Vakblad Euclides

Jaargang 33 (1957-1958)

Cover {"id":33,"volume":33,"year_start":1957,"year_end":1958,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 33 (1957-1958), nummer 1

Intuïtionisme en schoolwiskunde
1-12
La symétrie
12
Cours de calcul opérationnel appliqué
12
Over \( \sum\limits_{i=1}^{n} i^p \)
13-19
De instructie aan de Technische Hogeschool te Delft
20-26
Nulwaarde, een onjuist woord
26
Die wiskundige verhoudingsbegrip
27-29
Het bissectrixloodvlak
30
Euclides als leraar
31
Plane Algebraic Curves
32
Gids voor het examen wiskunde l.o.
32
Kalender: Oriënterende cursus statistiek 32
Cover {"id":33,"volume":33,"year_start":1957,"year_end":1958,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 33 (1957-1958), nummer 2

Een fenomenologische inleiding tot de meetkunde
33-47
Wiskunde Werkgroep W.V.O. 47
Enkele analytische facetten van de goniometrie
48-56
Gauss en Weber
56-57
Notulen van de ledenvergadering van L.i.w.e.n.a.g.e.l. op vrijdag 30 augustus 1957 in het Eykmanhuis te Driebergen
58-60
Opleiding M.O. Natuurkunde 60
Elementaire statistische opgaven met uitgewerkte oplossingen
61-63
De exacte vakken op het eindexamen h.b.s.-B, II, Mechanica, Natuurkunde, Scheikunde
61-63
De exacte vakken op het eindexamen h.b.s.-B, I-A, Algebra en Gonio- en trigonometrie
61-63
La logique moderne
61-63
Vernieuwing van opvoeding en onderwijs, nr. 145
61-63
Geschichte der Mathematik. I: Von den Anfangen bis zum Auftreten von Fermat und Descartes
61-63
Kalender: W.V.O.-conferentie 64
Kalender: Elfde Amsterdamse universiteitsdag 64
Mededeling van de penningmeester van Wimecos 64
Cover {"id":33,"volume":33,"year_start":1957,"year_end":1958,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 33 (1957-1958), nummer 3

Het onderwijs in de differentiaal- en integraalrekening in verband met de natuurwetenschappen
65-78
Précis de Mathématiques Spéciales
78
Didactische revue
79-92
Benamingen bij functies
92
De term nulwaarde
93
De eenheden in de leerboeken
94
Een toepassing van de grafiek van de functie sin x
95-96
Officiële announcement van Wimecos
96
Het Wiskundig Genootschap 96
Kalender: Mathematisch Centrum 96
Cover {"id":33,"volume":33,"year_start":1957,"year_end":1958,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 33 (1957-1958), nummer 4

30 opgaven over mechanica
97-166
Tekenen, construeren en existentie-bewijzen
117-125
Kalender: Cursussen voor afgestudeerden 125
Kalender: Vergaderingen Liwenagel en Wimecos 125
Het schriftelijk eindexamen 126-128
Officiële announcement van "Liwenagel"
128
Cover {"id":33,"volume":33,"year_start":1957,"year_end":1958,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 33 (1957-1958), nummer 5

Tralies
129-152
Eindexamens-Luxemburg 1957 152-156
Een merkwaardige gevelsteen
157-160
De exacte vakken op het eindexamen h.b.s.-B, I-B, Planimetrie, Stereometrie, Beschrijvende Meetkunde
160
Applied propability [probability] (Proceedings of symposia in applied mathematics, Volume VII)
160
Correctie [blz. 95, blz. 115] 160
Cover {"id":33,"volume":33,"year_start":1957,"year_end":1958,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 33 (1957-1958), nummer 6

Afstandsmeetkunde
161-165
Klinografische projectie of scheve?
166-189
Kort verslag van de algemene ledenvergadering van Wimecos 190-191
De eenheden in de natuurkunde en de mechanica 191
Conferentie over automatisering 191-192
Nomenclatuurcommissie 192
Kalender: Voordrachten Mathematisch Centrum 192
Kalender: Wiskunde-Werkgroep der W.V.O. 192
Cover {"id":33,"volume":33,"year_start":1957,"year_end":1958,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 33 (1957-1958), nummer 7

In memoriam J. van Andel
193
In memoriam J.H. Schogt
194
Het wiskunde-onderwijs aan de Koninklijke Militaire Academie
195-204
Ingekomen boeken 204
De derde opgave voor stelkunde op het eindexamen gymnasium B [bèta] 1957
205-209
Statistiek als onderwerp voor het gymnasium A. Verslag van een proefneming
209-211
Grondconstructies der orthogonale parallelprojectie voor M.T.S., H.B.S.-B en studerenden voor Nijverheidsakte
209-211
Algebra voor V.H.O. en M.O. Deel II
209-211
Bolland, een roman van Gekromde Ruimten en Uitdijend Heelal, door een Zeshoek
209-211
Kosmografie in Beelden. Leergang in Sterrenkunde voor M.O.
209-211
Enige formules uit de planimetrie, afgeleid uit eigenschappen van de cirkel
212-214
Nog iets over \( \sum\limits_{i=1}^{n} i^p \)
215-219
Elementaire meetkunde 220-222
Notulen van de ledenvergadering van L.i.w.e.n.a.g.e.l.
222-223
12de congres van leraren in de wiskunde en de natuurwetenschappen
224
Cover {"id":33,"volume":33,"year_start":1957,"year_end":1958,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 33 (1957-1958), nummer 8

Enkele opmerkingen over didactiek
225-229
Einfürung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung
229-232
200 jaar topologie
229-232
Inleiding tot de analyse
229-232
Meten is weten
229-232
Vector spaces and materices
229-232
De didaktiek van de meetkunde in het begin van het tweede leerjaar van het v.h.m.o. De overgang naar het tweede denkniveau
233-255
Kalender: Wiskunde Werkgroep van de W.V.O., Commission Internationale pour l'étude et l'amelioration de l'enseignement des mathematuques 255-256
Cover {"id":33,"volume":33,"year_start":1957,"year_end":1958,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 33 (1957-1958), nummer 9

De signatuurfunctie in de analyse
257-260
Nog eens de term nulwaarde
260
Een meetkundige plaats in de mechanica
261-263
Voorgriekse en Griekse meetkunde
264-284
Uit het verslag van de commissie voor de staatsexamens h.b.s. in 1957 284-285
Uit het verslag van de staatsexamencommissie-1957 285-286
Gerichte vlakke driehoeksmeting en elementaire landmeetkundige berekeningen
286-287
Een gedicht van Euclides?
287-288
Kalender 288
Cover {"id":33,"volume":33,"year_start":1957,"year_end":1958,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 10

Euclides, jaargang 33 (1957-1958), nummer 10

Differentiaalmeetkunde
289-300
Grafieken en ongelijkheden
301-302
Oplossing van het vraagstuk op bladz. 95 en 96 van jaargang 33 met behulp van een grafiek
303-307
Planimetrische vraagstukken
307
Het gebruik van de Y-as en de y bij de behandeling van functies en hun grafieken
308-312
Het functiebegrip en de Y-as
313-320
Kalender: Vakantiecursus 1958 320