Vakblad Euclides

Jaargang 21 (1945-1946)

Cover 21 1/2

Euclides, jaargang 21 (1945-1946), nummer 1/2

Officieele mededeelingen van Wimecos
1
Verslag van de Algemeene Vergadering van 28 December 1945 [in de inhoud staat: ... Vegadering...]
1
"De bevrijding"
2-3
L.i.w.e.n.a.g.e.l.
3
In memoriam Dr. J. Haak
4-5
In memoriam Wijbren Oosterbaan
6-7
In memoriam J. Mossel
8-9
In memoriam Dr. M.J. Belinfante
10
Oproep 11
Een nieuwe rubriek 12
Verscheidenheden I: Een n-hoek is door 2n-3 gegevens bepaald; II: Krachtlijn en baankromme
13-17
Makrokosmos en mikrokosmos
18-29
Het leerplan voor de wiskunde op de H.B.S. (afd. B)
30-39
Korrels LXV en LXVI 40-42
Ingekomen boeken 42
Trigonometrie zonder goniometrische tafels
43-46
Cover 21 3/4

Euclides, jaargang 21 (1945-1946), nummer 3/4

Portret van Prof. Dr. G.A.H. Grosheide F.Wzn. [bijlage voor pag. 49]
Samenwerking
49
Samenwerking
40-50
Naschrift op Verscheidenheden 1 en II
51-58
Portret van prof. dr. J. Haantjes [na pag. 56]
Verscheidenheden III en IV
59-63
In memoriam Dr. H.A.C. Denier van der Gon
64-66
Partities
67-77
't Wiskunde-onderwijs en de leraar
78-96
De zekerheid der meetkunde
97-110
Het optreden van coördinaten in de meetkunde
111-129
Het mathematisch centrum
130-145
Van de Personen 146-147
Korrel LXVII 148-149
Unterrichtswerk des Vereins Schweizerischer Mathematiklehrer
150-153
Compléments de Géométrie Plane
150-153
Normaalblad 1420 voor de Beschrijvende Meetkunde 154-155
Het genootschap voor geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen
156-159
Cover 21 5/6

Euclides, jaargang 21 (1945-1946), nummer 5/6

Een historische bijzonderheid uit het leven van Gaspard Monge (1746-1818)
161-163
Hypatia van Alexandrië
164-173
Portret van prof. dr. S.C. van Veen [bijlage voor pag. 169]
Over de didactiek van de integraalrekening bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs
174-208
Verscheidenheden V: De totale reactie van het steunvlak; VI: Vlakken, waarvan de eerste en de derde doorgang samenvallen; VII De cirkel van Taylor
209-216
Het aankweken van het wiskundig denken
217-219
Van de Personen 220-221
Korrels LXVIII-LXIX 222-228
Ingekomen boeken 228
Het ontwerp V 1420 met de symbolen voor de Beschrijvende Meetkunde
229-230