een boeiende vraag (II)
198-201
Mededeling: Symposium Wiskundige problemen bij glasfabricage-processen 201
Kanttekeningen bij de Fermat-dag
202-204
Procenten-test
205
Rekentrainer. Wiskunde voor de Basisvorming
206-207
Radical Constructivism in Mathematics Education
207
Mededeling: Aankondiging studiemiddag Kiezen of afhaken bij exacte vakken in vo? 207
Werkbladen 208-209
Kwartielbepaling
210-211
Verschenen 211
Mededelingen: Historische Kring Reken-Wiskunde-onderwijs; Beeldend kunstenaar is op zoek naar rekenlinialen 211
Interview. 'Met geduld kun je veel bereiken'
212
Recreatie 213
Droog en eenzijdig?
214-215
Kijk en zie!
216
Teveel jongens!
216-217
40 jaar geleden: Exacte vakken aan de M.M.S. 217
Verantwoording
218
Modellen met de microcomputer, experimentele wiskunde
218
Van de bestuurstafel
219
Jaarrede 1993
220-222
Examenbesprekingen mei 1994 222-224
Kalender 224
Mededeling: Extra voorlichting informatietechnologie wiskunde 224
Adressen van auteurs 224
Cover {"id":69,"volume":69,"year_start":1993,"year_end":1994,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 8

Inhoud 225
Een pagina omslaan ...
226-230
Mededeling: Studiedag Oude Wiskunde in modern onderwijs 230
De wiskunde in de nieuwe vwo-profielen
231-237
Pythagoras gered! 237
Interview. 'Nooit meer: waar heb ik dat voor nodig?'
238
Breuken, globaal!
239
Werkbladen 240-241
Commentaar bij de werkbladen 'Systematisch tellen'
242-243
Mathematical Knowledge: Its Growth through Teaching
243
Mededeling: VIERKANT programma's 243
Ervaringen met het softwarepakket DRAAD
244-247
40 jaar geleden: Vraagstukken 247
'Leraren die de wiskundekar in tegengestelde richting trekken'
248-250
Wiskunde en computers toegepast
250-251
Impressies van een regionale bijeenkomst
252
Recreatie 253
Van de bestuurstafel
254
Deelbaarheid en getallenstelsels
255-256
Adressen van auteurs 256
Kalender 256
Cover {"id":69,"volume":69,"year_start":1993,"year_end":1994,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 9

Inhoud 257
Rijen van opeenvolgende positieve getallen
258-260
Wat zeggen de leraren zelf?
260-263
Supergraph Plus
264-265
NVORWO, een rekenclub
266
Interview. 'Ik wil de eigen oplossingen van leerlingen waarderen'
267
Een Rekenkundig Huis
268-270
Korrel: Methodekeuze
270-271
Mededeling: Wiskunde A-lympiade. De voorronde op school 271
Werkbladen 272-273
De XXXIVe Internationale Wis-kunde Olympiade 1993
274-278
40 jaar geleden: Adres van Wimecos aan de Minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen 278
Wiskundigen aan het werk
279-282
Mededelingen: VIERKANT voor wiskunde; Vakantiecursus 1994 282
Recreatie 283
Van de bestuurstafel
284
Jaarvergadering/Studiedag 1994 285
Mondelinge tentamens wiskunde op de mavo
286-288
Adressen van auteurs 288
Mededeling: Nationale Wiskundedagen 288
Kalender 288