Vakblad Euclides

Jaargang 94 (2018-2019)

Cover {"id":94,"volume":94,"year_start":2018,"year_end":2019,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 94 (2018-2019), nummer 1

Kort vooraf
3
Examen VMBO-KB (schriftelijk)
4-8
Examen VMBO-GT
9-11
De hoekstreep - grensgeval
13-17
Examen havo wiskunde A
14-17
Wis en waarachtig 18-19
Examen havo wiskunde B
20-23
Symposium 'Reken je rijk' 23
25e nationale wiskundedagen 23
Examen vwo wiskunde A
24-27
50 jaar C¿TO, een halve eeuw wiskunde-examens
28-31
Uit de praktijk
31
Examen vwo wiskunde B
32-35
Examen vwo wiskunde C
36-38
Meetkundige kijk op modulorekenen - impressie van de wiskunde B-dag-opdracht 2017
39-42
Finale Nederlandse wiskunde olympiade 42
Wiskunde en NLT
43-45
Scherp, recht, stomp ...
45-46
Onderwijs meets onderzoek 47
Olympiadepuzzel / Vierkanten en rechthoeken
47
Jaarvergadering/studiedag 2018 48-49
Colofon / kalender 50
Cover {"id":94,"volume":94,"year_start":2018,"year_end":2019,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 94 (2018-2019), nummer 2

Kort vooraf
3
Wortels van de wiskunde - 11: Het duiden van data
4-7
De stelling van Napoleon
8-11
Over Mondriaan
12
Prijselasticiteit - Een economisch begrip wiskundig bekeken
13-15
Past precies II
16-18
De hoekstreep - Getalletjes
18
Vijf vragen aan ...
19-20
Wis en waarachtig 21
50 jaar C¿TO, een halve eeuw wiskunde-examens
22-25
Archimedes, oppervlakte en inhoud van de bol
26-29
Het FIzier gericht op ... - SOS CAS TOA
30-31
Uit de praktijk - Laat zien dat
31
Een verkenning van Krommen
32-34
Zaagtandfuncties
35-36
Mathekalender 2018: online wiskundewedstrijd 36
Refurbisched biljart
37-39
WereldwiskundeFonds in Uganda
40-41
Notulen van de NVvW-jaarvergadering - zaterdag 4 november 2017, Veenendaal
42-43
Kleintje didactiek - Lineair programmeren - het vinden van de ongelijkheden
44
Lege polygonen in een graaf // Puzzel 94-2
45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":94,"volume":94,"year_start":2018,"year_end":2019,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 94 (2018-2019), nummer 3

Kort vooraf
3
Herinneringen aan Koos Verhoeff
4-7
Vijf vragen aan...
8-9
Verschenen / Zebra 53 : De (max, +)-algebra 9
Kleintje didactiek - Statistiek kan levens redden
10
Wereldwiskunde Fonds, effectief aan het werk
11
Rijtjes met witte en zwarte ballen I
12-13
Computational Thinking in vwo 5 - een werkmiddag over 'branch and bound'.
14-17
Aankondiging / KWG Wintersymposium 2019 - Is statistiek wel betrouwbaar? 17
Euclides-puzzel in de klas
18-21
Creatief met ruimte
22-23
Een koninklijk bordspel in Transsylvanië
24-26
Wis en waarachtig 27
Rekenen als een een robot, wie wil dat nou?
28-31
Verschenen / Cardano 31
Gebruik en misbruik van boxplots
32-34
Met 130 leerlingen op excursie
35-36
Verschenen / Het best verkochte boek ooit (met deze titel) 36
50 jaar C¿TO, een halve eeuw wiskunde-examens
37-39
Wiskunde de basis - deel 1
40-41
Kansrekening van alledag, een wereld vol verassingen
42-43
Vastgeroest - Kerst in de wiskundeles
43-44
Olympiadepuzzel 94-3 / Rode en groene hoeden
45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":94,"volume":94,"year_start":2018,"year_end":2019,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 94 (2018-2019), nummer 4

Kort vooraf
3
Wiskundige denkactiviteiten bij optimaliseren
4-8
De hoekstreep - open dag
9
Het FIzier gericht op ... - wat elke wiskundedocent zou moeten weten over histogrammen
10-13
Formules in plaats van algebra in havo-vwo
14-16
Wis en waarachtig 17-18
Wie is er bang voor wiskunde?
18-19
Wiskunde digitaal - formatief toetsen
20-21
Mindsets en wiskunde
22-25
Uit de praktijk
25
Onconventioneel Differentiëren
26-28
Wortels van de wiskunde - 12: Op weg naar \( \sqrt{-1} \) als getal
29-31
Rondom wortel vijf
32-35
50 jaar C¿TO, een halve eeuw wiskunde-examens?
36-39
Verschenen / Statistiekonderwijs voor morgen 39
De Erdös-Mordell ongelijkheid en de driehoeksformule van Euler
40-42
Vastgeroest : ik leer het nooit!
43
Raad eens hoe we dat tellen moeten // Puzzel 94-4
44-45
Nederlandse Wiskunde Olympiade 45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":94,"volume":94,"year_start":2018,"year_end":2019,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 94 (2018-2019), nummer 5

Kort vooraf
3
Toeval en gokken
4-5
Vijf vragen aan ...
7-8
Rijtjes met witte en zwarte ballen II
7-9
De hoekstreep - alarm
11
Wortels van de wiskunde - 13: logaritmen
12-15
Het FIzier gericht op ... - een digitale remix van data en kans
16-17
Natuurlijke getallen, die zijn pas echt!
18-22
In Memoriam Gert Treurniet
23
Nederlandse Wiskunde Olympiade 23
NLT en wiskunde
24-26
Vervolg op met 130 leerlingen op excursie
26
Oneindig veel oplossingen
27
Harmonisch totaal en aanverwanten
28-31
Kleintje didactiek - histodot - een nieuw type grafiek
31
Met en/of zonder coördinaten_
32-35
Wis en waarachtig 36-37
Vierdegraads vergelijkingen oplossen met parabolen
38-40
Olympiadepuzzel 94-5 / Trap verven
41
Soms gaat het om meer dan alleen wiskundematerialen
42-43
Jaarrede 2018
44-45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":94,"volume":94,"year_start":2018,"year_end":2019,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 94 (2018-2019), nummer 6

Kort vooraf
3
Omgaan met verschillen in de wiskundeles
4-7
De hoekstreep - een stoop in een mengel
9
Rijtjes met witte en zwarte ballen III
10-11
Vijf vragen aan...
13-14
Gratis training formatief toetsen
14
Kleintje didactiek - Raaklijn aan cirkel door punt op of buiten cirkel
15
De tangensregel
16-17
Wortels van de wiskunde - 14: een verhaal van π
18-21
Forum digitale vmbo BB & KB examens
21
Metalen gemiddelden
22-24
Priemwoestijnen
25-26
50 jaar C¿TO, een halve eeuw wiskunde-examens
27-29
Uitdagende problemen - allegorie van de geometrie
30-32
Wis en waarachtig 33-34
Twee meetkundige miniaturen
35-38
Overpeinzingen van een bijlesdocent
38-40
Vakantiecursus 2019 Deep Learning 40
Wiskunde voor straatkinderen in Malawi
41
Vastgeroest : Een docent denkt soms erg traag
42
Bestuurswerk: wat vraagt het, wat brengt het?
43
Een bijzondere driehoek met een beroemde naam // Puzzel 94-6
44-45
Colofon / kalender 46
Cover {"id":94,"volume":94,"year_start":2018,"year_end":2019,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 94 (2018-2019), nummer 7

Kort vooraf
3
De twee-vliegen-in-één-klap-kromme
4-6
De hoekstreep - X
7
Top 3 boeken en films over wiskunde
7-12
Kleintje didactiek - bewijs ABC-formule
13
Toeval is altijd logisch
14-15
Verschenen / Podcast 'de fascinatievolger' deel 10: Eric Opdam 15
Volgens Barton, deel 1
16-19
Twaalf bekertjes kleuren
20-23
50 jaar C¿TO, een halve eeuw wiskunde-examens?
24-27
Alympiade 2018: bewust vaccineren in Haarlem
27-29
Meer met minder?
30-31
Wis en waarachtig 32-35
I see what you mean - Crossing language barriers in Dutch math classrooms
36-39
Het FIzier gericht op ... - onderzoekend wiskunde leren in Nederland en China
40-42
Verschenen / Wiskunde voor bachelor en master, deel 4 - Verctorrekening en matrixrekening 42
Vastgeroest - een dot van een kans
43
Olympiadepuzzel / Delen met de rest
44
Jaarvergadering/studiedag 2019 44-45
Colofon / kalender 46