Vakblad Euclides

Jaargang 69 (1993-1994)

Cover 69 1

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 1

Inhoud1
Bij het begin van de 69e jaargang2
Interview. Werken met contexten is motiverender
3
Public domain software en wiskundeonderwijs
4-9
Wiskunde B op het vwo. Verslag van een symposium
10-12
Wiskunde in het Middelbaar Agrarisch Onderwijs
12-15
Oproep: Voorbeeldopgaven afsluitingstoetsen basisvorming15
Werkbladen16-17
Limonade op mavo-C
18
Zorgverbreding 1. Leerlingen voor wie leren op school moeilijk is
19-22
Internationale Wiskunde Olympiade, Moskou 199222
40 jaar geleden: Meetresultaten23
Henk Mulder overleden
23
Mededeling: Nascholing wiskunde in het cursusjaar 93/9424-25
Recreatie26
Van de bestuurstafel
27
Jaarvergadering/Studiedag 199328
Wie zijn de nieuwe bestuurskandidaten?29
Studiedag: De basis gevormd ... en dan?29-32
Kalender32
Betaling contributie32
Adressen van auteurs32
Cover 69 2

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 2

Inhoud33
Eindexamens vwo en havo, eerste tijdvak 1993
34-40
Interview. 'Leren We in Nederland niet van eerder gemaakte fouten?'
41
Verbetering van het wiskundige klimaat in het Nederlandse onderwijs
42
Gender and Mathematics, An International Perspective
43
Hoort Maastricht bij Nederland?
44-46
40 jaar geleden: Vraagstukken46
Hoge bomen
47
Werkbladen48-49
Het public domain-programma GEOM
50-54
Recreatie55
Toverdoos of black box?
56-57
Zorgverbreding 1. Leerlingen voor wie leren op school moeilijk is
58-61
Mededelingen: De laatste stelling van Fermat, Studiedag aan de Universiteit Utrecht zaterdag 6 november 1993; Wiskunde A-lympiade; Toegepaste wiskunde; Centrum vrouwen en exacte vakken61-62
Verslag van het verenigingsjaar 1 augustus 1992-31 juli 199363-64
Jaarvergadering/Studiedag 199364
Adressen van auteurs64
Kalender64
Cover 69 3

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 3

Inhoud65
Interview. 'Het bevalt me prima!'
66
De methodes voor klas 167
Moderne Wiskunde67-69
Getal en Ruimte70-71
Netwerk72-73
Wiskunde Lijn74-75
AanZet76-77
Mededeling: Examens 199477
Vreemde woorden in de wiskunde77
Verband of noodverband
78
Oproep aan alle wiskundedocenten
79
Werkbladen80-81
De Wageningse Methode82-83
Realistische Wiskunde84-85
Piramide86-87
Basislijn88-89
Een impressie
90-91
Recreatie92
Wij eisen contributieverhoging!
93
Vrijwilligers gezocht93
Twee sectieverslagen anno 1993
94
Van de bestuurstafel
95
40 jaar geleden: Intelligentie96
Mededelingen: Mededelingen Chaos in Museon wordt tastbaar; Jaarvergadering / Studiedag 199396
Adressen van auteurs96
Kalender96
Cover 69 4

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 4

Inhoud97
De toren van Snelson - een minimum in de kunst
98-101
Henk Mulder en de wereld
101-102
De wiskunde-examens vbo/mavo van 1993, eerste tijdvak
103-110
Ronald Rousseau: Het Sinterklaas-getal110
Interview: 'De leraar blijft de centrale figuur'
111
Werkbladen112-113
Jan Breeman: De wiskunde van Sinterklaas114-115
Verhoudingen: toegepast
116
Basisvorming getoetst
117-120
Mededelingen120
Reactie 'Basisvorming getoetst'
120-121
Een reactie op een reactie
122
Mededelingen122
Wiskundeleerwegen in het(i)vbo
123-125
En toch beweegt zij. Geschiedenis van de natuurkunde van Pythagoras tot Newton
125
Recreatie126
Van de bestuurs-tafel
127
40 jaar geleden128
Adressen van auteurs128
Kalender128
Cover 69 5

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 5

Inhoud129
Toernooien en scores
130-136
Moraal in het wiskundelokaal?
137-142
Pythagoras vernieuwd142
Interview. 'Ik red me wel'
143
Werkbladen144-145
Vlaamse wiskundedidactiek [Boekbeschouwing]
146-147
Euclides, dit kan niet
148-149
Kan dit niet, George?
149
Kommagetallen, gebruik ze!
150
Een kandidaat voor een schoonheidsprijs planimetrie?
151
Verschenen151
Reactie op bespreking examen vwo A
152-153
Modulen Wiskunde in bovenbouw havo/vwo?
153
Wiskunde B op het vwo
154-155
Mededeling: Brochures keuzebegeleiding wiskunde A en B havo155
Van de bestuurstafel
156
Regiobijeenkomsten NVvW 1994157
40 jaar geleden: Wat is eenvoudig?157
Recreatie158-159
Mededelingen: Koppelconferentie; Studiebezoek aan Schotland159-160
Adressen van auteurs160
Kalender160
Cover 69 6

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 6

Inhoud161
Daglengte
162-166
Over talen- en wiskundeknobbels
167-172
Interview. 'Als leraar ben je er voor alle leerlingen'
173
Wiskunde leren in kleine heterogene groepen [Boekbeschouwing]
174-175
Mededeling: Studiedag Vrouwen en Wiskunde175
40 jaar geleden: Vraagstukken175
Werkbladen176-177
Een boeiende vraag (I)
178-182
Mededelingen: Statistische Dag 1994; Evolutie? Reken maar!182
Handig rekenen
183
De 32e Nederlandse Wiskunde Olympiade 1993
184-187
Recreatie188
Opening Centrum Vrouwen en Exacte Vakken
189
Notulen jaarvergadering 1993190-192
Kalender192
Mededeling: 30 Nederlands Mathematisch Congres192
Adressen van auteurs192
Cover 69 7

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 7

Inhoud193
Studiedag en jaarvergadering
194-197
Joop van Dormolen emigreert
197
Een boeiende vraag (II)
198-201
Mededeling: Symposium Wiskundige problemen bij glasfabricage-processen201
Kanttekeningen bij de Fermat-dag
202-204
Procenten-test
205
Rekentrainer. Wiskunde voor de Basisvorming
206-207
Radical Constructivism in Mathematics Education
207
Mededeling: Aankondiging studiemiddag Kiezen of afhaken bij exacte vakken in vo?207
Werkbladen208-209
Kwartielbepaling
210-211
Verschenen211
Mededelingen: Historische Kring Reken-Wiskunde-onderwijs; Beeldend kunstenaar is op zoek naar rekenlinialen211
Interview. 'Met geduld kun je veel bereiken'
212
Recreatie213
Droog en eenzijdig?
214-215
Kijk en zie!
216
Teveel jongens!
216-217
40 jaar geleden: Exacte vakken aan de M.M.S.217
Verantwoording
218
Modellen met de microcomputer, experimentele wiskunde
218
Van de bestuurstafel
219
Jaarrede 1993
220-222
Examenbesprekingen mei 1994222-224
Kalender224
Mededeling: Extra voorlichting informatietechnologie wiskunde224
Adressen van auteurs224
Cover 69 8

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 8

Inhoud225
Een pagina omslaan ...
226-230
Mededeling: Studiedag Oude Wiskunde in modern onderwijs230
De wiskunde in de nieuwe vwo-profielen
231-237
Pythagoras gered!237
Interview. 'Nooit meer: waar heb ik dat voor nodig?'
238
Breuken, globaal!
239
Werkbladen240-241
Commentaar bij de werkbladen 'Systematisch tellen'
242-243
Mathematical Knowledge: Its Growth through Teaching
243
Mededeling: VIERKANT programma's243
Ervaringen met het softwarepakket DRAAD
244-247
40 jaar geleden: Vraagstukken247
'Leraren die de wiskundekar in tegengestelde richting trekken'
248-250
Wiskunde en computers toegepast
250-251
Impressies van een regionale bijeenkomst
252
Recreatie253
Van de bestuurstafel
254
Deelbaarheid en getallenstelsels
255-256
Adressen van auteurs256
Kalender256
Cover 69 9

Euclides, jaargang 69 (1993-1994), nummer 9

Inhoud257
Rijen van opeenvolgende positieve getallen
258-260
Wat zeggen de leraren zelf?
260-263
Supergraph Plus
264-265
NVORWO, een rekenclub
266
Interview. 'Ik wil de eigen oplossingen van leerlingen waarderen'
267
Een Rekenkundig Huis
268-270
Korrel: Methodekeuze
270-271
Mededeling: Wiskunde A-lympiade. De voorronde op school271
Werkbladen272-273
De XXXIVe Internationale Wis-kunde Olympiade 1993
274-278
40 jaar geleden: Adres van Wimecos aan de Minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen278
Wiskundigen aan het werk
279-282
Mededelingen: VIERKANT voor wiskunde; Vakantiecursus 1994282
Recreatie283
Van de bestuurstafel
284
Jaarvergadering/Studiedag 1994285
Mondelinge tentamens wiskunde op de mavo
286-288
Adressen van auteurs288
Mededeling: Nationale Wiskundedagen288
Kalender288