Vakblad Euclides

Jaargang 55 (1979-1980)

Cover {"id":55,"volume":55,"year_start":1979,"year_end":1980,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 1

Euclides, jaargang 55 (1979-1980), nummer 1

Plannen voor de komende jaargang 1-2
Wat beoogt wiskobas?
2-6
Wees contextbewust in WOT
7-12
De aarde draait
13-20
Wiskunde tastbaar maken
21-24
Pocket calculator of computer?
25-28
Het IOWO in gevaar 29
Korrel: Nogmaals limieten
30
Recreatie 31-32
The Minkowski multidimensional problem
32-36
Didaktik der Mathematik
32-36
Klassische Mathematik in zeitgemässer Darstellung, Band 3
32-36
An introduction to bilinear time series models
32-36
Quelques problèmes concernant les sondages
32-36
Minimizing the sum of absolute deviations
32-36
Rekursive Verfahren
32-36
The Raymond W. Brink Selected Mathematical Papers Volume One, Selected Papers on Precalculus
32-36
Mededelingen: Themadag/Jaarvergadering, zaterdag 27 oktober 1979; Leraren colloquium 1979/1980; Mededeling van de penningmeester; Mededeling van de secretaris; 4th International congress on mathematical education 37-40
Cover {"id":55,"volume":55,"year_start":1979,"year_end":1980,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 2

Euclides, jaargang 55 (1979-1980), nummer 2

Setvorming en wiskundeonderwijs
41-49
Contextuele problemen
50-60
Invullen - vervullen. Feestrede 10 jaar Wiskobas, 1979 [ingekort]
61-65
Grammatica van WOT
66-72
Gefeliciteerd [Fred Goffree] 72
De Internationale Wiskunde Olympiade 1979 72-73
Korrel: Setvorming?
74
Recreatie 75-76
Grafentheorie
76-78
Computers en de cybernetische samenleving
76-78
Lineare statistische Modelle und optimale Versuchspläne
76-78
Inleiding programmeren
76-78
Wahrscheinlichkeitstheorie und Grundzüge der Masztheorie
76-78
Mededelingen: Jaarlijkse studiedag van de N.V.v.W.L. 79-80
Cover {"id":55,"volume":55,"year_start":1979,"year_end":1980,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 3

Euclides, jaargang 55 (1979-1980), nummer 3

Terminologie in natuurkunde en wiskunde
81-94
Vragen en opmerkingen over differentialen
95-98
Logaritmen en het rekendoosje
99-102
Wiskunde I en II: herverkaveling en ontevredenheid
103-106
Uit het Wiskobas-Bulletin
107
Het bewijs op school
108-114
Recreatie 115-116
Fallstudien und Analysen zum Mathematikunterricht
116-119
Einführung in die mathematische Logik
116-119
Ordinary differential equations
116-119
International Mathematical Olympiads 1959-1977, compiled and with solutions
116-119
Integralsätze der Analysis
116-119
Information and Exponential Families in Statistical Theory
116-119
Mededelingen: Prijswinnaars van de 18e Nederlandse Wiskunde Olympiade 1979 120
Cover {"id":55,"volume":55,"year_start":1979,"year_end":1980,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 4

Euclides, jaargang 55 (1979-1980), nummer 4

Nivo's in de argumentatie
121-127
Het 1ste-lustrumcongres van de VVWL
127-128
Kongruentie en gelijkvormigheid
129-139
Praktikum in de wiskundeles
140-152
Verslag van het associationsjaar augustus 1978-31 juli 1979 153
Het rekenmachientje of de rekenliniaal
154-155
Gaspard Bosteels 70 jaar 155
Recreatie 156-157
Studies in ordinarv differential equations. Studies in Matthematics. Vol. 14
157-158
Semesterberichte, Ein Leben an deutschen Universitäten im Wandel der Zeit
157-158
The Chauvenet Papers, A Collection of prize-winning expository papers in mathematics, deel 1 en 2
157-158
Mededelingen: Mededeling van de NVvW; Wiskunde en Onderwijs; Wintersymposium van het Wiskundig Genootschap; De vijfde interland-bijeenkomst van NVvW en VVWL; Zestiende Nederlands Mathematisch Congres 158-160
Cover {"id":55,"volume":55,"year_start":1979,"year_end":1980,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 5

Euclides, jaargang 55 (1979-1980), nummer 5

Inleiding 161
Constructie van de opgaven, bepaling van het correctievoorschrift en de cesuur 162
Uitleg over de verstrekte cijfers 163
De meerkeuzetoetsen voor MAVO-4, MAVO-3/LTO-C en het overige LBO-C 164-186
De openvragentoetsen voor MAVO-4, MAVO-3/LTO-C en het overige LBO-C 187-194
De examentoets HAVO 195-198
De examentoets VWO wiskunde I 199-203
De examentoets VWOO wiskunde II 204-206
Kort verslag van de vergadering d.d. 23 mei 1979 voor de cesuurbepaling wiskunde-examens in open vraagvorm 207-208
Uittreksel uit de resultaten van de enquête betreffende de open vragen die gehouden is door het CITO 209-212
Samenvatting van de examenbesprekingen LTO-C/MAVO-3
213-214
Samenvatting van de examenbesprekingen MAVO-4
215-216
Reacties van lezers 217-218
De examenopgaven voor de tweede periode 219-245
Mededelingen: CVO Commissie vaststelling opgaven schriftelijke examens VWO-HAVO-MAVO; 3rd World Conference on Computers in Education 245-248
Cover {"id":55,"volume":55,"year_start":1979,"year_end":1980,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 6

Euclides, jaargang 55 (1979-1980), nummer 6

Logische theorie en wiskundige praktijk
249-244
Jaarrede 1980
255-259
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op zaterdag 27 oktober 1979 in het gebouw van de S.O.L. te Utrecht 260-261
Van alles en nog wat over gebonden variabelen in wiskundige taal
262-268
Kluwerprijs 1979 268
De leesportefeuille
269-270
De nivo-theorie van Van Hiele
271-276
Parabolen
277-280
Korrel: Nogmaals een limiet
281
Uit de tijdschriften
282-284
Ontvangen boeken 284
Recreatie 285-286
Advanced Calculus, an introduction to analysis
287
The Chauvenet Papers, A Collection of prize-winning expository papers in mathematics, deel 1 en 2 [aanvulling]
287
Mededelingen: Wiskunde ABC-cursussen in 1980; De Minister van Onderwijs en Wetenschappen 288
Cover {"id":55,"volume":55,"year_start":1979,"year_end":1980,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 7

Euclides, jaargang 55 (1979-1980), nummer 7

Functionele en formele taal
289-296
Problemen met een reële context, standaardprocedures
297-299
Logica en schoolwiskunde
300-307
Setvorming en wiskundeonderwijs
308-316
Nederlandse Wiskunde Olympiade 1979 317-319
Recreatie 320-322
Weeding and Sewing, Preface to a Science of Mattematical Education
323-325
Kanstheorie en inleiding tot de statistiek
323-325
Ontvangen boeken 325
Mededelingen: Instituut Ontwikkeling Wiskunde Onderwijs; De vijfde gemeenschappelijke studiedag van NVvW en VVWL; Tentoonstelling computer en beroep; Het Zestiende Nederlandse Mathematisch Congres 326-328
Cover {"id":55,"volume":55,"year_start":1979,"year_end":1980,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 8

Euclides, jaargang 55 (1979-1980), nummer 8

In memoriam Gerrit Krooshof
329
Ter nagedachtenis aan G.Krooshof
330
Simulaties met de pocketcalculator
331-335
Het I.O.W.O. moet blijven 336
Schotse ervaringen
337-340
Strabbe
341-348
Een vraagstuk uit de ruimtevaart
349-354
Vraagtekens bij de vernieuwing van het wiskundeonderwijs
355-356
Een reaktie op 'Vraagtekens bij de vernieuwing van het wiskundeonderwijs'
356-357
Korrel: Implicatie
358-359
Recreatie 360-361
Naive Mengen und abstrakte Zahlen III, Transfinite Methoden
362-364
Morphologische Didaktik, oder: Wie man das paradoxe Geschäft des Erziehens und Unterrichtens in der Schule ertraglich hält
362-364
Selected Papers in Logic and Foundations, Didactics, Economics
362-364
Ontvangen boeken 364
Mededelingen: Examenbesprekingen vwo, havo, mavo en lbo 1980 365-368
Cover {"id":55,"volume":55,"year_start":1979,"year_end":1980,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 9

Euclides, jaargang 55 (1979-1980), nummer 9

Voorwoord van de redaktie 369
Het zijn de kleine dagelijkse dingen die het hem doen
370-373
Blikwisseling
374-383
Het teruggeven en bespreken van een proefwerk
383-388
Gebruik en misbruik van de geodriehoek
389-394
Twee vertellingen over \( \pi \)
395-408
Cover {"id":55,"volume":55,"year_start":1979,"year_end":1980,"created_at":"2021-11-21T16:11:10.000000Z","updated_at":"2024-04-30T11:32:29.000000Z"} 10

Euclides, jaargang 55 (1979-1980), nummer 10

Rekenmachientjes en basisschoolleerlingen
409-416
De werking van correctievoorschriften bij het CSE HAVO 1979-II
417-426
Het Mavo-projekt, wiskunde brugklas
427-428
Wiskundigen, let op uw Nederlands
429-435
Wiskundeonderwijsontwikkelingsonderzoek
436-440
Deel uit de toespraak bij de opening van de V.U.-tentoonstelling over informatica bij gelegenheid van het 100 jaar bestaan van de V.U.
441
Recreatie 442-443
Grundlagen der Synthese des Absoluten
443-447
Probability Theory
443-447
Theory of Categories
443-447
Lineaire programmering als hulpmiddel bij de besluitvorming
443-447
Abstracte automaten en grammatica's
443-447
Principles of algebraic geometry
443-447
Jahrbuch überblicke Mathematik 1979
443-447
Mededelingen: TEACHIP; Vakantiecursus voor leraren in de exacte vakken en andere belangstellenden 448