Vakblad Euclides

Jaargang 84 (2008-2009)

Cover {"id":84,"volume":84,"year_start":2008,"year_end":2009,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 84 (2008-2009), nummer 1

Kort vooraf
1
Wiskunde-examens 2008, 1e tijdvak
2-17
En nog eens: Wat zou u doen?
18-19
Verslag NVvW-examenbesprekingen 2008
20-25
Waarom het ministerie van OCW ongelijk heeft
26-29
Nieuwe NLT-modules gecertificeerd
30
Vanuit de oude doos - Een vierkant in en trapezium
32
Erratum: Limieten van functies en van rijen, vwo wiskunde B12
33
Verschenen / Sybrandt Hansz. Cardinael, rekenmeester en wiskundige 35
Verschenen / De bètacanon 35
Jaarvergadering/Studiedag 2008
36-40
Ars et Mathesis Lustrumdag 2008 41
Geheimschriften // Puzzel 84-1
42
Drie formules gezocht // oplossing puzzel 83-7 43
Servicepagina / kalender 44
Cover {"id":84,"volume":84,"year_start":2008,"year_end":2009,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 84 (2008-2009), nummer 2

Kort vooraf
45
Zelf chocoladeletters maken
46-49
Wiskunde-examens BB 2008, 1e tijdvak
49-52
Het Geheugen
52-53
Zon, smurfen en sommen - verslag van de internationale wiskunde olympiade in Madrid
54-55
SchoolTV: Wiskunde vóór de profielen
56-57
'Wiskunde zit in alles'
58-60
Vanuit de oude doos
60-61
De favoriete functie van Sieb op de favoriete rekenmachine van Simon
62-63
Aansluiting en Bètabelangstelling door een Andere Bril
64-66
Jaarverslag Euclides jaargang 83
68-69
Inhoud van de 83e jaargang (2007/2008) 71-73
Verschenen / Begaafd 74
Verschenen / Dimensions 74
Verschenen / Pythagoras 74
Verschenen / Dyscalculie in discussie, deel 2 75
Aankondiging / Wintersymposium KWG 75
Oplossing voorbeeldopgave eindtoets IWO 75
De kracht van een beroepsregister voor wiskundeleraren
76-77
Notulen van de jaarvergadering van 10-11-2007
78-79
Verslag van het associationsjaar 2007-2008
80-81
Een optimaliseringsprobleem // Puzzel 84-2
82
De wandelende koning // oplossing puzzel 83-8 83
Servicepagina / kalender 84
Cover {"id":84,"volume":84,"year_start":2008,"year_end":2009,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 84 (2008-2009), nummer 3

Kort vooraf
85
Evaluatie compex-examens
86-88
Doorlopende Leerlijnen Rekenen en Wiskunde, deel 2: onderbouw havo/vwo
88-93
Opleiding Onderwijsassistent werkt hard aan doorlopende leerlijnen om grote uitval bij doorstroom naar pabo's te verminderen - Een reactie op het article 'doorlopende leerlijnen rekenen en wiskunde, deel 1' van Anne van Streun
93-94
Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen (interview met Kees Buijs)
95-96
'Dyscalculie in discussie, deel 2' is verschenen!
97
Eindelijk tijd voor iets extra’s...
99-101
Correspondentie n.a.v. het article 'Alwéér die drie deuren?'
101
Vanuit de oude doos
102-103
In memoriam Jan Sloff
103
Oproep / Schoolboekvervangende materialen gevraagd
104
Oproep / Wie wil het wereldwiskunde fonds komen helpen?
104
Verschenen / Advanced Euclidian Geometry 105
Verschenen / College Geomtery 105
Verschenen / Blikwisselingen 105
Van vakgericht naar competentiegericht statistiekonderwijs
106-108
Wiskunde in een notendop
108-108
Vakantiecursus 2008
110-111
Aankondiging / Wintersymposium KWG 113
Aankondiging / Wiskunde olympiade 2009 113
Aankondiging / WSP 2009 113
Kunt u het nog volgen?...
114-117
Vlakvullers // Puzzel 84-3
118
Geheimschriften // oplossing puzzel 84-1 119
Servicepagina / kalender 120
Cover {"id":84,"volume":84,"year_start":2008,"year_end":2009,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 84 (2008-2009), nummer 4

Kort vooraf
121
Modelleren, hoe onderwijs je dat?
122-125
Prikkels in de klas
122-128
MapleTA
129-132
De Nederlandse Wiskunde Olympiade 2008
133-134
Bartjens Rekendictee gewonnen door wiskundedocent
136-137
Het Geheugen
137-139
Bedankt !!
140-141
Vanuit de oude doos
142-143
Tien redenen om met Kangoeroe mee te doen
144
25 jaar Ars et Mathesis
146-147
Sybrandt Hansz. Cardinael 1578-1647
148-151
Klasseposter 'Wiskunde in Perspectief'
152
Toegepaste wiskunde voor het hoger beroepsonderwijs / Inleiding
153
Jaarrede 2008, en meer
154-157
Bericht van het Platform VVVO
159
Foto-impressie Jaarvergadering/Studiedag 2008 160-161
Verschil van twee kwadraten // Puzzel 84-4
162
Een optimaliseringsprobleem // oplossing puzzel 84-2 163
Servicepagina / kalender 164
Cover {"id":84,"volume":84,"year_start":2008,"year_end":2009,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 84 (2008-2009), nummer 5

Kort vooraf
165
Doorlopende Leerlijnen Rekenen en Wiskunde, deel 3: aansluiting op vervolgopleiding en beroep
166-170
Zinvol computergebruik bij wiskunde
171-174
De exacte waarde van cos(π/17)
175-178
Wiskunde Scholen Prijs
178
De constructie van de regelmatige 17-hoek
179
Twee bewogen jaren
180-184
Aankondiging / HKRWO-symposium XV 184
Minder volume en meer inhoud
185-187
De internetboekenveiling van het wereldwiskunde fonds is weer gestart
187
Wiskunde in een leerwerktraject
188-191
Wiskunde en Escher in het paleis
192-193
Vanuit de oude doos
194-195
De afgeleide in breder perspectief
196-197
Aankondiging / Vroeger was alles beter... 197
Van de bestuurstafel
198-199
De eerste geregistreerde wiskundeleraar
200-201
Bissectrices // Puzzel 84-5
202
Vlakvullers // oplossing puzzel 84-3 203
Servicepagina / kalender 204
Cover {"id":84,"volume":84,"year_start":2008,"year_end":2009,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 84 (2008-2009), nummer 6

Kort vooraf
205
Digitaal schoolbord & NOT
206-207
Wiskundeonderwijs in de dagelijkse praktijk
208-211
Diophantische vergelijkingen
212-213
Euclides in een archief
214
Vanuit de oude doos
215-216
De zevende wiskundeconferentie
217-220
Van het getal e tot continue verdiscontering
221-227
Het Geheugen
228-230
Verschenen / Bet bisosspel: puzzelplezier 231
Math-bridge - OU pakt ontbrekende wiskundekennis EU-studenten aan 231
Klassikaal
232-233
De belevenissen van een bestuurslid met interessante klussen
234-235
Examenbesprekingen 2009
236-237
Rekenkundige rijen van kwadraatsommen // Puzzel 84-6
238
Verschil van twee kwadraten // oplossing puzzel 84-4 239
Servicepagina / kalender 240
Cover {"id":84,"volume":84,"year_start":2008,"year_end":2009,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 84 (2008-2009), nummer 7

Kort vooraf
241
Doorlopende leerlijnen Rekenen en Wiskunde, deel 4 : wat werkt wel/niet en waarom dan?
242-249
Wiskundeonderwijs in de dagelijkse praktijk
250-252
De staartdeling is nooit weg geweest
253-255
Zwakke sleutels bij het RSA-cryptosysteem, deel 1
256-260
Op weg naar 2014
261-264
PI-dag in Nederland en Vlaanderen
265-266
Vanuit de oude doos
267-268
Lewis Carroll in Numberland
269
Verschenen / Het Symmetrie-monster 269
Verschenen / Wiskunde D 270
Aankondiging / Vakantiecursus 2009 270
Van de bestuurstafel
271-272
Wiskunde in het vmbo
272-273
Oproep Studiedag 2009
273
Faculteiten! // Puzzel 84-7
274
Bissectrices // oplossing puzzel 84-5 275
Servicepagina / kalender 276
Cover {"id":84,"volume":84,"year_start":2008,"year_end":2009,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 84 (2008-2009), nummer 8

Kort vooraf
277
Marja Bos: 'Check, check en dubbelcheck'
278-280
Werken aan rekenvaardigheid in het vmbo
281-285
Een nieuwe wiskundemethode voor het gymnasium?
286-288
Het Geheugen
289-291
Hoe staat het met de algebraïsche vaardigheden in de Tweede fase?
292-295
Grenslengte
296
Wiskundeonderwijs in de dagelijkse praktijk
297-300
Website Kennislink volledig vernieuwd 300
Vanuit de oude doos
301-302
Naschrift bij "de oude doos"
303
Nederlands team wint met overtuiging eerste BxMO 303
Reken VOort
304-305
Zwakke sleutels bij het RSA-cryptosysteem, deel 2
306-308
Oproep / Is een verhouding wel of niet hetzelfde als een breuk?
208
6000 Jahre Mathematik
309-310
Keuze voor exact vakkenpakket op havo/vwo stijgt fors 310
De kennisbasis in de lerarenopleidingen
311-312
Jaarvergadering/Studiedag 2009
313
Aan u de keus! // Puzzel 84-8
314
Rekenkundige rijen van kwadraat sommen // oplossing puzzel 84-6 315
Servicepagina / kalender 316