Vakblad Euclides

Jaargang 54 (1978-1979)

Cover 54 1

Euclides, jaargang 54 (1978-1979), nummer 1

De plannen voor de 54ste jaargang 1
De regel van drieën, volgens Bartjens, een didactisch fossiel
2-7
Niveaus van wiskundig handelen en lerarenopleiding
8-14
Leerplanontwikkeling onderweg 1
15-26
Over de meetkundige betekenis van een lineaire afbeelding
27-29
Uit de tijdschriften
30-31
Nederlandse Wiskunde Olympiade 31
Verslag 1977 - 1978 van de Voorbereidingscommissie voor de Internationale Wiskunde Olympiade
32-33
Ervaringen met rekenmachientjes
34
Recreatie 35-36
Logik macht Spass
36-39
Applications of Linear Algebra
36-39
Differentialgleichungen
36-39
Rechenmethoden und ihre Anwendung in Physik und Chemie
36-39
Reele Funktionen
36-39
Proofs and Refutations, The Logic of Mathematical Discovery
36-39
Graphentheorie für Anwender
36-39
Graphen und Präordnungen
36-39
Theory of Modules
36-39
Complementary in Mathematics, A First introduction lo the Foundations of Mathematics and its History
36-39
Mededelingen: Instappen en toepassen 40
Cover 54 2

Euclides, jaargang 54 (1978-1979), nummer 2

Gebruik en misbruik van variabelen
41-55
De rechte van Euler - een bewijs
56-57
De spoorwegen spreken
58-60
\( a^a = b^b \)
61-62
Het vak wiskunde II
63-65
Nogmaals 'Over een rotatie-vraagstuk'
66-67
Recreatie 68
Klassische Mathematik in zeitgemässer Darstellung. Band 2
69-71
Differenzierung der Realschuloberstufe in Nordrhein-Westfalen
69-71
Programmeren' Deel 1
69-71
Inleiding programmeren in PASCAL
69-71
Mathematical Ideas, Modeling and Applications; Volume II of Companion to Concrete Mathematics
69-71
Mededelingen: Zakrekenmachientjes; Instappen en Toepassen 72
Cover 54 3

Euclides, jaargang 54 (1978-1979), nummer 3

Onwaar versus onzinnig
73-80
Vakdidaktische notities
81-85
Haakjes
86-92
Over reguliere afbeeldingen in \( \mathbb{R}_3 \)
93-94
Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1977-31 juli 1978 95
Internationale Wiskunde Olympiade 1978 96
Verwoorden en verstaan
97-99
Recreatie 99-100
Modern Algebra with Applications
101-104
Grundlagen der Fuktionalanalysis und Approximationstheorie
101-104
Algebra, Volume 2
101-104
SMP Teacher's Guide for Cards 1 & II
101-104
Grundbegrffe der linearen Algebra
101-104
Urnmodels and their applications: An approach to modern discrete probability theory
101-104
(1) Inleiding tot het programmeren; (2) EIT Diktatenserie
101-104
Mededeling: Afscheid Dr. Ir. B. Groeneveld 104
Cover 54 4

Euclides, jaargang 54 (1978-1979), nummer 4

Vaardigheden van een wiskundedocent(e), het gepland en ad hoc kunnen reageren
105-110
Schoolboekenmarkt voor wiskunde in de jaren 1900-1925
111-117
Wiskunde 'doen'
118-120
Korrel: Sommige
121
Nedèrlandse Wiskunde Olympiade 1978 122-127
In memoriam Wim Burgers
127
Recreatie 128-130
Computerkunde
130-131
Basic Algebra
130-131
Differentiaal- en integraalrekenen voor het hoger onderwijs, deel 1
130-131
Mededelingen: Wintersymposium van het Wiskundig Genootschap; Wiskunde en Onderwijs; Een club voor programmamakers; Lesbrieven voor buitengewoon wiskundig talent 132-135
Cover 54 5

Euclides, jaargang 54 (1978-1979), nummer 5

Constructie van de opgaven, bepaling van de normen en de cesuur 138
Uitleg over de verstrekte cijfers 139
De meerkeuzetoetsen voor MAVO-4, MAVO-3/LTO-C en het overig LBO 140-160
De openvragentoetsen voor MAVO-4, MAVO-3/LTO-C en het overig LBO 161-168
De examentoets HAVO 169-171
De examentoets VWO wiskunde I 172-175
De examentoets VWO wiskunde II 176-178
Kort verslag vergadering d.d. 14 juni 1978 voor de cesuur-bepaling wiskunde-examens in open vraagvorm 179-181
Uittreksel uit de resultaten van de enquête betreffende de open vragen die gehouden is door het CITO 182-184
Samenvatting van de examenbesprekingen LTO-C/MAVO-3
185-186
Samenvatting van de examenbesprekingen MAVO-4
187-188
De examenbesprekingen VWO wiskunde 1 en II en HAVO georganiseerd door de NVvW
189-190
Reacties van lezers 191-192
Enkele opmerkingen naar aanleiding van het examen VWO wiskunde I
193-194
De examenopgaven voor de tweede periode 195-220
Cover 54 6

Euclides, jaargang 54 (1978-1979), nummer 6

Vakdidaktische notities
221-224
Merkwaardige notaties
225-231
Colleges 'Achtergronden van de Schoolwiskunde' aan het Mathematisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht
232-234
Het afleiden van goniometrische formules m.b.v. rotaties
235-237
Jaarrede 1979
238-243
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag 28 oktober 1978 in het gebouw van de S.O.L. te Utrecht 244-246
Ontvangen boeken 246
Recreatie 247
Les enfants et la mathématique 4
248-249
Quadraturverfahren
248-249
Mededelingen: Ausschreibung des Comenius-Preises; Vierde gezamenlijke studiedag van de VVWL en de NVvW; Brief aan de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen; Het vijftiende Nederlands Mathematisch Congres; Regionale bijeenkomsten ter bespreking van de wiskunde-examens 1979; 11e Vakbeurs voor Didactisch Materieel - SADIBEL 250-252
Cover 54 7

Euclides, jaargang 54 (1978-1979), nummer 7

WisbruG-200
253-256
Sheik Abdoel, één van de WisbruG-projekten
257-259
Oliesheik Abdoel 260-280
Berglandschap 281-291
Wiskunde A en wiskunde B
292-294
Herverkaveling wiskunde I en wiskunde II
294
Recreatie 295
Lectures on theory of functions in multiple connected domains
296-297
Filosofische grondslagen van de wiskunde
296-297
The algebraic structure of grouprings
296-297
Innovation processes
296-297
Introductory functional analysis with applications
296-297
Mededelingen: De eerste aanvulling van het Vademecum; De erevoorzitter van de VVWL 70 jaar; Vierde gezamenlijke studiedag van de VVWL en de NVvW; De Nederlandse Wiskunde Olympiade; Herverkaveling wiskunde I en wiskunde II 298-300
Cover 54 8

Euclides, jaargang 54 (1978-1979), nummer 8

Wat vinden leerlingen van wiskunde?
301-310
De zevende wiskunde olympiade in de U.S.A.
311-312
Kwantoren
313-319
Korrel: Begripsverwarring
320-322
Rectificatie 322
Recreatie 323-324
Calculus
324-327
Getal en ruimte, handleiding bij NB2
324-327
Mathematik heute, Vorkurs Analysis
324-327
Wiskunde voor het economisch onderwijs
324-327
Klassieke algebra en analyse, opnieuw bezien, naar colleges 'Achtergronden van de Schoolwiskunde'
324-327
The Physics of Vibrations and Waves
324-327
Random allocations
324-327
A samler on sampling
324-327
Mededelingen: Herverkaveling Wiskunde 1 en Wiskunde II; De Minister van Onderwijs en Wetenschappen; Examenbesprekingen vwo, havo, mavo en lto-c 1979; Verslaggeving eindexamens in open-vraag-vorm avo/vwo in 1979; Het Vijftiende Nederlands Mathematisch Congres; Internationaal onderzoek naar wiskundeonderwijs 328-336
Cover 54 9

Euclides, jaargang 54 (1978-1979), nummer 9

Voorbericht 337-341
Rekenmachientjes: een opgave
342-345
Het rekenmachientje als tabel
346-351
Probeersels van een mavoleraar; een begin?
352-355
Mijn ervaringen in een leao
356-358
Enkele notities bij gebruik op een lhno
359-360
Rekenen met onnauwkeurige getallen
361-366
Informatie over zakrekenmachines
367-373
De wiskundesektie en het rekenmachientje
374-378
Rekenmachientjes bij examens
379-382
Nabericht
383-388
Allerhande niet populaire rekenapparaten
389-390
Wegwijs in wetenschappelijke calculators
389-390
Taschenrechner Handbuch
389-390
Der Mathematikunterricht; Jahrgang 24, Heft 1, Marz 1978
389-390
Elektronische Taschenrechner in der Schule, ein Arbeits- und Aufgabebuch für Lehrer und Schüler
389-390
Aventyr met Räknedosan
389-390
Cover 54 10

Euclides, jaargang 54 (1978-1979), nummer 10

'Talig' bezig zijn met wiskunde-onderwijs
391-398
Theo Kristel: Het verstandige aantal decimalen van een onnauwkeurig getal 399-403
Positie IOWO in discussie 404
Didactische literatuur uit buitenlandse tijdschriften
405-406
Bepaling van hogere machten van sinus- en cosinus-functies met behulp van een 'halve' driehoek van Pascal
407-413
Het Interimrapport en het wiskundeonderwijs
414-416
Nederlandse Wiskunde Olympiade 1979 417-418
Wiskunde 'doen' en denken
419-420
Pythagoras
420
Korrel: Limieten
421
Recreatie 422-423
An introduction to mathematical modeling
424-425
Solutions of ill-posed problems
424-425
Theorien der demokratischen Erziehung und Bildung
424-425
Splinefunktionen in der Statistik
424-425
Mededelingen: Uitnodiging; 1ste lustrumcongres van de VVWL; Vakantiecursus voor leraren in de exacte vakken en andere belangstellenden; NVvW - 'Het zijn de kleine dingen die het 'm doen.' 426-430