Vakblad Euclides

Jaargang 57 (1981-1982)

Cover 57 1

Euclides, jaargang 57 (1981-1982), nummer 1

Van de redactie 1-2
Het leren oplossen van wiskundige problemen
3-13
Niets nieuws onder de zon van Berkeley? [in de inhoud staat: ... zon in Berkeley]
14-19
A.W. van Lennep: Hoezo, singulier? 20-23
Ontvangen 23
Computer en school
24-29
Uit de buitenlandse tijdschriften
29-30
Nederlandse Wiskunde Olympiade 1980 31-34
Recreatie 35-37
The Raymond W. Brink Selected Mathematical Papers, Volume 3
37-39
Prime-80, Proceedings of a Conference on Prospects in Mathematics Education in the 1980's
37-39
Critical Variables in Mathematics Education
37-39
Quasi conformal mappings and Riemann surfaces
37-39
Mededelingen: Vrouwen en wiskunde onderwijs; Oproep; Betaling van de kontributie via een bank vanuit het buitenland; Jaarvergadering/Themadag 39-40
Cover 57 2

Euclides, jaargang 57 (1981-1982), nummer 2

Leerplanontwikkeling onderweg 2a en 2b
41-60
Controversen in de ontwikkeling van de kanstheorie
61-67
De negende wiskunde-olympiade in de Verenigde Staten 68
Recreatie 69-71
Proceedings of the International Symposium on Stochastic Differential Equations
72-74
Nonlinear mapping of monotone type
72-74
Systeemprogrammatuur, een indeling met de machine structuur van de PDP 11 als voorbeeld
72-74
Mededelingen: Jaarvergadering/Studiedag; Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1980-31 juli 1981; Winter-symposium 1982; Oriënterend colloquium voor leraren 75-76
Statuten 77-80
Cover 57 3

Euclides, jaargang 57 (1981-1982), nummer 3

Differentialen op de middelbare school?
81-92
Oud probleem
93-98
Sociale vaardigheden en het wiskundeonderwijs
99-104
Een voetbalspel en negatieve getallen
105-107
Werkvormen bij het behandelen van gemaakte vraagstukken
108-113
Recreatie 114-116
Levende Wiskunde
116-119
Mengenlehre
116-119
An Introduction to lineair Programming and Game Theory
116-119
Geschichte der Elementarmathematik
116-119
Mededelingen: Werkgroepen van de didactiekcommissie van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 119-120
Cover 57 4

Euclides, jaargang 57 (1981-1982), nummer 4

Ten geleide 121
Wie is er bang voor differentiaalvergelijkingen?
122-128
Parametervoorstellingen van krommen en differentialen
129-138
Differentiaalvergelijkingen
139-152
Het nulde, het eerste, het hoogste? ... ja, welk niveau nu eigenlijk? (voor de laatste maal Anuchka's rok)
153
Korrel: Het ladenprobleem van Bertrand en het knikkerprobleem van Carroll
154-155
Recreatie 155-157
Numerical solution of differential equations
158-159
The first nonlineair system of differential and integral calculus
158-159
Theorie der Gleichverteilung
158-159
Precalculus
158-159
Mededelingen: Zevende gemeenschappelijke studiedag NVvW en VVWL; Wiskunde en Onderwijs 160
Cover 57 5/6

Euclides, jaargang 57 (1981-1982), nummer 5/6

Inleiding 161
Constructie van de opgaven, bepaling van het correctievoorschrift en de cesuur 162-163
Uitleg over de verstrekte cijfers 163
De meerkeuzetoetsen voor MAVO-4, MAVO-3/LTO-C en het overige LBO-C 164-187
De openvragentoetsen voor MAVO-4, MAVO-3/LTO-C en het overige LBO-C 188-195
De examentoets HAVO 196-200
De examentoets VWO wiskunde I 201-204
De examentoets VWO wiskunde II 205-207
Toetsmatrijs 207-208
Kort verslag van de vergadering d.d. 25 mei 1981 voor de cesuurbepaling wiskunde-examens in open vraagvorm 209
Uittreksel uit de resultaten van de enquête betreffende de open vragen die gehouden is door het CITO 210-212
Samenvatting van de examenbesprekingen voor LBO-C en MAVO-3
213-215
Samenvatting van de examenbesprekingen MAVO-4
216-217
De examenopgaven voor de tweede periode 218-243
Een stel examens HEAO 244-250
Mededelingen: Studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren; De eerste internationale conferentie over statistiek-onderwijs; Nederlands Genootschap voor Informatica; Microcomputers 251-252
Cover 57 7

Euclides, jaargang 57 (1981-1982), nummer 7

Leerdoelgericht werken in het onderwijs
253-262
Groepswerk in de wiskunde
263-268
Leerlingen kiezen te graag wiskunde. Interview over DBK in de praktijk
269-271
Eenheidscirkel in het complexe vlak
272-276
De stelling van Georg Alexandrof Pick
277-280
Raaklijnen aan tweedegraadskrommen in het HAVO-onderwijs II
281-284
Korrel: Raaklijn aan parabool in gegeven punt op de parabool (havo)
285-286
Recreatie 286-288
Systemica, tijdschrift van de Systeemgroep Nederland, nummer 1, februari 1981, jaargang 1
289-290
289-290
7 Approximation in Theorie und Praxis
289-290
Problemgeschichte der Mathematik I
289-290
Mededelingen: Zevende gemeenschappelijke studiedag NVvW en VVWL; Jaarvergadering VVWL; PYTHAGORAS-en hoe verder?; Meisjes en wiskunde; Het Achttiende Nederlandse Mathematische Congres; Eindexamenbesprekingen 291-292
Cover 57 8

Euclides, jaargang 57 (1981-1982), nummer 8

Ten geleide 293
Taal van wiskundigen en taal van leerlingen
294-296
Taalfetisjisme
297-299
Noties en notaties bij functies en relaties
300-301
Naschrift
302
Korrel: De zegswijze 'uitdrukken in'
302
Leerdoelgerichte toetsen bij lange-termijn-doelen
303-310
Brengen we de hoeken soms niet om het hoekje?
311-322
Jaarrede 1981
323-327
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag 31 oktober 1981 in het gebouw van de S.O.L. te Utrecht 328-329
Recreatie 329-331
Beiträge zum Mathematikunterricht 1980
331
Mededelingen: Aanmelding examens wiskunde m.o.A en B in 1982; Examenbesprekingen; Mededeling Nederlandse Wiskunde Olympiade 1982 332
Cover 57 9

Euclides, jaargang 57 (1981-1982), nummer 9

Wiskundige houding
333-346
Euler en Goldbach over de getallen van Fermat: \( F_n = 2^{2^n} + 1 \)
347-356
Korrel: Een omstreden eindexamenopgave
357-359
Het klopt toch?
360-363
Recreatie 363-365
Selected Papers on Geometry
365-367
Approximation on a rectangular grid
365-367
Mededelingen: Examenbesprekingen wiskunde vwo, havo, mavo en lbo 1982; Mededelingen van het bestuur; Mededelingen van de penningmeester; Internationaal colloquium over meetkunde-onderwijs 368-372
Cover 57 10

Euclides, jaargang 57 (1981-1982), nummer 10

Problemen bij het onderwijzen en leren van kansrekening en statistiek
373-377
Statistics: een bijzonder boek
378-390
Kanttekeningen bij Teugels
391-393
Naschrift
394
Stochasten
395-397
De Wageningse Methode
398-399
Tweede Ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade 1981 400-402
De XXIIe Internationale Wiskunde Olympiade
403-405
Recreatie 406-408
Mededeling [receptie drs. A.M. Koldijk] 408
Praktische Anwendungen von Stichprobenverfahren
409-412
Applied Combinatorics
409-412
Studies in Statistics, M.A.A. Series in Mathematics Vol. 19
409-412
Stochasgit stability of differential equations
409-412
Einführung in die Beurteilende Statistik
409-412
Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie
409-412
Beiträge zum Mathematikunterricht 1981
409-412
De achterkant van de Möbius-band
409-412
Mededelingen: Ingezonden announcement; Oproep; Jaarvergadering / Themadag 412