Vakblad Euclides

Jaargang 34 (1958-1959)

Cover 34 1

Euclides, jaargang 34 (1958-1959), nummer 1

In memoriam Mevrouw Dr. D. van Hiele-Geldof
1
De academische opleiding van de leraar in de exacte vakken. Inleiding
2-5
De academische opleiding van de wiskundeleraar
5-15
Dw academische vorming van natuurkundeleraren
15-25
Alweer \( \sum\limits_{k=1}^{n-1} k^p \)
26-27
Vereenvoudiging in de goniometrie
28-31
Varia
31
Inspecteursbenoemingen 32
Samenstelling redactie 32
Inhoud jaargangen 21 t/m 30 32
Cover 34 2

Euclides, jaargang 34 (1958-1959), nummer 2

Der geometrische Anfangsunterricht in Polen
33-47
Methoden der Praktischen Analysis
47
Het onderwijs in de wiskunde aan de Technische Hogeschool te Delft
48-59
Kalender: Twaalfde Amsterdamse universiteitsdag 59
Kalender: Internationale school voor wijsbegeerte te Amersfoort 59
Notulen van de ledenvergadering van L.i.w.e.n.a.g.e.l.
60
Algebra voor V.H.O. en M.O. Deel III
61-64
De aansluiting van het rekenonderwijs op de lagere school tot het wiskundeonderwijs op de middelbare school
61-64
Over de Ontwikkeling van de Algebra
61-64
Wiskunde en technisch onderwijs (oratie)
61-64
Calculus
61-64
An introduction to applied mathematics
61-64
De theorie der symmetrie
61-64
Het nieuwe wiskundeprogramma 64
Cover 34 3

Euclides, jaargang 34 (1958-1959), nummer 3

Het nieuwe wiskundeprogramma
65-72
Een tafel van goniometrische functies, waarvan het argument in radialen uitgedrukt is
73-82
Ingekomen boeken 82
Uit de voorgeschiedenis van het wiskundeonderwijs aan onze middelbare scholen
83-89
Doelstelling van het wiskundeonderwijs
90-94
Onze uitgeverij 100 jaar 94
Officiële announcement van "Wimecos" 94-95
Buitenlandse tijdschriften 95
Kalender: Voordrachten mathematisch centrum 96
Kalender: Avondcolleges sterrekunde te utrecht 96
Kalender: Wiskunde-Werkgroep W.V.O. 96
Bericht van de redactie 96
Cover 34 4

Euclides, jaargang 34 (1958-1959), nummer 4

Computer en wiskunde-onderwijs
97-102
Recreatie - de gevangene en een koe, die gras eet
103-107
Het konijnenvraagstuk van Fibonacci
108-109
Lineaire algebra en lineaire vectorruimten
110-116
Eindexamen-Luxemburg 1958 116-119
Nogmaals de Y-as
120-123
De derde opgave stelkunde 1957
123-124
Mechanica-opgaven N I 1958 125-126
Het leven der getallen
127-128
Rekentafel Abacus, grafische logaritmentafel
127-128
Kernreactortechnologie
127-128
De weg der wetenschap, inleiding tot de methodenleer der empirische wetenschappen
127-128
Kalender: Vergaderingen Wimecos en Liwenagel 128
Nieuwe regeling examens M.O. 128
Rectificatie 128
Contributie Wimecos 128
Cover 34 5

Euclides, jaargang 34 (1958-1959), nummer 5

A. J. S. van Dam erelid van Wimecos
129
Dr. Joh. H. Wansink erelid van Wimecos
129
Algemene vergadering van Wimecos 129-130
Ingekomen boeken 130
De algebra der oudheid en der middeleeuwen
131-159
Didactische revue
160
Cover 34 6

Euclides, jaargang 34 (1958-1959), nummer 6

Toespraak bij de opening van de Wimecos-vergadering
161-164
Het wondere onderzoekingsveld der vlakke meetkunde
164
Didactische revue
165-175
Beeldende waarde van de wiskunde
176-184
Twee bewijzen voor de stelling van Ptolomaeus [in de inhoud staat: Ptolomeus]
185-187
Een gevaarlijk boek
188-192
Kalender: Voordrachten Mathematisch Centrum 192
Cover 34 7

Euclides, jaargang 34 (1958-1959), nummer 7

Over het gebruik van "of" en "en" bij het oplossen van ongelijkheden
193-199
De vinding van Ferrari
200-204
Het berekenen van kwadraten
204
Hoeken in radialen uitdrukken, wanneer en hoe?
205-206
Didactische revue
207-209
Verscheidenheden XXXVIII: Het probleem van de verloren schat; XXXIX: De straal van de omgeschreven sfeer van een simplex; XL: Het evenwicht van vier krachten in de ruimte
210-215
Examens in Frankrijk
216-217
Stereometrie voor V.H. en M.O.
218-223
Kern der Vlakke Meetkunde
218-223
Zahlwort und Ziffer. Eine Kulturgeschichte der Zahl. 2.
218-223
Analytische Geometrie
218-223
Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte, Supplement 1
218-223
Einführung in Theorie und Anwendung der Laplace-Transformation
218-223
Wegwijzer in de Algebra
218-223
Recreatie 223
De "250 Opgaven" 223
Kalender: Wiskunde in het bedrijfsleven 224
Nederlandse Onderwijscommissie voor wiskunde
224
L.i.w.e.n.a.g.e.l.
224
Cover 34 8

Euclides, jaargang 34 (1958-1959), nummer 8

Het internationale mathematische Congres in 1958
225-245
De dissertaties van de Van Hiele's
246-253
Mathematisch Centrum 253
Die Entdeckung der stetigen Teilung durch die Pythagoreer
254-255
Vorgriechische Mathematik. Teil 1. Vorgeschichte und ägypten
254-255
Rekenkunde voor kweekscholen; eerste deel
254-255
Recreatie 256
Cover 34 9

Euclides, jaargang 34 (1958-1959), nummer 9

Moderne logica
257-266
De toekomst van ons wiskundeonderwijs
267-278
Voorstel voor een nieuw leerplan met moderne onderwerpen uit de wiskunde, voor athenaeum en gymnasium
278-279
Diepte in de Wiskunde
279
Over de tafel van Dr. Vredenduin
280-287
van Hiele-Geldorf]
287
Recreatie 288
Cover 34 10

Euclides, jaargang 34 (1958-1959), nummer 10

Report on a comparative study of methods of initiation into geometry
289-306
Keuze en motivering van de oefeningen, vraagstukken en toepasssingen
307-314
Mathematisch Centrum 314
De wandversiering van een wiskundelokaal
315
Beweging in een verticale cirkel
316-317
Introduction to Functional Analysis
317-318
Recreatie 306319-320
Kalender: Vakantiecursus 1959; Vergadering Liwenagel 320