Vakblad Euclides

Jaargang 4 (1927-1928)

Cover 4 1

Euclides, jaargang 4 (1927-1928), nummer 1

Eenvoudige beschouwingen uit de meetkunde van Gauss
1-24
Bijdrage tot de regeling van het wiskunde-onderwijs aan de H.B.S.
25-33
Leerboek der Goniometrie en Trigonometrie
34-40
Gli Elementi d'Euclide e la critica antica en moderna. Libri 1-IV
34-40
Il "metodo" di Archimede e le origini dell' Analisi infinitesimale nell' Antichita
34-40
Leerboek der Stereometrie
34-40
De Universitaire opleiding tot leeraar in wiskunde en aanverwante vakken
41-48
Cover 4 2

Euclides, jaargang 4 (1927-1928), nummer 2

De universitaire opleiding tot leeraar in wiskunde en aanverwante vakken (slot)
49-57
Eenvoudige beschouwingen uit de Meetkunde van Gauss, II
58-81
Thermodynamika
82-87
Inleiding tot de leer der Verzamelingen
82-87
ONTWERP van een Leerplan voor het Onderwijs in Wiskunde en Werktuigkunde op de H.B.S. met vijfjarigen Cursus. Ontwerp van een leerplan van de Haagsche leeraren
88-96
Cover 4 3

Euclides, jaargang 4 (1927-1928), nummer 3

Eenwaardig of meerwaardig?
96-104
Naschrift
104-105
Prospectus - Tafels in 5 decimalen [4 pagina's ingevoegd reclamedrukwerk]
Naschrift
105
Het cultuur-historisch element in het Wiskunde-onderwijs
106-117
Het z.g. twijfelachtige geval van gelijk en gelijkvormigheid
118-119
Beknopte theorie der rekenkunde met opgaven, ten dienste van kweekscholen voor onderwijzers
120-126
The Foundations of Euclidean Geometry
120-126
Analytische Meetkunde. Tweede deel: De Ruimte
120-126
Mengenlehre
120-126
De formule van Heron
127-133
Grieksche Wiskunde
134-144
Cover 4 4

Euclides, jaargang 4 (1927-1928), nummer 4

[Grieksche Wiskunde (vervolg)]
145-174
De Bouw der Atomen
175-177
Conductibilité électrique des Métaux et problèmes connexes. Rapports et Discussions du quatrième conseil de Physique tenu à Bruxelles du 24 au 29 Avril 1924
175-177
De Drievlakshoek [in de inhoudsopgave staat "Drievalshoek"]
178
"Eenwaardig of Meerwaardig"
179-180
De waarde van het wiskundig redeneeren
181-192
Cover 4 5

Euclides, jaargang 4 (1927-1928), nummer 5

[De waarde van het wiskundig redeneeren (vervolg)]
193-209
Nieuwe methode voor inhoudsberekeningen van pyramide, boldeelen, enz.
210-212
Beknopte Mechanica
213-215
Compendium der Hoogere Wiskunde. Vierde deel, eerste stuk
213-215
Elementary Differential Calculus
213-215
Leerboek der Stereometrie
213-215
Eenwaardig of meerwaardig
216-225
Bewerkingen met breuken en haar verband met verschillende gebieden der wiskunde
226-238
Naschrift op een alinea van het article van Prof. Schuh
238-240
Naschrift op het naschrift van den Heer Wijdenes
241
Cover 4 6

Euclides, jaargang 4 (1927-1928), nummer 6

Naschrift op het naschrift van den Heer Wijdenes
241
Plato's bekendheid met irrationeele verhoudingen
242-244
De historische behandelingswijze van de axiomata der mechanica van Newton
245-255
Het Onderwijs in de Natuurkunde aan de Hoogere Burgerschool
256-268
Electronen en Atomen. Handleiding ter aanvulling van het Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs in Natuur- en Scheikunde
269-273
Het natuurlijk getal in zoo streng mogelijke behandeling door
269-273
Ergänzungshefte zu W. Lietzmann's Mathematischem Unterrichtswerke. Teil 1, 2, und 3
269-273
Over den vorm 0/0 in de Algebra
274-277
Inhoud van den vierden jaargang [2 pagina's los ingestoken]