Vakblad Euclides

Jaargang 12 (1935-1936)

Cover {"id":12,"volume":12,"year_start":1935,"year_end":1936,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 12 (1935-1936), nummer 1

Historische revue
1-8
De wiskundige verdiensten van Prins Maurits
9-15
Ingekomen boeken 16
Het parallelogram [Nb. niet "parallellogram"]
17-18
Archimedes
19-48
Cover {"id":12,"volume":12,"year_start":1935,"year_end":1936,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 12 (1935-1936), nummer 2

[Archimedes (vervolg)]
49-55
De ontwikkeling van het boloppervlak voor practisch gebruik
56-65
De Commission Internationale de l'Enseignenent Mathématique en haar werk in den tegenwoordigen tijd
67-80
De reststelling
81-85
Lagere Algebra II (Vergelijkingen, functies, grafieken en reeksen). Derde druk
86-93
Leerboek der theoretische mechanica. Eerste deel
86-93
Inleiding tot de functietheorie
86-93
Werking, ontwikkeling en toepassing van de radio
86-93
Radio-ontvangst in theorie en praktijk
86-93
Inleiding tot de radio-ontvangtechniek, voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie
86-93
Ingekomen boeken 93
De Ecole Polytechnique te Parijs en haar invloed op de ontwikkeling der exacte wetenschappen
94-96
Cover {"id":12,"volume":12,"year_start":1935,"year_end":1936,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 12 (1935-1936), nummer 3

[De Ecole Polytechnique te Parijs en haar invloed op de ontwikkeling der exacte wetenschappen (vervolg)]
97-107
De logarithmische betrekking tussen trillingssterkte en geluidssterkte
108-112
Les concours d'admission à l'école militaire à Bruxelles
113-123
Toelating tot de Koninklijke militaire academie
124-129
Rede en aanschouwing in de wiskunde
130-131
Leerboek der Natuurkunde. Derde deel
130-131
Ingekomen boeken 132
Archimedes
133-144
Cover {"id":12,"volume":12,"year_start":1935,"year_end":1936,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 12 (1935-1936), nummer 4

[Archimedes (vervolg)]
145-166
Didactische causerieën
167-174
Het orthocentrisch viervlak
175-176
Korrels
177-179
Een Deensch wiskundeboek
180-182
Een rationale benaderingsformule voor de zijde van de regelmatige n-hoek
183-186
Ingekomen boeken 186
Opmerkingen over de wiskundige vaktaal (vervolg uit jaargang 10, blz. 72)
187-192
Cover {"id":12,"volume":12,"year_start":1935,"year_end":1936,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 12 (1935-1936), nummer 5

Opmerkingen over de wiskundige vaktaal (vervolg)
193-199
Ingekomen boeken 200
Uit het verslag der Staatscommissie 1935 201-205
Slotwoord van de redactie 205-208
Didactische causerieën II
209-215
Verbetering
215
Möbius, meetkunde en mechanica
216-234
Archimedes [vervolg]
235-240
Cover {"id":12,"volume":12,"year_start":1935,"year_end":1936,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 12 (1935-1936), nummer 6

Archimedes [vervolg]
241-246
Didactische causerieën III
247-261
Logarithmen
262-282
Het wiskundig gedeelte van het eindexamen der H.B.S
283-300