Vakblad Euclides

Jaargang 25 (1949-1950)

Cover {"id":25,"volume":25,"year_start":1949,"year_end":1950,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 25 (1949-1950), nummer 1

Aanschouwelijke figuren in de ruimte
1-21
De evenwijdige lijnen in de schoolmeetkunde
22-30
Kennis en Realiteit
31-33
Lagere Algebra; dl. II: vergeljkingen, functiës, grafieken en reeksen
31-33
Korrel XCIV 34-35
Tweede conferentie-weekeinde uitgaande van de Wiskunde Werkgroep 36
Mathematisch Centrum 37-40
Circulatie van tijdschriften
41-42
Proklos' Commentaar op Euclides I vertaald
43-54
Functies en grafieken
55-64
Cover {"id":25,"volume":25,"year_start":1949,"year_end":1950,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 25 (1949-1950), nummer 2

[Functies en grafieken (slot)]
65-69
Tennissen met baggerlaarzen aan
70-94
Huldiging van Prof. Dr. Fred. Schuh
95-100
Ingekomen boeken 101-103
Sprokkels XCIV en XCV 104-106
Enige Engelse "eindexamen"-opgaven voor wiskunde, mechanica en natuurkunde
107-123
Verslag van de Vergadering van de groep L.i.w.e.n.a.g.e.l.
124-128
Bijlage reclamedrukwerk Noordhoff
Cover {"id":25,"volume":25,"year_start":1949,"year_end":1950,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 25 (1949-1950), nummer 3

Officiële Mededelingen van Wimecos
129-131
De regel van Simpson in het stereometrieonderwijs
132-141
Verscheidenheden XXV: De momentenstelling; XXVI: Het vraagstuk van Malfatti
142-149
Vectoranalyse
150-158
Kinematika in het platte vlak
150-158
Vlakke Meetkunde voor het V.H. en M.O.
150-158
Bijdrage tot de Grondslagenleer der Gewone Complexe Projectieve Meetkunde en tot de zuiver Synthetische Studie der Complexe Grondfiguren van de eerste Soort
150-158
Onderzoekingen betreffende de meetkundige Grondslagen van de Projectieve Quaternionenmeetkunde
150-158
Vademecum der Wiskunde voor de hoogste drie klassen der H.B.S.
150-158
Lagere Wiskunde 2, Planimetrie
150-158
Nomografie
150-158
Middel-Algebra. Deel II
150-158
Beginselen van de Getallenleer
150-158
Korrel XCVI: e en pi in veel decimalen 159
Ingekomen boeken 159-160
Sixième congrès international d'histoire des sciençes ......
161-163
De eerste algebralessen
164-168
De constructie van Thomas Strode voor de middelevenredige tusschen twee lijnstukken
169-172
Tweede conferentieweekeind uitgaande van de Wiskunde Werkgroep der W.V.O. 172
Aanmelding voor examens - omslag pag. III
Cover {"id":25,"volume":25,"year_start":1949,"year_end":1950,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 25 (1949-1950), nummer 4

Eenvoud in de Wiskunde
173-186
Korrels XCVII, XCVIII en XCIX 187-190
Portret van Prof. Dr. J. Ridder - [bijlage na pag. 188]
Van de personen 189
Dichters over sterren
191-195
Beknopt Leerboek der Differentiaal- en Integraalrekening
191-195
Enquête sur la place de l'Histoire des Sciences dans l'Instruction supérieure
191-195
Het intuïtionisme bij de Franse Wiskundigen
191-195
Repertorium der Wiskunde voor ingenieurs
191-195
Rationatliteitseigenschap [rationaliteitseigenschap] in de vlakke meetkunde
191-195
Twintig Mondelinge Examens Wiskunde H.B.S.-B
191-195
Verscheidenheden XXVII: De maanbaan; XXVIII: Een probleem van Euler
196-202
Blaise Pascal en de betekenis der wiskundige denkwijze voor de studie van de menselijke samenleving
203-232
Spanningen in de Wiskunde
233-236
Cover {"id":25,"volume":25,"year_start":1949,"year_end":1950,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 25 (1949-1950), nummer 5

Portret van Dr. H.J.E. Beth 238
dr. H.J.E. Beth 70 jaar op 5 Juli 1950
239
dr. H.J.E. Beth
240
dr. H.J.E. Beth 1880 5 Juli 1950
241-252
Over de kinematische afbeelding volgens Beth en haar toepassing op de centrale drijfstangbeweging
253-256
Over gebondenheid en vrijheid van de docent
257-264
Descartes, Pascal en de proef op de Puy de Dôme
265-270
Numerieke integratie
271-273
Beginselen der goniometrie
274-277
Wiskundige bijdragen tot de Pansophie van Comenius
278-289
Over de constructie der "pseudo-ellips"
290-293
De betekenis van het mathematisch grondslagenonderzoek voor het elementaire onderwijs in de wiskunde
294-299
Inhoud 300
Cover {"id":25,"volume":25,"year_start":1949,"year_end":1950,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 25 (1949-1950), nummer 6

[Spanningen in de Wiskunde (vervolg van blz. 236)]
301-312
Rondom het functiebegrip
313-340
Korrel C: De omkering van de stelling van König en van die van het impulsmoment 340-342
Op de ribben van een gelijkzijdige drievlakshoek S de punten P, Q en R zodanig te bepalen, dat driehoek PQR gelijkzijdig is
343-345
Over de behandeling van de exponentiële en de logarithmische functie op H.B.S. en Gymnasium
346-350
Overpeinzingen naar aanleiding van de enquête van Dr. L.N.H. Bunt
351-356
De zomerconferentie voor wiskunde georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs
356
Ontwakende Wetenschap
357-359
Van Atomos naar Atoom. De geschiedenis van het begrip Atoom
357-359
Academische opleiding voor actuaris
360-363