Vakblad Euclides

Jaargang 83 (2007-2008)

Cover {"id":83,"volume":83,"year_start":2007,"year_end":2008,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 83 (2007-2008), nummer 1

Kort vooraf
1
Wiskunde-examens 2007, 1e tijdvak
2-17
Koningin of boze fee?
18-20
Home > Forum > Algemeen forum > Vergoeding 2e correctie 20
Aankondiging BWI-middag 2007
20
Dertien in een dozijn
21-23
Compex VWO wiskunde A 2007
24-25
Oproep deelname enquête 'aansluiting vo-ho'
25
Ongelijkwaardigheid van examencijfers
26-28
Wiskunde D op het SCE
28-31
Carmen van den Boom 'Docent 2007'
32-34
Feiten en meningen
35
Flatland the movie, a journey of many dimensions
36-39
Verschenen / Een gezonde geest 39
Eerste NLT-modules gecertificeerd
40
Verslag examen-besprekingen NVvW 2007
41-46
Jaarvergadering / studiedag 2007
47-49
Science Explorer 3-D Magnets // Puzzel 831
50
De paradoxale dobbelstenen // oplossing puzzel 827 51
Servicepagina / kalender 50
Cover {"id":83,"volume":83,"year_start":2007,"year_end":2008,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 83 (2007-2008), nummer 2

Kort vooraf
53
Wiskunde in scenario 5 - Deel 1, introductie
54-56
Het mooiste vak van de wereld
57
Algebra is leuk... als je begrijpt wat je aan het doen bent
58-60
Wiskunde in het profielrapport
61-63
SchoolTV: Wiskunde voor de tweede fase
64-65
Wiskundeoffensief start met wiskundefilm
66
Aankondiging / Wintersymposium KWG : Wiskundehelden uit de Gouden Eeuw 66
Verschenen / Het Mysterie van Pythagoras 67
Aankondiging / De Primitieven in spiegelbeeld 67
Ik las en dacht...
68-70
De Kennisbank Wiskunde van het Ruud de Moor Centrum
71-74
De Wiskunde Olympiade is er voor oud én jong
76-77
Canon van de Wiskunde - over de 31 belangrijkste wiskundigen uit de geschiedenis
78
In de ban van wiskunde
79
Jaarverslag Euclides - jaargang 82 (2006/2007)
80-81
Wiskunde: weten én kunnen - Wat willen ze allemaal van ons?
81-82
Inhoud van de 82e jaargang 84-86
Nakijkmodel en uitgebreide oplossingen NWO 2007 86
Nieuw nomenclatuurrapport bij examenprogramma's 2007
87
Verslag van het associationsjaar 1 augustus 2006 - 31 juli 2007
88-89
Notulen van de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op 4 november 2006
91
Instaptoetsen! Uitstaptoetsen?
92-93
Witte en zwarte dames // Puzzel 831
94
De truc van Floyd // oplossing puzzel 828 95
Servicepagina / kalender 96
Cover {"id":83,"volume":83,"year_start":2007,"year_end":2008,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 83 (2007-2008), nummer 3

Kort vooraf
97
Het digitale schoolbord
98-100
Staffelen
101-102
Enquête arbeidspositie wiskundedocenten
103-104
Steunpunt TU/e: Wiskunde in Wetenschap
105-107
Priemgetallen en de rij van Fibonacci
108-110
Beauty is the first test
111-112
Feiten en meningen / Demografie van wiskundedocenten
113-114
Vakantiecursus 2007
116
Speeltuin van de wiskunde
117-119
Verschenen / Een koele blik op Waarheid (Zebra 26) 120
Verschenen / Wisc-wandeling 120
Verschenen / A Certain Ambiguity 121
Verschenen / Philosophical Dimensions in Mathematics Education 121
Gecijferdheid in beeld
117-119
Jaarrede 2007
124-125
Advisering rechtspositie
125
Nieuws van het Wereldwiskunde Fonds
125
Gesprek met Comissie Dijsselbloem
127-128
Standpunt NVvW mbt. de examenprogramma’s van 2011
128-129
Gouden ballen // Puzzel 833
130
Science Explorer // oplossing puzzel 831 131
Servicepagina / kalender 132
Cover {"id":83,"volume":83,"year_start":2007,"year_end":2008,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 83 (2007-2008), nummer 4

Special: Statistiek en Kansrekening

Kort vooraf
133
De introductie van Statistiek & Kansrekening als schoolvak
135-138
Sabotage - Hoe vakoverstijgend leren kan leiden tot het vinden van de dader
139-142
Probleemgeoriënteerde statistiek en kansrekening binnen wiskunde A/C
143-147
De kanskoffer - een idee voor de sectie wiskunde
148
Miscommunicatie in de Nederlandse 19e-eeuwse statistiek
150-153
Bayesiaanse kansrekening
154-156
De loting voor het EK Voetbal en de 'groep des doods'
157-159
Lucia de B. en de statistiek
160-163
Sleutel van PigPen Cipher 163
Vergrijzing - Wiskunde scholen prijs 2007, aflevering 1
164-167
Bijziendheid en geboortemaand
168-170
Alwéér die drie deuren?
171-172
Verschenen / De Archimedes-codex 173
Aankondiging / Statistiekwedstrijd 173
Kruis of munt en de gulden snede
174
VU-Statistiek en gemeentepolitiek
175-178
Een meetkundige (on)waarschijnlijkheid
179-180
De boekenkast viel om 180-181
Diagrammen in het basisonderwijs
182-190
De Yule-Simpson paradox
191-193
Statistiek en geheimschriften
194-198
Hoe krijg je met een zebra een kans van slagen?
199-203
Kansen in de weersverwachting
204-207
Data-analyse met behulp van educatieve software
208-212
Kansrekening
212
Vergelijkend atletiekonderzoek in de tweede klas
213-215
Kansrekening en statistiek bij de verspreiding van besmettelijke ziektes
216-218
Statistische procescontrole in de auto-industrie
219-222
De kansrekening van verjaardagen
223-224
Thuisvoordeel en statistiek
226-228
Proefopzetten
229-232
Even en oneven
232-233
Pokeren: bluffen met wiskunde
234-237
Grote griepmeting weer van start 239
NVvW, NVORWO, Het Ei van Columbus en het Vierde Bartjens Rekendictee (2007)
240-241
Inloggen op de site van de NVvW
241
Aankondiging / Het voortbestaan van de wiskunde in het HBO
241
Stochastische wandelingen // Puzzel 834
242
Witte en zwarte dames // oplossing puzzel 832 243
Servicepagina / kalender 244
Cover {"id":83,"volume":83,"year_start":2007,"year_end":2008,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 83 (2007-2008), nummer 5

Kort vooraf
245
Rectificaties 245
Centrale examens en schoolexamens wiskunde vmbo
246-248
Verschenen / Twee plus twee is vijf 249
Verschenen / Gegoochel met getallen 249
Instaptoetsen wiskunde in een internationaal perspectief
250-253
De ideale, veilige disco
254-256
Ik las en dacht...
257-259
Galileï en zijn GRM
259-261
Hoeveel is oneindig?
162-264
'Wiskunde, dat populaire vak'
264-265
De grafische rekenmachine en een draadloos netwerk in vmbo-3
266-269
Feiten en meningen
270-271
Significante wiskunde
271-273
Als de eerste rood is, dan zijn ze allemaal rood
274-276
Eindrapport Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen 277-279
Van de bestuurstafel
280
Beroepsstandaarden voor wiskundeleraren; lerarenregister
280-281
Een ongewone vergelijking // Puzzel 835
282
Gouden ballen // oplossing puzzel 833 283
Servicepagina / kalender 284
Cover {"id":83,"volume":83,"year_start":2007,"year_end":2008,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 83 (2007-2008), nummer 6

Kort vooraf
285
Euclides en de hbs vóór de Tweede Wereldoorlog, aflevering 1
286-291
Wiskunde programma's veranderen - van tweede fase via vernieuwde tweede fase naar vernieuwing wiskunde 2013
291-293
Walibi! Wiskunde scholen prijs 2007, aflevering 2
294-298
Ik las en dacht...
300-301
Jaarlijkse Reehorstconferentie niet meer weg te denken
302-304
Aankondiging / HKRWO Symposium XIV 304
Het mysterie van Pythagoras
305
Wiskunde in Wetenschap: Optimaliseren in netwerken
306-309
Digitaal toetsen
310-313
De remweg als functie van de snelheid
314-317
Aankondiging / Congres Bridges Leeuwarden
318
De zoektocht naar de Wiskundige Vakvaardigheden
319-320
Examenbesprekingen 2008
321
Pentominopuzzels // Puzzel 836
322
Stochastische wandelingen // oplossing puzzel 834 323
Servicepagina / kalender 324
Cover {"id":83,"volume":83,"year_start":2007,"year_end":2008,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 83 (2007-2008), nummer 7

Kort vooraf
325
Euclides en de hbs vóór de Tweede Wereldoorlog, aflevering 2
326-331
Vernieuwde exaemprogramma's niet vóór 2012
331
Wiskundeprogramma’s veranderen; wiskunde A voor havo en vwo
332-335
Vernieuwing bèta in de Tweede Fase
335
Voortbestaan van wiskunde in het hbo: in actie!
336-339
Wiskunde in scenario 5, deel 2
340-345
Meisjes en wiskunde
346-349
Feitenvel Malawi - wereldwiskunde fonds: project in vogelvlucht
349
Digitaal toetsen vraagt een strakke aanpak - het magische getal 4
350-352
Wiskundige CSI
353-356
Een Koele Blik op Waarheid (Zebra 26)
357-358
Verschenen / Nonplussed! 359
Verschenen / Geometry of conics 359
Verschenen / Kunst en Wiskunde (Zebra 27) 359
Verschenen / Afrikaanse zandtekeningen uit Angola 359
Oproep NVvW-studiedag 2008
361
Drie formules gezocht // Puzzel 837
362
Een ongewone vergelijking // oplossing puzzel 835 363
Servicepagina / kalender 364
Cover {"id":83,"volume":83,"year_start":2007,"year_end":2008,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 83 (2007-2008), nummer 8

Kort vooraf
365
Euclides en de hbs vóór de Tweede Wereldoorlog, aflevering 3
366-371
Wiskundeprogramma’s veranderen; wiskunde B voor havo en vwo
372-376
Ik las en dacht
377-379
Wiskunde in scenario 5 - deel 3: wiskunde op het Vathorst college
380-384
Wiskunde zonder boek - wiskunde scholen prijs 2007, aflevering 3
385-389
MathAdore - ervaringen, conclusies en bijstellingen
390-392
Feiten en meningen
393-394
Wiskunde in VOCL
395-401
Lerarenopleidingen in de eerste helft van de 19e eeuw
402-405
Alzheimer en rankings
406
Scholenprijs van de Nederlandse Wiskunde Olympiade
407
Philosophical Dimensions in Mathematics Education
408-409
Gemiddelde rijen
410-413
Een school in Brokopondo
414-416
Doorlopende leerlijnen Rekenen en Wiskunde, deel 1: Rekenen
417-420
Leerlingen bij de les
421
De opzet van een beroepsregister voor wiskundeleraren
422-424
Truus Dekker neemt afscheid van het Freudenthal instituut
425-426
Vaardigheden en inzicht
427-431
Verschenen / Wiskunde in een notendop 432
Jaarvergadering / Studiedag 2008
433
De wandelende Koning // Puzzel 838
434
Pentominopuzzels // oplossing puzzel 836 435
Servicepagina / kalender 436