Vakblad Euclides

Jaargang 60 (1984-1985)

Cover {"id":60,"volume":60,"year_start":1984,"year_end":1985,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 60 (1984-1985), nummer 1

Bij het begin van de 60e jaargang
1
Euclides 60 jaar 2
Het "Meer en meer wiskundig" karakter der H.B.School met 5-jarigen cursus
3-13
Euclides 60 jaar 14
i
15-26
Euclides 60 jaar 27
Waarde en waardeering der wiskunde
28-40
Euclides 60 jaar 41
Enige opmerkingen over het onderwijs in de meetkunde in deze tijd
41-45
Euclides 60 jaar 46-47
De vormende waarde der wiskunde
47-51
Euclides 60 jaar 52
Nodig en voldoende, onnodig en onvoldoende
53-56
Euclides 60 jaar 57
Meetkunde met vectoren I (het uitgangspunt)
58-62
Euclides 60 jaar 63
Nog zonder kop of staart
64-70
Euclides 60 jaar 71
Naar een nieuw onderwijsprogramma voor de wiskunde
72-78
Euclides 60 jaar 79
Mededeling: Feestvergadering ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de VVWL 79-80
Verslag van het associationsjaar 1 augustus 1983-31 juli 1984 80
Prijsvraag 'In de wiskundeles' 81
Kalender 81
Mededelingen: Jaarvergadering/Studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren; Wiskunde in het volwassenenonderwijs; Wiskunde-didactiek conferenties; HEWET in de onderbouw; Ars et Mathesis; PANAMA najaarsconferentie; VVWL-studiedag Gent 13 oktober 1984; PAO-Informatica nascholingscursussen 81-84
Cover {"id":60,"volume":60,"year_start":1984,"year_end":1985,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 60 (1984-1985), nummer 2

The mathematics teacher and new developments
85-87
Ontvangen 87
Leerstijlaspecten; veld(on)afhankelijkheid II
88-92
Leren en reflecteren in het wiskunde-onderwijs I
93-98
Bepalen van kansen
99-107
Examen vwo wiskunde A 1984, 1e periode 108-110
Recreatie 111-112
VrouWiskundig, Meisjes in het Wiskunde-onderwijs
113-114
Analysis I en II
113-114
Applying Mathematics, A course in Mathematical Modelling
113-114
Einführung in die reelle Analysis
113-114
Lineare Algebra 2
113-114
Mededelingen: Wiskunde verplicht?; HEWET Keuzeproblematiek in 4 VWO; ICOTS II; VrouWiskundig; Tiende gemeenschappelijke studiedag NVvW-VVWL; Meetkunde, ruim bekeken; Opgaven wiskunde A; OW & OC Symposium 'Wiskunde voor allen. Verplicht?' 114-116
Kalender 116
Cover {"id":60,"volume":60,"year_start":1984,"year_end":1985,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 60 (1984-1985), nummer 3

Leerstijlaspecten; rigiditeit versus flexibiliteit
117-122
Variabelen
123-130
Leren en reflecteren in het wiskunde-onderwijs II
131-135
'Naar aanleiding van...'
135-137
Of en òf
137-140
Wiskunde = denken
140
Recreatie 141-142
Jaarrede 1984
143-146
The Jackknife, the Bootstrap and other Resampling Plans
146
Mededelingen: De keuzeproblematiek in 4 vwo: wiskunde A of B? 147
Kalender 147
Cover {"id":60,"volume":60,"year_start":1984,"year_end":1985,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 60 (1984-1985), nummer 4

Een hoofdstuk zonder huiswerk
149-152
Differentiaalvergelijkingen in het vwo II
153-155
Inleiding tot de informatica en begrippen van basic
155
Wat is een buigpunt?
156-160
Leben und Werk von John von Neumann
160
Voortgezette wiskunde
160
Over het verdelen van aangeslibd land. Een brugklas projekt
161-168
Mededelingen: Wiskunde-didactiek conferenties; IGPME 168
Ellips en hyperbool in doorhangend touw
169-171
Mededelingen: Jaarvergadering van de VVWL; 10de NVWL-VVWL-studiedag; Leesportefeuille; Examen wiskunde l.o. 171
Kalender 171
Een volle bak
172-175
Optimaliseringstechnieken, Principes en Toepassingen
176
Steel- en bladdiagram
177
Korrel
177
Organisatie, informatie en computers
178-179
Computerschaak, schaakwereld en kunstmatige intelligentie
178-179
Natuurwetenschappelijk zakboekje 1983-1984
178-179
Recreatie 179-180
Cover {"id":60,"volume":60,"year_start":1984,"year_end":1985,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 60 (1984-1985), nummer 5

Zes kennisnivo's. Een nadere uitwerking
181-188
Waarom zou men het begrip oneindig gebruiken?
188
De XXVe Internationale Wiskunde Olympiade 1984
189-190
'In de wiskunde les' Kerstvakantie
191
Funkties gebruiken
192-197
The William Lowell Putnam Mathematical Competition
197
Differentialgleichungen
197
Computer simulaties in statistiek-onderwijs
198-203
Graphentheorie II, Erträge der Forschung
203
Applied abstract algebra
203
Docentenbijscholing HEWET
204-205
Sequentielle Schätzverfihren
205
Approximation Theory
205
Moeten de normen bij het CSE een transformatie ondergaan?
206-209
Holzwege zur Mathematik I
209
Rekenvolgorde
210
Recreatie 211-212
Mededelingen: Vrouwen en Wiskunde; Examenbesprekingen lbo, mavo, havo, vwo 1985 212
Kalender 212
Cover {"id":60,"volume":60,"year_start":1984,"year_end":1985,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 60 (1984-1985), nummer 6

Oproep [eindredacteur] 213
Meisjes samen?
214-217
Kalender 217
Het lbo- en mavo-examen wiskunde 218-224
'In de wiskundeles' De commutatieve eigenschap
225
Analysis
225
Verslag examenbesprekingen lbo/mavo-C en mavo-D wiskunde 1984
226-229
Methodische Philosophie
229
ir. R. Leentfaar, Kwadraatafsplitsen 230-231
Georg Cantor, Leben, Werk, Wirkung
231
H.N. Schuring: De 23ste Nederlandse Wiskunde Olympiade 1984 232-234
'In de wiskundeles' Grafieken en computers
235-236
Vom Mythos der Mathematischen Vernunft
236
Hewetaardigheden
237-240
Eindredactie
240
Recreatie 241-242
Mededelingen: Examenbesprekingen lbo, mavo, havo, vwo 1985; De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen; 10e studiedag VVWL-NVvW 242
Cover {"id":60,"volume":60,"year_start":1984,"year_end":1985,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 60 (1984-1985), nummer 7

Wiskunde A/wiskunde B en de studies economie en econometrie
245-248
Tien Jaar VVWL
249-250
Epistemologie
250
Correctie van cijfers
251-252
Twee soorten wiskunde
253
Mathematische Grundlagen der Kartographie
253
Examen vwo wiskunde A 1984, 2e periode 254-256
Applied Math
256
Wiskundige problemen en toepassingen 256
Het onderzoeksproject 'Heuristisch wiskunde-onderwijs'
257-262
Situatiebeschrijvingen in wiskundeteksten
Gebruik je hersens!
263-266
Het HEWET-advies van de APVO-2
267-268
Jahrbuch überblicke Mathematik 1983
268
Konstruktive Geometrie
268
Leesportefeuille
269-270
Einführung in die endliche Geometrie I, Blockpläne
270
Notulen 271-272
Recreatie 272-273
Mededelingen: Brief van NVvW en NVON aan staatssecretaris; Wiskunde verplicht?; Congres van de VVWL, Eeklo, 29 juni-1 juli1985; Inaugurele rede prof.dr. J. van de Craats; SLO-publikatie 273-276
Kalender 276
Cover {"id":60,"volume":60,"year_start":1984,"year_end":1985,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8/9

Euclides, jaargang 60 (1984-1985), nummer 8/9

Ten geleide
277
Selectie en diagnose 277-281
Recreatie 281
Compendium Euclidis Curiosi: Dat is, Meetkonstigh Passerwerck etc. Amsterdam 1673
281
Een wiskunde toets
282-284
De leerling en de toets
285
Twee interviews
286-289
Mededelingen: Burgerinformatica; Werkgroep voor Onderwijs in de Statistiek (WOS) 289
Toetsen
290-293
Cijfers geven 294-297
Mededelingen: Burgerinformatica; Nederlandse Wiskunde Olympiade 1985 297
Beoordelen in de onderbouw: een verkenning
298-302
Oproep 302
Wat wordt niet getoetst, en kan dat wel?
303-305
Mededeling: Nieuw examenprogramma wiskunde havo 305
Kalender 305
Een interview met leerlingen
305-307
Gedachten over de didaktiek van machine-architektuur
308-324
Cover {"id":60,"volume":60,"year_start":1984,"year_end":1985,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 10

Euclides, jaargang 60 (1984-1985), nummer 10

Rondom de evenredigheid
325-334
Het gebruik van letters
335-338
Op weg naar oplosmethoden mat ruime toepasbaarheid
339-342
Einführung in die endliche Geometrie II, Projektive Räume
342
Probleemoplossen, heuristieken en realistisch wiskunde-onderwijs
343-347
Examen vwo wiskunde A 1985, 1e periode 348-351
Examen vwo wiskunde B 1985, 1e periode 351
Wiskunde toepassingen in de economie
352-356
Mededelingen: Mededelingen: Eindredacteur; Goed gedaan; Jaarvergadering; Vlaamse Wiskunde Olympiade 356
Kalender 356