Vakblad Euclides

Jaargang 92 (2016-2017)

Cover {"id":92,"volume":92,"year_start":2016,"year_end":2017,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 92 (2016-2017), nummer 1

Kort vooraf
3
Schriftelijk examen vmbo-KB 2016
4-7
Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade 7
Examen vmbo-TL
8-13
22ste symposium WGRWO - competities en competenties 13
Wis en waarachtig 14-15
Havo B-examen
16-18
Pilotexamen wiskunde A
18-20
Vwo wiskunde B-pilotexamen
21-23
Vwo wiskunde B-examen
25-27
Eindexamen wiskunde C
28-30
Verschenen / Muzikale computers 30
Een kijkje in de keuken bij de examenconstructie
31-35
Door de ogen van een constructeur
37-39
Reünie Vrouwen en Wiskunde 39
Kwaliteit van het modelleeronderwijs in Nederlandse schoolboeken
40-42
Het Fizier gericht op... wiskundewedstrijden voor teams
43-45
Vastgeroest
45-46
Wanneer zijn veelvouden van proniks proniks? // Puzzel 92-1
46-47
Jaarvergadering/studiedag 2016
48-49
Colofon / kalender 50
Cover {"id":92,"volume":92,"year_start":2016,"year_end":2017,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 92 (2016-2017), nummer 2

Kort vooraf
3
Benzineverbruik of een differentiecoëfficiënt
4-6
Haakjes in historisch perspectief
6-7
Kleintje didactiek : voortgezette integraalrekening
8
Welriekende wiskunde tussen de wolkenkrabbers
9-12
Rectificatie namens het bestuur van de NVvW 10
Mathekalender 2016 : online wiskundewedstrijd 12
Getuigen
13-14
Verhalen uit het vmbo
15
Wis en waarachtig 16-17
Krommen van Agnes en de Nederlandse wiskundedagen
19-22
Coördinaten van een zwaartepunt
23-25
Inversie (Zebra 45)
27-29
Wereldwiskunde fonds in Gambia
29-30
Knopen in de wiskunde (Zebra 46)
31-32
Uitdagende problemen
33-35
Het Fizier gericht op... onderwijs meets onderzoek
37-39
Vastgeroest
39-40
Wiskunde digitaal : online scholing statistiek
40-42
Gevangen in oranje // Puzzel 92-2
42-43
Notulen van de jaarvergadering 2015
44-45
Verslag van het 91ste associationsjaar (1 augustus 2015 - 31 juli 2016)
Jaarverslag Euclides - jaargang 91 (2015-2016)
Colofon / kalender 46
Cover {"id":92,"volume":92,"year_start":2016,"year_end":2017,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 92 (2016-2017), nummer 3

Kort vooraf
3
Waarom geschiedenis in de wiskundeles?
4-6
Verschenen / Islamic Design Workboek 6
Wortels van de wiskunde - 1: Het begin van kansrekening
7-9
Benzineverbruik of een differentiequotiënt?
10-12
Chinese formule
13-14
Nog maar eens de trisectie
15-17
Kleintje didactiek : haakjes wegwerken als een een 'min' voor staat
17
Wis en waarachtig 18-19
Berichten uit het vmbo
21-22
Wiskunde D online
23-24
Promotie Kees Hoogland
24
Getuigen
25-27
IMMC: modelleerevenement 27
Postdoc-onderzoek op uw eigen school? 27
Uitdagende problemen
29-31
Tegenvoeter
32
Vastgeroest
33
De macht van oneindig
35-37
Uitslag Nederlandse Wiskunde Olympiade 2016 en inschrijving 2017 37
Nieuwe vakspecifieke regel over afronden voor wiskunde A, B en C havo en vwo
38-40
Wiskunde digitaal : Polyup
41
Wereldwiskundefonds in Kenia
42
Met de leerlingen naar Imaginary
43
Meetkunde // Puzzel 92-3
44-45
Aankondiging / Wintersymposium KWG 2017 : raakvlakken tussen wiskunde en informatica 45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":92,"volume":92,"year_start":2016,"year_end":2017,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 92 (2016-2017), nummer 4

Kort vooraf
3
Berichten uit het vmbo - vakoverstijging: ontwerp een kinderdagverblijf
4-6
Verschenen / Sociale netwerken (Zebra 47) 6
Kletteren met analytische meetkunde
7-8
Gepersonaliseerd leren
9-11
In memoriam : Ed de Moor
11
Digitaal toetsen
12-13
Enkele optimaliseringsproblemen nader bekeken
14-17
Wereldwiskundeboeken, NWD 2017 17
Wis en waarachtig 18-19
Wortels van de wiskunde - 2: Toen x nog onbekend was
21-23
Getuigen
23-25
Voorbeelden van wiskundig modelleren in Getal & Ruimte en Moderne Wiskunde
26-29
International Mathematical Modeling Challenge (\(IM^2C\))
31-32
Uitdagende problemen
33-37
Het FIzier gericht op... grafieken en samenhang tussen de bètavakken
37-39
Wie wint? // Puzzel 92-4
41-42
Wereldwiskunde Fonds steunt Stichting Madagaskar
42
Kleintje didactiek : machtsverbanden
43
Jaarrede 2016
44-45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":92,"volume":92,"year_start":2016,"year_end":2017,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 92 (2016-2017), nummer 5

Kort vooraf
3
Uit het boek van Fibonacci
4-6
Statistical literacy... Hoe dan?
7-11
Wortels van de wiskunde - 3: De driehoek van Pascal
11-13
Uitdagende problemen
14-16
Kleintje didactiek : haakjes wergwerken in expressies met letters
17
PISA 2015
18-22
Analytische meetkunde voor 4 havo/vwo
23-24
Berichten uit het vmbo
25-27
Wis en waarachtig 28
Liefde & wiskunde
29-31
Is er afstemming tussen economie en wiskunde?
31-33
Images of numeracy
34-37
Doceren in Zuid-Afrika
38-39
Nederlandse Wiskunde Olympiade 39
Tegenvoeter
41
Wiskunde digitaal : Veelvlakken
42
Vastgeroest
43
Knikken // Puzzel 92-5
44-45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":92,"volume":92,"year_start":2016,"year_end":2017,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 92 (2016-2017), nummer 6

Kort vooraf
3
Introductie van het inproduct
4-7
Basiskennis en basisvaardigheden
9
Wiskunde digitaal
10-11
META-methode
13-15
Getuigen
17-18
Conferentie onderwijs meets onderzoek 18
Berichten uit het vmbo
19-20
Hoe Euler aan zijn gamma-functie kwam
21-23
Het FIzier gericht op... EU-project MC Squared
25-26
N-term in werking
27-30
Wis en waarachtig 11-12
Wortels van de wiskunde - 4: Wortels optellen met stampioen
33-35
Kleintje didactiek : tetraëders vouwen
35
Kiezen voor docent wiskunde
37-39
Tegenvoeter
40-41
Aankondiging jaarvergadering/studiedag 2017
42
Magidoku's en verborgen symmetrieën // Puzzel 92-6
43-45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":92,"volume":92,"year_start":2016,"year_end":2017,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 92 (2016-2017), nummer 7

Kort vooraf
3
Peer instruction: leren van je klasgenoten
4-5
Het wiskundehondje
6-7
Kleintje didactiek : rekenvolgorde
7
Pythagoras in meer dimensies
8-11
Wortels van de wiskunde - 5: Het bamboeprobleem
11-13
Het Fizier gericht op... voorbereiden op statistiek - open en gepersonaliseerd statistiekonderwijs
14-15
Examenwerkwoorden van wiskunde en natuurkunde afgestemd
17-21
Wis en waarachtig 22-23
Uitdagende problemen
24-27
Etnomatemáticas in Colombia
29-30
Netwerken tijdens de vakantiecursus wiskunde
31-33
Hoe vaak is oneindig? Verslag van de 23e NWD
34-37
Raaklijnen zonder limiet
38-40
Jaarvergadering/studiedag 2017
40-41
Wiskunde in je vingers
42-43
Wiskunde digitaal : databases statistiek
44-45
Allemaal gelijk? // Puzzel 92-7
46-47
Vakantiecursus 'De computer in de wiskunde: breekijzer of oud schroot' 48
Vastgeroest
49
Colofon / kalender 50