Zoeken in het archief van vakblad Euclides

Zoektips

Zoeken in PDF of in inhoudsopgave

Bovenstaand zoekvenster zoekt alleen naar resultaten op deze website. Je kunt er voor zorgen dat je alleen in de inhoudsopgaven zoekt, of alleen in de PDFs. Dit doe je als volgt:

Bijzonderheden in de PDFs

Er zijn een paar zaken die goed zijn om in het achterhoofd te houden wanneer je gebruik wil maken van de zoekfuncties. Er is geen poging gedaan om formules op de correcte manier in de OCR-laag op te nemen. Dat betekent dat het niet mogelijk is om op formules te zoeken. De enkele formule die in de titel van een artikel voorkwam is wel correct weergegeven in de inhoudsopgave. Er is ook niet systematisch gecontroleerd op afbrekingen in de lopende tekst.

Verder zijn er een paar typografische bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op een zoekterm. In de oude nummers werden namen geaccentueerd door extra te spatiëren. Dat betekent dat een zoekterm als "Dijksterhuis" relatief weinig oplevert en moet worden gecombineerd met "D i j k s t e r h u i s" om een compleet beeld te geven.

Ook komt het voor dat namen geheel in kapitalen zijn gezet: "EUCLIDES" en "PYTHAGORAS" komen bijvoorbeeld voor.

Afkortingen worden soms met spaties, soms zonder punten, soms met punten én spaties weergegeven. Dus naast "HBS" en "H.B.S." kan "H. B. S." een nuttige zoekterm zijn.