Vakblad Euclides

Jaargang 10 (1933-1934)

Cover 10 1

Euclides, jaargang 10 (1933-1934), nummer 1

i
1-12
Het wiskunde-onderwijs in het Indische onderwijsstelsel
13-43
Die Beziehungen zwischen den Seiten und Diagonalen eines ebenen n-Ecks
44-50
Opmerkingen over de wiskundige vaktaal
51-64
Cover 10 2

Euclides, jaargang 10 (1933-1934), nummer 2

Opmerkingen over de wiskundige vaktaal (vervolg) [wordt vervolgd in jaargang 12]
63-72
Over de beteekenis van de natuurwetenschappen voor de A-richting
73-81
Uit de eerste dagen van de niet-Euclidische meetkunde
82-85
Leerboek der Natuurkunde voor de kweekscholen, deel I
86
Cover 10 3

Euclides, jaargang 10 (1933-1934), nummer 3

Leerboek der Natuurkunde voor de kweekscholen, deel I (vervolg)
97-99
Leerboek der Werktuigkunde voor het Nijverheidsonderwijs
97-99
De uitdrukkingswijzen der Wetenschap. Kennistheoretische openbare voordrachten gehouden aan de universiteit van Amsterdam 1932-1933
97-99
De zeef van Eratosthenes
100-106
Over de gelijkwaardigheid der beide leden van de formules der goniometrie
107-109
Ingekomen boeken 109
Geschiedenis der ideaaltheorie
110-424
Over de bestaanbaarheid van i
125-132
De enquete over i
133-142
Naschrift
143
De autonomie der wiskunde
144-160
Cover 10 4

Euclides, jaargang 10 (1933-1934), nummer 4

Een grafische voorstelling naar aanleiding van de beweging van een stoffelijk punt in een verticalen cirkel
161-164
Naschrift op de enquĂȘte over i 164
Epistemisch Wiskunde-Onderwijs
165-213
Kritiek van Vredenduin's "Logica der Wiskunde"
214-218
Uit het Verslag der Commissie voor het Staatsexamen in 1933 219-220
Compositio Mathematica. Internationaal Wiskundig Tijdschrift
221-224
Leerboek der Stereometrie
221-224
Lezioni di analysi I
221-224
Middel-Algebra
221-224
Ingekomen boeken
Cover 10 5/6

Euclides, jaargang 10 (1933-1934), nummer 5/6

Verslag van het tweede Nederlandsch congres van leeraren in de wiskunde en de natuurwetenschappen 225-231
Portret van dr. D.P.A. Verrijp [bijlage na pag. 226]
De kegelsneden in verband met het onderwijs in natuurkunde, mechanica en kosmografie
232-256
Enkele beschouwingen in zake het meetkunde-onderwijs
257-275
De moderne ontwikkeling der fotografie
276-280
OVERZICHT van de inhoud van de eerste tien jaargangen 1924/25 tot en met 1933/34 van het tijdschrift EUCLIDES (I, II en III onder de titel: Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde) 281-288
Portret van dr. P.G. Tiddens [bijlage na pag. 288]